Strona główna > Laboratorium Usług Badawczych > Opiniowanie i usługi doradcze w zakresie jakości nawierzchni trawiastych

Opiniowanie i usługi doradcze w zakresie jakości nawierzchni trawiastych

USŁUGA

JEDNOSTKA

1.       

Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu kryteriów jakości darni u plantatora darni rolowanej (zgodność
z odpowiednimi z normami krajowymi i zagranicznymi)

PTPiRE Radzików

dr inż. Kamil Prokopiuk

k.prokopiuk@ihar.edu.pl

2.       

Ocena odmian/ rodów/ mieszanek w doświadczeniach ścisłych

3.       

Usługi doradcze – w zależności od zakresu i stopnia zaawansowania niezbędnych do wykonania prac

design by VENTI