przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

SESJA 4. EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA KRAJOWEGO NASIENNICTWA. RYNEK NASIENNY. AGROTECHNIKA

SESJA 5. BIOMETRIA, STATYSTYKA I BIOINFORMATYKA W GENETYCE I HODOWLI ROŚLIN

design by VENTI