Home > Crop species > Other subjects

Other subjects

2018

 • Blaix C.,Moonen A.C., Dostatny D. F., Izquierdo J., Le Corff J., Morrison J., von Redwitz C., Schumacher M., Westerman P.R. 2018. Quantification of regulating ecosystem services provided by weeds in annual cropping systems using a systematic map approach. Weed Research 58(3): 151-164.
 • Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E.,Linkiewicz A., Sowa S. 2018. Primary carbon metabolism-related changes in cucumber exposed to single and sequential treatments with salt stress and bacterial infection. Plant Physiology and Biochemistry 123: 160–169.
 • Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E.,Zimny J. 2018. The Effects of Combined Abiotic and Pathogen Stress in Plants: Insights from Salinity and Pseudomonas syringae pv lachrymans Interaction in Cucumber. Frontiers in Plant Science 9: 1691. doi: 10.3389/fpls.2018.01691.
 • Kufel L.,Strzałek M., Przetakiewicz A. 2018. Plant response to overcrowding – Lemna minor example. Acta Oecologica 91: 73-80.
 • Przybysz K., Małachowska E., Martyniak D., Boruszewski P., Iłowska J., Kalinowska H., Przybysz P. 2018. Yield of pulp, dimensional properties of fibers and properties of paper produced from fast growing trees and grasses. BioResources 13(1): 1372–1387. DOI:10.15376/biores.
 • Satora L.,Mytych J., Bilska-Kos A. 2018. The presence and expression of the HIF-1αin the respiratory intestine of the bronze Corydoras Corydoras aeneus (Callichthyidae Teleostei). Fish Physiology Biochemistry 44(5): 1291-1297.
 • Skowron K., Grudlewska K., Gryń G., Skowron K.J., Świeca A., Paluszak Z., Zimek Z., Rafalski A., Gospodarek-Komkowska E. 2018. Effect of electron beam and gamma radiation on drug-susceptible and drug-resitant Listeria monocytogenes strains in salmon under different temperature. Journal of Applied Microbiology 125(3): 828-842.
 • Skowron K., Grudlewska K., Kwiecińska-Piróg J., Gryń G., Śrutek M., Gospodarek-Komkowska E. 2018. Efficacy of radiant catalytic ionization to reduce bacterial populations in air and on different surfaces. Science of the Total Environment 610/611: 111–120.
 • Skowron K., Hulisz K., Gryń G., Olszewska H., Wiktorczyk N., Paluszak Z. 2018. Comparison of selected disinfectants efficiency against Listeria monocytogenes biofilm formed on various surfaces. International Microbiology 21(1/2): 23-33.
 • Wasąg P., Suwińska A., Zakrzewski P., Walczewski J., Lenartowski R., Lenartowska M. 2018. Calreticulin localizes to plant intra/extracellular peripheries of highly specialized cells involved in pollen-pistil interaction. Protoplasma 255(1): 57–67.
 • Boczkowska M., Rucińska A., Targońska-Karasek M., Olszak M., Niedzielski M., Rakoczy-Trojanowska M. 2018. Starzenie się nasion – złożony problem banków genów. Praca przeglądowa. Agronomy Science LXXIII(4): 15-26.
 • Gawińska-Urbanowicz H., Osowski J. 2018. Monitorowanie stężenia zarodników grzybów Alternaria w rejonie Pomorza Zachodniego. Ziemniak Polski 4: 37-42.
 • Gawlikowski T., Bilska-Kos A., Satora L. 2018. Zatrucia grzybami jadalnymi. Państwo i Społeczeństwo 3: 119-131.
 • Kloc G., Dostatny D. F., Sekutowski T., Podyma W. 2018. The role of collection missions in gathering plant genetic resources material. Agronomy Science LXXIII(4): 135-147.
 • Lebecka R. 2017. Isolation, identification and preservation of pectynolitic bacteria pathogenic. Plant Breeding and Seed Science 75: 87-96.
 • Mańkowski D.R., Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D. 2018. Consumer acceptance of Polish bread products. Plant Breeding and Seed Science 77: 33-42.
 • Noceń J., Puchta M., Czembor J.H. 2018. Wykorzystanie nowoczesnych technologii sekwencjonowania DNA (NGS) w bankach genów i hodowli roślin. Praca przeglądowa. Agronomy Science LXXIII(1): 5-17.
 • Puchta M., Bolc P., Piechota U. 2018. Review of genome sampling methods in sequencing libraries preparation protocols. Agronomy Science LXXIII(4): 93-109.
 • Oleksiak T. 2018 Rynek nasion. Analizy Rynkowe. Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy 45: 37-44.
 • Żurek G., Wiewióra B., Nowakowski M., Starzycki M., Nowacki W., Martyniak D., Bodzon Z., Fu-Dostatny D., Warzecha R., Żurek M. 2018. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice. Wydawca: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa, stron: 116. ISBN: 978-83-66196-00-1.
 • Schepers H., Hausladen H., Hansen J.G., Nielsen B., Andersson I.A.B., Liljeroth E., Edin E., Bain R., Ritchie F., Gaucher D., Ivanović Ž., Blagojević J., Kildea S., Filippov A., Kuznetsova M., Hannukkala A., Eikemo H., Naerstad R., Osowski J., Puidet B., Musa T., Gulbis G., Dobre A., Ronis A., Vogelaar K., Vanhaverbeke P. 2017. Epidemics and control of early & late blight, 2015 & 2016 in Europe. [In:] PAGV - Special Report no. 18 Proceedings of the sixteenth EuroBlight Workshop Aarhus - Denmark 14-17 May 2017 Eds Shepers H.T.A.M. Wageningen University & Research: 11-32.
 • Yin Z 2018. Host miRNAs and virus-derived small RNAs in plants infected with certain potyviruses. [In:] Plant Viruses: Diversity, Interaction and Management, eds. RK Gaur, SMP Khurana, and Y Dorokhov. Boca Raton, FL: CRC Press. Chapter 17: 279-299.

Redakcja naukowa:

 • Małuszyńska E., Wiewióra B., Boros L., Drzewiecki J., Rybka K, Mańkowski D.R., Oleksiak T., Bronisz D. 2018. Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion, polska wersja wydania 2018, 586 stron.
 • Nowacki W. (red.), zespól autorski: Barbaś P., Boguszewska-Mańkowska D., Czerko Z., Goliszewski W., Jankowska J., Nowacki W., Pietraszko M., Trawczyński C., Wierzbicka A., Zarzyńska K., Michalak K, Urbanowicz J. 2018. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka. Pr. zbiorowa pod red. W. Nowackiego, Wydanie XXI, IHAR - PIB O/Jadwisin: 41 ss.

2017

 

 • Chojak-Koźniewska J., Linkiewicz A., Sowa S., Radzioch M.A., Kuźniak E. 2017. Interactive effects of salt stress and Pseudomonas syringae pv lachrymans infection in cucumber: Involvement of antioxidant enzymes, abscisic acid and salicylic acid.Environmental and Experimental Botany 136: 9-20.
 • Lamichhane J.R., Arseniuk E., Boonekamp P., Czembor J.H., Decroocq V., Enjalbert J., Finckh M.R., Korbin M., Koppel M., Kudsk P., Mesterhazy A., Sosnowska D., Zimnoch-Guzowska E., Messéan A. 2017. Advocating a need for suitable breeding approaches to boost Integrated Pest Management: A European perspective. Pest Management Science 74(6): 1219-1227.  DOI: 10.1002/ps.4818
 • Oszust K., Pawlik A., Janusz G., Ziemiński K., Cyran M., Siczek A., Gryta A., Bilińska-Wielgus N., Frąc M. 2017. Characterization and influence of a multi-enzymatic biopreparation for biogas yield enhancement. BioResources 12(3): 6187-6206.
 • Czembor J.H., Gryziak G., Zaczyński M., Puchta M., Czembor E. 2017. Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce – artykuł przeglądowy. Część 1. Gromadzenie zasobów genowych roślin użytkowych w trakcie ekspedycji krajowych i zagranicznych. Agronomy Science (wcześniej Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sec. Agricultura) LXXII(4): 135-146.
 • Czembor J.H., Gryziak G., Zaczyński M., Puchta M., Czembor E. 2017. Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce – artykuł przeglądowy. Część 2. Przechowywanie zasobów genowych w formie nasion, prowadzenie herbarium, baz danych i udostępnianie zasobów genowych. Agronomy Science (wcześniej Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sec. Agricultura) LXXII(4): 147-154.
 • Gryziak G., Zaczyński M., Pietrusińska A., Czembor J.H. 2017. Wykorzystanie zasobów genowych udostępnianych przez przechowalnię Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR ̶ PIB w Radzikowie. Agronomy Science (wcześniej Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sec. Agricultura) LXXII(4): 89-98.
 • Klimont K., Osińska A., Gryziak G., Kołtowski Z., Majtkowski W., Suchecki S. 2017. Możliwość wykorzystania wierzby (Salix sp.) do rekultywacji bezglebowych gruntów wapna poflotacyjnego pokrywającego powierzchnię po eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu. Biuletyn IHAR 281: 91-103.
 • Piechota U., Pietrusińska A., Smolińska K., Czembor J.H. 2017. Nowoczesne technologie genotypowania wykorzystywane do analizy zmienności w obrębie kolekcji zgromadzonych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie (IHAR-PIB). Agronomy Science (wcześniej Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sec. Agricultura) LXXII(4): 67-76.
 • Rybka K. 2017. Fenotypowanie roślin. Konferencja EPPN 2020 w Tartu/ Estonia. Biuletyn IHAR 282: 161-174.
 • Twardowski T., Aguilar A., Puigdomenech P., Linkiewicz A., Sowa S., Zimny T. 2017. European Union needs agro-bioeconomy. BioTechnologia 98(1): 73-78.
 • Żmijewska E., Linkiewicz A., Sowa S., Żurawska-Zajfert M., Zimny J. 2017. Zasady oceny ryzyka wprowadzania odmian genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w Unii Europejskiej. Progress in Plant Protection 57(1): 47-55.
 • Oleksiak T. 2017. Rynek nasion. Analizy Rynkowe. Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy 44: 35-42.
 • Bereś P., Erlichowski T., Piszczek J., Pruszyński G., Ulatowska A. 2017. Atlas szkodników roślin uprawnych. Wyd. II. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, [ISBN 978-83-65782-05-2]: 191 s.
 • Grelewska-Nowotko K., Linkiewicz A., Nowosielski J., Sowa S., Zimny J., Żmijewska E., Żurawska-Zajfert M. 2017. Genetycznie zmodyfikowane organizmy – od modyfikacji do analiz w akredytowanym laboratorium. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR—PIB 51: 136 stron.
 • Małuszyńska E., Wiewióra B., Boros L., Drzewiecki J., Rybka K., Mańkowski D.R., Oleksiak T. 2017. Międzynarodowe przepisy oceny nasion ISTA, Wydanie Polskie 2017, 604 strony.
 •  
design by VENTI