Strona główna > Polityka prywatności - RODO

Polityka prywatności - RODO

Szanowni Państwo,

dbałość o Państwa dane osobowe zawsze była dla IHAR – PIB bardzo ważna. Od 25 maja 2018 roku wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ("RODO") zostało stworzone, aby dać Państwu większą kontrolę nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane.

IHAR korzysta z Państwa danych osobowych, by móc proponować Państwu lepsze i bardziej spersonalizowane zasady współpracy. Chcemy zapewnić Państwa, że Państwa dane są w IHAR – PIB  bezpieczne.

Instytut wdraża przepisy RODO celem ochrony Państwa prywatności, tak by Państwa dane osobowe przetwarzane podczas  korzystania z jakiejkolwiek formy współpracy z IHAR – PIB nie były narażone na niebezpieczeństwo.


PONIŻEJ LINKI DO PRZEPISÓW:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971330883/U/D19970883Lj.pdf


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IHAR - PIB, z siedzibą w Radzikowie (05-870), nr KRS 0000074008, NIP 529-000-70-29.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@ihar.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • związanym z formą kontaktu, współpracy na podstawie RODO;
  • zautomatyzowanego procesu przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
  • podmiotom współpracującym z Administratorem;
  • podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.ihar.edu.pl;
  • podmiotom współpracującym w zakresie realizacji usługi Newsletter, sms;
  • na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
  • innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prof. dr hab. Henryk Bujak
Dyrektor IHAR-PIB

design by VENTI