Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Młochowie

Oddział w Młochowie

prof. dr hab. Waldemar Marczewski
05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel. (0 22) 729 92 48, 729 90 27, 729 90 87, 729 90 88
fax (0 22) 729 92 47
e-mail: mlochow@ihar.edu.pl

 

Budynek laboratoryjny Oddziału IHAR-PIB w Młochowie.

 

Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka (więcej...)

prof. dr hab. Waldemar Marczewski
tel. (0 22) 729 90 89
(0 22) 729 92 48 w. 215
e-mail: w.marczewski@ihar.edu.pl

Pracownia Patogenów Ziemniaka

prof. dr hab. Jadwiga Śliwka
tel. (0 22) 729 92 48 w. 219
e-mail: j.sliwka@ihar.edu.pl

Pracownia Biotechnologii

dr Dorota Sołtys-Kalina
tel. (0 22) 729 92 48 w. 214
e-mail: d.soltys@ihar.edu.pl

Pracownia Fitopatologii

dr hab. Renata Lebecka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (0 22) 729 92 48 w. 207
e-mail: r.lebecka@ihar.edu.pl

Pracownia Metodyki Hodowli

dr Jarosław Plich
tel. (0 22) 729 92 48 w. 216
e-mail: j.plich@ihar.edu.pl


Sekcja Administracyjno-Finansowa

Z-ca Kierownika Oddziału ds. Administracyjnych
mgr inż. Halina Kotlicka
tel. 22 729 92 48 w. 201
e-mail: h.kotlicka@ihar.edu.pl

Księgowość Oddziału
tel. 22 729 92 48 wew. 204 i 205
e-mail: b.regulska@ihar.edu.pl

Starszy specjalista do spraw planowania i informacji naukowej
Elżbieta Niedbała
tel .22 729 92 48 w. 202

design by VENTI