Home > Crop species > Oilseed Crops

Oilseed Crops

2018

 • Gacek K., Bartkowiak-Broda I., Batley J. 2018. Genetic and molecular regulation of seed storage proteins (SSPs) to improve protein nutritional value oilseed rape (Brassica napus L.) seeds. Frontiers in Plant Science 9: 890. DOI: 10.3389/fpls.2018.00890.
 • Sieger A.,Michalak M., Lembicz J., Nogala-Kałucka M., Cegielska-Taras T., Szała L. 2018. Genotype-environment interaction on tocochromanol and plastochromanol-8 content in sees of doubled haploids obtained fromF1 hybrid black x yellow seeds of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Journal of the Science of Food and Agriculture 98(9): 3263-3270.
 • Szała L.,Cegielska-Taras T., Adamska E., Kaczmarek Z. 2018. Assessment of genetics effects on important breeding in reciprocal DH populations of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Journal of Integrative Agriculture 17(1): 76-85.
 • Bocianowski J., Nowosad K., Liersch A., Popławska W., Łącka A. 2018. Genotype by environment interaction for seed glucosinolates content in winter oilseed rape (Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Biometrical Letters 55(1): 85-96.
 • Bocianowski J., Nowosad K., Liersch A., Popławska W., Łącka A. 2018. Genotype by environment interaction for length of flowering in winter oilseed rape (Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Colloquium Biometricum 48: 27-38.
 • Walkowiak M., Krótka K., Wielebski F., Michalski K., Silska G., Praczyk M., Spasibionek S. 2018. Ocena zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji oleistych odmian i rodów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.). Fragmenta Agronomica 35(4): 123-137.
 • Wielebski F., Wójtowicz M. 2018. Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na jesienny wzrost i rozwój oraz przezimowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu. Fragmenta Agronomica 35(2): 133-145.
 • Wielebski F., Wójtowicz M. 2018. Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na plonowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu. Fragmenta Agronomica 35(3): 129-141.
 • Wielebski F., Wójtowicz M., Bartkowiak-Broda I. 2018. Czynniki agrotechniczne kształtujące cechy jakościowe nasion rzepaku. [W:] Rzepak. Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego. Wydawca Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa, stron: 200.

2017

 • Bocianowski J.,Nowosad K., Dobrzycka A., Wolko J. 2017. Estimation of additive and epistatic gene effects of doubled haploid lines of winter oilseed rape (Brassica napus L). Euphytica 213: 122.
 • Nowosad K., Liersch A., Popławska W., Bocianowski J.2017.Genotype by environment interaction for oil content in winter oilseed rape (Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding 77(2): 293-297.
 • Rybiński W., Święcicki W., Bocianowski J., Börner A., Starzycka-Korbas E., Starzycki M. 2017. Variability of fat content and fatty acids profiles in seeds of a Polish white lupin (Lupinus albus L.) collection. Genetic Resources and Crop Evolution DOI org/10.1007/s10722-017-0542-0. Published online: 06 July 2017 [2018, 65(2): 4175–431.]
 • Sosnowska K., Cegielska-Taras T., Liersch A., Karłowski W.M., Bocianowski J., Szała L., Mikołajczyk K., Popławska W. 2017. Genetic relationships among resynthesized, semi-resynthesized and natural Brassica napus L. genotypes. Euphytica 213: 212.
 • Bocianowski J., Liersch A., Nowosad K., Bartkowiak-Broda I. 2017. Variability of the agronomic characters in different types of cultivars of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Polish Journal of Agronomy 29: 3-11.
 • Perek A., Pieczul K., Dobrzycka A., Wolko J. 2017. Wpływ patogenów wywołujących czerń krzyżowych na rozwój i natężenie infekcji rzepaku. Progress in Plant Protection 57(2): 109-114.
 • Starzycka-Korbas E., Starzycki M., Kamiński P., Dabert M., Rybiński W., Budzianowski G., Stefanowicz M. 2017. Badania odporności mieszańców międzygatunkowych z plemienia Brassiceae na porażenie powodowane przez patogeny Leptosphaeria sp. i Alternaria sp.. Biuletyn IHAR 282: 123-138.
 • Wielebski F., Wójtowicz M., Spasibionek S. 2017. Zawartość tłuszczu oraz profil kwasów tłuszczowych w oleju żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Fragmenta Agronomica 34(2): 103-114.
 • Wójtowicz M., Jajor E., Wójtowicz A., Korbas M., Wielebski F. 2017. Wpływ gęstości wysiewu nasion i poziomu nawożenia azotem na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego. Fragmenta Agronomica 34(3): 130-141.
 • Wójtowicz M., Jajor E., Wójtowicz A., Korbas M., Wielebski F. 2017. Wpływ ochrony przed patogenami na plonowanie dwóch typów hodowlanych odmian rzepaku ozimego w warunkach wysokiego poziomu nawożenia azotem. Progress in Plant Protection 57(2): 121-129.
 • Jajor E., Mrówczyński M., Bartkowiak-Broda I., Broniarz J., Danielewicz J., Dworzańska D., Fiedler Ż., Gorzała G., Horoszkiewicz-Janka J., Kierzek R., Korbas M., Matyjaszczyk E., Matysiak K., Nijak K., Obst A., Perek A., Paradowski A., Pruszyński G., Strażyński P., Wachowiak H., Węgorek P., Wielebski F., Wójtowicz M., Zamojska J. 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji gorczycy dla doradców. Opracowanie zbiorowe pod redakcją: Jajor E. i Mrówczyński M. Wyd. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, ISBN 978-83-64655-38-8: 174 strony.

2016

 • Gacek K., Bayer P., Bartkowiak-Broda I., Szała L., Bocianowski J., Edwards D., Batley J.2016. Genome-Wide association study of genetic control of seed fatty acid biosynthesis in Brassica napus. Frontiers in Plant Science Accepted: 26 December 2016; doi: 10.3389/fpls.2016.02062, 2017. 7: 2062.
 • Liersch A., Bocianowski J.,Woś H., Szała L., Sosnowska K., Cegielska-Taras T., Nowosad K.,Bartkowiak-Broda I. 2016. Assessment of genetic relationships in breeding lines and cultivars of Brassica napus and their implications for breeding winter oilseed rape. Crop Science 56(4): 1540-1549.
 • Nowosad K., Liersch A., Popławska W., Bocianowski J. 2016. Genotype by environment interaction for seed yield in rapeseed (Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Euphytica 208(1): 187-194.
 • Siger A., Gawrysiak-Witulska M., Bartkowiak-Broda I. 2016. Antioxidant (Tocopherol and Canolol) content in rapeseed oil obtained from roasted yellow-seeded Brassica napus. Journal of the American Oil Chemists Society, Published online: 24 November 2016, DOI 10.1007/s11746-016-2921-7, 2017.  94: 37–46.
 • Szała L., Sosnowska K., Popławska W., Liersch A., Olejnik A., Kozłowska K., Bocianowski J.,Cegielska-Taras T. 2016. Development of new restorer lines for CMS ogura system with the use of resynthesized oilseed rape (Brassica napus L.). Breeding Science 66(4): 516-521.
 • Święch E., Raj S., Pastuszewska B., Taciak M., Bartkowiak-Broda I., Smulikowska S. 2016. Nutritional value of yellow-seeded winter rapeseed cakes for growing pigs. Agricultural and Food Science 25(2): 99-110.
 • Cegielska-Taras T., Nogala-Kałucka M., Szała L., Siger A. 2016. Study of variation of tocochromanol and phytosterol contents in black and yellow seeds of Brassica napus L. doubled haploid populations. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 15(3): 321-332.
 • Dobrzycka A., Wolko J., Bocianowski J., Nowosad K. 2016. Phenotypic variation of yield related traits in DH lines and hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.).Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37: 37-52.
 • Matuszczak M., Spasibionek S.,Tokarczuk I. 2016. PCR conditions for testing of winter oilseed rape DNA with the use of two specific dominant SCAR markers for BnaA.FAD2 gene mutations. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37: 53-64.
 • Michalski K., Krzymański J.2016. Possibility to use NIR spectrometer to measure the extremely low content of glucosinolates in seeds during the breeding and maintenance of double low oilseed rape varieties. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 37: 97-118
design by VENTI