Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa > Polska Wersja Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion ISTA

Polska Wersja Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion ISTA

Polska wersja Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion ISTA

Za zgodą władz ISTA co roku Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie wydaje przetłumaczoną i opracowaną polską wersję Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion ISTA. 

Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA są podstawowym dokumentem normalizującym procedury oceny nasion. Komplet Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion ISTA stanowi 19 Rozdziałów, z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych na corocznych Zwyczajnych  Walnych Posiedzeniach ISTA. Całość wydana jest w formie skoroszytowej. 

Wszelkie wprowadzane w danym roku zmiany i uzupełnienia są oznaczone żółtym kolorem.

Polską wersję  Międzynarodowych  Przepisów Oceny  Nasion ISTA można nabyć w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa IHAR - PIB Radzików, 05-870 Błonie; e-mail: b.wiewiora@ihar.edu.pllubj.grybos@ihar.edu.pl

Obecnie możliwy jest zakup Rozdziału 2 Próbobranie Przepisów ISTA 2021. Cena 53 zł.

design by VENTI