Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Poznaniu

Oddział w Poznaniu

Dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: k.mikolajczyk@ihar.edu.pl

www.ihar.poznan.pl
poznan@ihar.edu.pl

Oddział IHAR w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych (więcej...)

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: i.bartkowiak-broda@ihar.edu.pl

Pracownia Heterozji

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
ttel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
e-mail: i.bartkowiak-broda@ihar.edu.pl

Pracownia Genetyki i Hodowli Jakościowej

dr hab. Stanisław Spasibionek
tel. (61) 846 42 19
e-mail: s.spasibionek@ihar.edu.pl

Laboratorium Biochemiczne

dr Krzysztof Michalski
tel. (61) 846 42 07
e-mail: k.michalski@ihar.edu.pl

Pracownia Metod Hodowli Odpornościowej

dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB
tel. (61) 846 42 03, 846 42 04
e-mail: m.starzycki@ihar.edu.pl

Pracownia Kultur Tkankowych

prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
tel. (61) 846 42 05, 846 42 06
e-mail: t.cegielska-taras@ihar.edu.pl

 

Samodzielna Pracownia Technologii Produkcji Roślin Oleistych (więcej...)

dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB
tel. (61) 846 42 03, 846 42 04
e-mail: m.starzycki@ihar.edu.pl

 

Czasopismo "Rośliny Oleiste - Oilseed Crops"

Rocznik - ISSN 1233-8273

Redakcja: Oddział IHAR – PIB w Poznaniu,
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 36
tel: 61 823 32 51, fax 61 823 38 71
e-mail: poznan@ihar.edu.pl, mogrod@nico.ihar.poznan.pl

Skład Redakcji:

 • Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Jan Krzymański

 • Redaktorzy tematyczni:

  • prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – genetyka i hodowla

  • prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras – biotechnologia

  • dr hab. Michał Starzycki prof. nadzw. – fitopatologia

  • dr hab. Katarzyna Mikołajczyk – biologia molekularna

  • dr Tadeusz Wałkowski – technologia produkcji

  • dr Krzysztof Michalski – metody analityczne i technologia przerobu

  • prof. dr hab. Danuta Boros – wartość paszowa produktów ubocznych olejarni

 • Redaktor statystyczny – dr hab. Jan Bocianowski

 • Redaktor językowy – dr hab. Danuta Wiśniewska

 • Redaktor techniczny – mgr Maria Ogrodowczyk

 • Sekretarz Redakcji – Katarzyna Frąckowiak

design by VENTI