Strona główna > Oferta Szkoleniowa IHAR-PIB

Oferta Szkoleniowa IHAR-PIB

Oferta Szkoleniowa na rok 2020

>>Formularz zgłoszenia na szkolenie<<

>>Karta uwag do przedłożonej oferty szkoleniowej na rok 2020<<

>>Oferta szkoleniowa na rok 2020 (.pdf)<<


Symbol szkolenia Tytuł Szkolenia
OBZ/01/2020 Szkolenie podstawowe z zakresu oceny cech zewnętrznych bulw ziemniaka
OPO/02/2020 Rola postępu biologicznego i zabiegów agrotechnicznych w przeciwdziałaniu stresom biotycznym i abiotycznym w uprawach rzepaku ozimego
OBZ/03/2020 Zmiany w Przepisach ISTA 2020 oraz wybrane zagadnienia oceny nasion
OBZ/04/2020 Ocena wartości siewnej wybranych gatunków roślin bobowatych i warzywnych
OBZ/05/2020 XXXV Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”.
OBZ/06/2020 Najważniejsze gospodarczo chorobotwórcze patogeny rzepaku występujące w Polsce i terminy ich zwalczania
OBZ/07/2020 Nanobiotechnology in plant breeding & plant protection Perspectives towards food security and sustainability
OBZ/08/2020 Charakterystyka użytkowa i agrotechniczna odmian ziemniaka
OBZ/09/2020 Produkcja nasienna ziemniaka – ocena polowa materiału siewnego
OBZ/10/2020 Rozpoznawanie objawów chorób i szkodników na roślinach ziemniaka w okresie wegetacji
OBZ/11/2020 XXVII Krajowe Dni Ziemniaka/Potato Poland
OBZ/12/2020 Produkcja nasienna ziemniaka – pobieranie prób bulw do badań laboratoryjnych i ocena cech zewnętrznych
OBZ/01/2020 Dni Młodego Naukowca
design by VENTI