Strona główna > Biblioteka i wydawnictwa > Plant Breeding and Seed Science

Plant Breeding and Seed Science

Czasopismo Plant Breeding and Seed Science zostało założone w 1957 r. jako "Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo" w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od 2010 r. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rośłin—Państwowy Instytut Badawczy) i wydawane w języku polskim, z angielskimi i rosyjskimi streszczeniami artykułów.

W latach 1957-1982 Redaktorem Naczelnym była prof. Jadwiga Lekczyńska, a potem kolejno prof. dr hab. Stanisław Starzycki (1983), prof. dr hab. Henryk J. Czembor (1984-1999). Od 2000 r. prof. dr hab. Edward Arseniuk.

Począwszy od Volume 40 (1996 r.) czasopismo jest publikowane w języku angielskim jako Plant Breeding and Seed Science.

Od 2005 r. nasze czasopismo jest cytowane przez Thomson Master Journal List. Od 2009 r. jest dostępne online. Wersja cyfrowa jest również dostępna na stronie internetowej Instytutu.

Od 2019 r. czasopismo otrzymało ocenę MNiSzW 20 pkt ministerialnych. (Pozycja w wykazie MNiSzW 27785)

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

  • Edward Arseniuk (Redaktor Naczelny - Editor-in-Chief),
  • Grzegorz Żurek (Z-ca Redaktora Naczelnego - Associated Editor),
  • Henryk J. Czembor,
  • Ryszard Górecki,
  • Dariusz Mańkowski (Redaktor Statystyczny),
  • Piotr Masojć,
  • Danuta Miazga,
  • Ewa Zimnoch-Guzowsk

Marek Czuba   (Sekretarz Redakcji i Redaktor Techniczny)


Annual Review Report 2013 - Plant Breeding and Seed Science

Biblioteka Naukowa IHAR

Według Wykazu Czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019/2020:

Czasopismo Plant Breeding and Seed Science (znajduje się w tym wykazie pod pozycja 27785) ma 20 pkt.

Redakcja "Plant Breeding and Seed Science"

Półrocznik - ISSN 1429-3862

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel. (0 22) 725 30 95
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel. (0 22) 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Artykuły naukowe są publikowane w języku angielskim.

Reviewing procedure:

After receiving manuscripts are estimated if they fit to the scope of journal and are sent to the member of the Editorial Board who will be responsible for such a paper. He indicates two Reviewers. There is used double blind review procedure. Reviewers receive a special form of review and are asked to put their comments in a Review Mode of  MS Word as they receive the paper in the digital form.
After receiving of reviews they are re-sent to the Authors who are asked to correct their manuscript and answer the Reviewers comments. Then they send the corrected version.
Both versions, reviews and answers of Authors are shown the member of the Editorial Board who is responsible for the article and he makes a decision about publishing.

design by VENTI