Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa > Polska Wersja Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion ISTA

Polska Wersja Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion ISTA

Polska Wersja Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion ISTA

Za zgodą władz ISTA wydano Polską Wersję Międzynarodowych Przepisów ISTA, przetłumaczoną, opracowaną w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie. 

Komplet Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion stanowią dwie odrębne publikacje:

  • Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion 
  • Aneks do Rozdziału 7 Metody Oceny Zdrowotności Nasion. 

Całość wydano w formie skoroszytowej, aby ułatwić coroczne uaktualnianie poprzez wymianę pojedynczych stron czy dodanie nowych. 

Wszelkie wprowadzane zmiany i uzupełnienia są opatrzone datą wejścia w życie.

Polską Wersję  Międzynarodowych  Przepisów Oceny  Nasion ISTA można nabyć w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa IHAR - PIB Radzików, 05-870 Błonie; e-mail: l.boros@ihar.edu.pl

 

 

1.1. Polska Wersja Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion – Wydanie 2012

Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA są podstawowym dokumentem normalizującym procedury oceny nasion. Publikacja wydana w formie skoroszytu zawiera 18 Rozdziałów, z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych na Zwyczajnym  Posiedzeniu ISTA w  2011r.  w Glattbrugg, Szwajcaria  obowiązujące  od  1 stycznia 2012r.

1.2. Polska Wersja Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion – Wydanie 2013

(Uaktualnienia do Polskiej Wersji Przepisów Oceny Nasion ISTA 2012)

Uzupełnienia do Przepisów zawierają wszystkie zmiany zaakceptowane na Zwyczajnym Posiedzeniu ISTA w Venlo, Holandia w 2012r. Jest to plik pojedynczych kartek do zastąpienia w wydaniu Przepisów 2012.

1.3. Aneks do Rozdziału 7 Metody Oceny Zdrowotności Nasion ISTA, Wydanie 2012

Publikacja wydana w formie skoroszytu zawiera 27 zweryfikowanych metod opisujących szczegółowo ocenę zdrowotności nasion.

1.4. Aneks do Rozdziału 7 Metody Oceny Zdrowotności Nasion ISTA – Wydanie 2013

(Uaktualnienia do Polskiej Wersji Aneksu do Rozdziału 7 Metody Oceny Zdrowotności Nasion ISTA 2012)

Aneks do Rozdziału 7 Metody Oceny Zdrowotności Nasion ISTA - Wydanie 2013  zawiera 28 metod opisujących szczegółowo ocenę zdrowotności nasion.

Podczas pierwszego zakupu Przepisów i/lub Aneksu należy nabyć wersję 2012 oraz uzupełnienia 2013.

design by VENTI