Strona główna > Projekty międzynarodowe > PGR Forum

PGR Forum

Forum dla oceny zagrożenia i zachowania europejskich dzikich gatunków pokrewnych roślinom uprawnym.
5 Program Ramowy Unii Europejskiej. 

Okres realizacji: 2003-2005

Koordynator główny: Nigel Maxted
School of Biosciences, University of Birmingham, Wielka Brytania

Współpracujący partner polski: Wiesław Podyma
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Sprecyzowane główne cele programowe

PGR Forum stanowi forum dla oceny genetycznej i taksonomicznej zmienności europejskich gatunków roślin pokrewnych roślinom uprawnym i dla opracowania odpowiednich metod ochrony tych gatunków. Głównym celem PGR Forum jest utworzenie systemu wymiany informacji, który zapewni dostęp do danych na temat europejskich dziko rosnących gatunków pokrewnych roślinom uprawnym. Jednym z najważniejszych wyników pracy Forum będzie analiza braków i zalecenia dla prac prowadzonych in situ i ex situnad ochroną dzikich gatunków pokrewnych. Wypracowanie metodyk, szczególnie dla ochrony in situ jest również ważnym elementem projektu.

Dotychczasowe wyniki

Praca W PGR Forum odbywa się poprzez serię pięciu ze sobą powiązanych pakietów roboczych i związanych z nimi spotkań grup roboczych. Do chwili obecnej odbyły się następujące spotkania:

Zarządzaniu danymi dotyczącymi ochrony in situ poświęcone były warsztaty, które odbyły się w Pradze, Republika Czeska w dniach 8-10 września 2003. Bardzo ważnym elementem ochrony in situ jest zarządzanie danymi na jej temat oraz możliwość wymiany danych w formie zestandaryzowanej. Celami Forum w tym zakresie było:

  • zdefiniowanie typów danych ważnych dla ochrony in situ,
  • określenie struktury bazy danych i narzędzi do wizualizacji danych,
  • określenie sposobów zarządzania danymi i metod analizy danych,
  • opracowanie metodyki zarządzania danymi in situ.

Sprawom populacyjnym poświęcone były warsztaty, które odbyły się w Mahon, Menora, Hiszpania. Forum rozważało metody utrzymywania i monitoringu odpowiednie dla zachowania in situ dzikich gatunków pokrewnych. Szczególnie rozpatrywano:

  • minimum wymaganej informacji i standardy dla tworzenia planów ochronyobszarów chronionych w celu utrzymywania dzikich gatunków pokrewnych,
  • jak istniejące plany ochrony można wykorzystywać dla zachowania dzikich gatunków pokrewnych,
  • najbardziej odpowiednie metody monitoringu dzikich gatunków pokrewnych.

O sprawach erozji genetycznej i zanieczyszczenia dyskutowano na warsztatach na wyspie Terceira, Azory, Portugalia, 8-11 września 2004. Forum zajęło się krytyczną sprawą dla ochrony jaką jest możliwość przewidzenia zjawiska erozji genetycznej i zanieczyszczania populacji i oceny skutków. Zagrożenie erozją genetyczną, przekrzyżowaniem, czy to ze strony GMO czy konwencjonalnych upraw z dzikimi gatunkami stale wzrasta w przypadku ochrony in situ dzikich gatunków. Celami Forum w tym kontekście było:

  • rozpocząć dyskusję na temat oceny stopnia erozji genetycznej i zanieczyszczenia i możliwości ich przewidywania dla dzikich gatunków,
  • opracowanie metodyki dla oceny i przewidywania erozji genetycznej i zanieczyszczenia. 

Link: www.pgrforum.org
 

design by VENTI