Home > Crop species > Potatoes and other root plants

Potatoes and other root plants

2018

 • Brylińska M., Sobkowiak S., Stefańczyk E., Śliwka J. 2018. Evaluation of PCR markers for Phytophthora infestans mating type determination. European Journal of Plant Pathology 152(1): 33–44.
 • Grudzińska M., Mańkowski D. 2018. Losses during Storage of Potato Varieties in Relation to Weather Conditions during the Vegetation Period and Temperatures during Long-Term Storage.American Journal of Potato Research 95(2): 130-138.
 • Grupa A., Otulak-Kozieł K., Syller J. 2018. Serological, molecular and ultrastructural evidence for interference competition between isolates of Potato virus Y”. Plant Pathology 67(9): 1997-2012.
 • Hara-Skrzypiec A., Śliwka J., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2018. QTL for tuber morphology traits in diploid potato.Journal of Applied Genetics 59(2): 123-132.
 • Lebecka R., Flis B., Murawska Z. 2018. Comparison of temperature effects on the in vitro growth and disease development in potato tubers inoculated with bacteria Pectobacterium atrosepticum, P. carotovorum subsp. carotovorum and Dickeya solani. Journal of Phytopathology 166(9): 654-662.
 • Pietraszko M., Gryń G., Przewodowski W. 2018. An effect of weather and soil conditions and their interaction on infection of leaves and tubers of potato with bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. American Journal of Potato Research 95(3): 278–285.
 • Plich J., Przetakiewicz J., Śliwka J., Flis B., Wasilewicz-Flis I., Zimnoch-Guzowska E. 2018. Novel gene Sen2 conferring broad-spectrum resistance to Synchytrium endobioticum mapped to potato chromosome XI. Theoretical and Applied Genetics 131(11): 2321-2331.
 • Stefańczyk E., Brylińska M., Brurberg M.B., Naerstad R., Elameen A., Sobkowiak S., Śliwka J. 2018. Diversity of Avr-vnt1 and AvrSmira1 effector genes in Polish and Norwegian populations of Phytophthora infestans. Plant Pathology 67(8): 1792-1802.
 • van de Vossenberg B., Westenberg M., Adams I., Afanasenko O., Besheva A., Boerma M., Choiseul J., Dekker T., Flath K., van Gent-Pelzer M., Heungens K., Karelov A., Kibildiene I., Przetakiewicz J., Schlenzig A., Yakovleva V., van Leeuwen G. 2018. EUPHRESCO Sendo: An international laboratory comparison study of molecular tests for Synchytrium endobioticum detection and identification. European Journal of Plant Pathology 151(3): 757-766.
 • van de Vossenberg B.T.L.H.,Brankovics B., Nguyen H.D.T., van Gent-Pelzer M.P.E., Smith D., Dadej K., Przetakiewicz J., Kreuze J.F., Boerma M., van Leeuwen G.C.M., Levesque C.A., van der Lee T.A.J. 2018. The linear mitochondrial genome of the quarantine chytrid Synchytrium endobioticum; insights into the evolution and recent history of an obligate biotrophic plant pathogen. BMC Evolutionary Biology 18: 136.
 • Brylińska M., Śliwka J. 2017. Laboratory assessment of potato resistance to Phytophthora infestans. Plant Breeding and Seed Science 76: 17-23.
 • Chromiński P., Przewodowska A., Piskorz J. 2018. Marius – najstarsza polska odmiana ziemniaka odnaleziona w Skandynawii. Ziemniak Polski 4: 16-23.
 • Flis B. 2017. Selection of potato parental lines with complex resistances to potato pathogens and pests. Plant Breeding and Seed Science 76: 57-63.
 • Grudzińska M., Mańkowski D. 2018. Straty masy surowca w procesie smażenia frytek ziemniaczanych w zależności od odmiany. Agronomy Science LXXIII(1): 51-61.
 • Hara P., Osowski J. 2018. Czarna nóżka i mokra zgnilizna - ważne choroby bakteryjne ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 32-37.
 • Hara-Skrzypiec A. 2017. Evaluation of tendency to blackspot brusing and enzymatic discoloration of potato tubers. Plant Breeding and Seed Science 75: 5-10.
 • Lebecka R. 2017. Screening for potato resistance to blackleg and soft rot. Plant Breeding and Seed Science 75: 97-104.
 • Michalak K., Chrzanowska M. 2017.Evaluation of resistance to potato virus Y of cultivars in pre-registration (statutory) trials. Plant Breeding and Seed Science 75: 63-70.
 • Michałowska D., Przewodowska A., Piskorz J. 2018. Ochrona zasobów genowych ziemniaka zgromadzonych w banku genów in vitro. Ziemniak Polski 1: 7-11.
 • Michałowska D., Sekrecka D., Przewodowska A., Piskorz J. 2018. Zwalczanie zakażeń bakteryjnych w kulturach in vitro ziemniaka za pomocą preparatów PPM i ProClin. Ziemniak Polski 3: 43-47.
 • Mielczarek M., Pawłowska A., Treder K. 2018. Wpływ zastosowania świetlówek LED na szybkość wzrostu roślin ziemniaka. Ziemniak Polski 4: 23-27.
 • Milczarek D., Tatarowska B. 2017. Evaluation of potato cultivars and breeding lines for carotenoids content in tubers. Plant Breeding and Seed Science 75: 11-16.
 • Murawska Z., Dębski J., Szajko K., Lebecka R. 2017. Isolation of proteins from potato tubers. Plant Breeding and Seed Science 75: 23-27.
 • Nowacki W. 2018. Innowacyjność i optymalizacja procesów przygotowania i sprzedaży ziemniaków w różnych segmentach rynkowych. Ziemniak Polski 3: 3-12.
 • Nowacki W. 2018. Woda w produkcji ziemniaka, problemy i wyzwania. Inżynieria ekologiczna 19(6): 14-25.
 • Nowacki W. 2018. Zmiany w użytkowaniu i technologii produkcji ziemniaków – wyzwaniem czasu polskich rolników. Ziemniak Polski 3: 12-19.
 • Osowski J. 2018. Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 15-24.
 • Osowski J. 2018. Najgroźniejsze choroby powodujące zgnilizny bulw ziemniaka w okresie przechowywania. Ziemniak Polski 4: 28-37.
 • Osowski J. 2018. Skuteczność hamowania rozwoju zarazy ziemniaka w zależności od terminu i mobilności zastosowanego fungicydu. Ziemniak Polski 3: 32-37.
 • Osowski J., Gawińska-Urbanowicz H. 2018. Monitorowanie stężenia zarodników grzybów Alternaria w rejonie Pomorza Zachodniego. Ziemniak Polski 4: 37-42.
 • Osowski J., Gawińska-Urbanowicz H. 2018. Rizoktonioza ziemniaka - symptomy, warunki sprzyjające wystąpieniu oraz zwalczanie. Ziemniak Polski 1: 22-30.
 • Piskorz J., Michałowska D., Przewodowska A., Przewodowski W. 2018. X Światowy Kongres Ziemniaczany – Peru, Cuzco, 27-31 maja 2018. Ziemniak Polski 4: 43-46.
 • Plich J. 2017. Evaluation of the length of the vegetation period of potato. Plant Breeding and Seed Science 76: 65-67.
 • Plich J., Tatarowska B. 2017. Field evaluation of potato resistance against Phytophthora infestans under natural infection pressure. Plant Breeding and Seed Science 76: 25-28.
 • Przetakiewicz A., Milczarek D. 2017. Evaluation of potato cultivars and breeding lines for resistance to Globodera rostochiensis and Globodera pallida. Plant Breeding and Seed Science 76: 3-8.
 • Przetakiewicz J. 2017. Sampling, maintenance and pathotype identification of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. Plant Breeding and Seed Science 76: 29-36.
 • Przetakiewicz J., Plich J. 2017. Assessment of potato resistance to Synchytrium endobioticum. Plant Breeding and Seed Science 76: 37-43.
 • Przewodowska A., Michałowska D., Piskorz J. 2018. Jubileuszowe XXV Krajowe Dni Ziemniaka już za nami. Ziemniak Polski 4: 46-49.
 • Rykaczewska K., Zarzyńska K., Boguszewska-Mańkowska D.2018. Architecture of the root system of potato cultivars grown in aeroponics. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 21(1) http://www.ejpau.media.pl/volume21/issue1/art-02.html.
 • Salamońska K., Przewodowski W. 2018. Problem z występowaniem i zwalczaniem w Polsce bakterii Ralstonia solanacearum – sprawcy śluzaka. Ziemniak Polski 2: 28-31.
 • Skibowska B., Kużdowicz K., Franke K., Malicka M. 2018. Search for genotypes resistant to Cercospora (Cercospora beticola Sacc.) in multigerm breeding materials of sugar beet. Agronomy Science LXXIII(4): 173-182.
 • Skonieczek P., Nowakowski M., Piszczek J., Matyka Ł.,Żurek M., Rychcik B., Kaźmierczak M. 2018. Sensitivity of 24 sugar beet cultivars to water deficit during emergence. Acta Agrophysica 25(4): 409-419.
 • Smyda-Dajmund P. 2017. Cryopreservation of shoot tips and pollen of potato. Plant Breeding and Seed Science 76: 75-80.
 • Smyda-Dajmund P. 2017. Virus elimination from in vitro potato plants. Plant Breeding and Seed Science 76: 81-85.
 • Sobkowiak S., Śliwka J. 2017. Phytophthora infestans: isolation of pure cultures, storage and inoculum preparation. Plant Breeding and Seed Science 76: 9-15.
 • Sołtys-Kalina D. 2017. Assesment of phytotoxic potential of potato genotypes. Plant Breeding and Seed Science 75: 17-22.
 • Stefańczyk E. 2017.Assessment of potato tuber resistance against dry rot. Plant Breeding and Seed Science 76: 53-56.
 • Stefańczyk E., Sobkowiak S. 2017. Isolation, identification and preservation of Fusarium spp. causing dry rot of potato tubers. Plant Breeding and Seed Science 76: 45-51.
 • Szajko K. 2017. Isolation and identification of proteins from potato leaves. Plant Breeding and Seed Science 75: 29-36.
 • Trawczyński C. 2018. The effect of foliar preparation with silicon on the yield and quality of potato tubers in compared to selected biostymulators. Fragmenta Agronomica 35(4): 113-122.
 • Trawczyński C., Wierzbicka A. 2018. Wpływ odmiany i warunków pogodowych w okresie wegetacji na straty przechowalnicze bulw ziemniaka. Fragmenta Agronomica 35(3): 109–117.
 • Treder K. 2018. Izotermiczna amplifikacja kwasów nukleinowych metodą LAMP i jej zastosowanie w diagnostyce patogenów ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 38-45.
 • Treder K., Chołuj J., Zacharzewska B., Mielczarek M. 2017. Detection of potato virus Y (PVY) by reverse-transcription loop-mediated nucleic acid amplification (RT-LAMP). Plant Breeding and Seed Science 75: 77-85.
 • Urbanowicz J.2018. Herbicydy zarejestrowane do stosowania w uprawie ziemniaków. Ziemniak Polski 2: 9-14.
 • Urbanowicz J. 2018. Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru. Ziemniak Polski 3: 38-42.
 • Urbanowicz J., Erlichowski T. 2018. Insektycydy nalistne zarejestrowane do zwalczania stonki ziemniaczanej. Ziemniak Polski 2: 24-28.
 • Yin Z. 2017. Methods to study the PVY population in the potato. Plant Breeding and Seed Science 75: 71-76.
 • Yin Z., Michalak K. 2017. Diagnostics of the presence of viruses in the potato and soil. Plant Breeding and Seed Science 75: 37-55.
 • Yin Z., Michalak K., Lebecka R. 2017. Collection of potato viral pathogens, its validation and maintenance. Plant Breeding and Seed Science 75: 57-62.
 • Zarzyńska K. 2018. Czynniki kształtujące długość spoczynku bulw ziemniaka. Ziemniak Polski 3: 25-31.
 • Zarzyńska K. 2018. Możliwość przewidywania długości spoczynku bulw ziemniaka na podstawie warunków atmosferycznych panujących w okresie wegetacji roślin. Fragmenta Agronomica 35(3): 142-151.
 • Zarzyńska K. 2018. Przydatność nowych odmian ziemniaka do uprawy w systemie ekologicznym. Ziemniak Polski 1: 16-21.
 • Cichorz S., Malicka M., Gośka M. 2018. Current insights into gametic embryogenesis of sugar beet (Beta vulgaris L.). [In:] 14th Quadrennial Congress of the International-Association-of-Plant-Biotechnology (IAPB). Dublin, Ireland, August 19-24, In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant 54 (Suppl. 1): Theme 3- In Vitro Culture and Morphogenesis, Pages:S63.Meeting Abstract: O - 210.
 • van Leeuwen G., Heungens K.K., Przetakiewicz J., Boerma M., Dimitrova L., Flath K. 2018. A standardised set of differential potato cultivars to identify pathotypes in Synchytrium endobioticum. [In:] Conference: International Congress of Plant Pathology (ICPP) in Boston, Massachusetts, U.S.A., July 29 – August 3, Abstracts of Poster Presentations, Phytopathology 108(10): suppl. S1.224.
 • Nowacki W., Oleksiak T. 2018 Produkcja i podaż ziemniaków w Polsce. Analizy Rynkowe. Rynek ziemniaka stan i perspektywy 45: 12-20.
 • Wójtowicz A., Wójtowicz M., Zacharczuk M., Ratajkiewicz H., Pasternak M. 2018. Simulations of Colorado potato Beetle Development in Poland Based on Four Climate Change Scenarios [In:] Potato, Mustafa Yildiz, IntechOpen. DOI:10.5772/intechopen.70777. Available from: www.intechopen.com/books/potato-from-incas-to-all-over-the-world/simulations-of-colorado-potato-beetle-development-in-poland-based-on-four-climate-change-scenarios.
 • Nowacki W. 2017. Ogólne zasady agrotechniki istotne w integrowanej ochronie i produkcji ziemniaka. [W:] Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla doradców. Praca zbiorowa pod red A. Wojtowicza i M. Mrówczyńskiego. IOR-PIB Poznań, Rozdział 3: 19-67. [3 ark. wyd.] (całość 248 ss.). ISBN: 978-83-64655-32-6.
 • Nowacki W. 2017. Przygotowanie do zbioru, zbiór, transport i przechowywanie plonu. [W:] Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla doradców. Praca zbiorowa pod red A. Wojtowicza i M. Mrówczyńskiego. IOR-PIB Poznań, Rozdział 11: 195-210. [0,9 ark. wyd.] (całość 248 ss.). ISBN: 978-83-64655-32-6.
 • Nowacki W. 2018. Krótka, a jakże bogata historia ziemniaka w Polsce po II wojnie światowej. [W:] Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości, pod red. Strauchold G., Nowosielska-Sobel J., Nowakowski R. Opracowanie: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Kraków: 35-56. [1,2 ark. wyd.], ISBN 978-83-65892-09-6, (całość 404 ss.).
 • Osowski J. 2017. Najważniejsze choroby powodowane przez grzyby i organizmy grzybopodobne. (6.1.1), Metody zapobiegania chorobom powodowanym przez grzyby i organizmy grzybopodobne (6.1.2), Metody zapobiegania chorobom powodowanym przez czynniki nieinfekcyjne (6.4.2). [W:] Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla doradców. Praca zbiorowa pod red A. Wojtowicza i M. Mrówczyńskiego, IOR-PIB Poznań: 102-103, 103-125, 141-147. [Łączna objętość tekstu, tabel i zdjęć to 2,13 arkusza wyd.] (całość 248 ss ).
 • Sawicka B., Skiba D., Barbaś P. 2018. Właściwości odżywcze i zdrowotne Helianthus tuberosus L. [W:] Właściwości prozdrowotne roślin i metabolitów wtórnych. Red. Maciąg M., Maciąg K. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. Lublin: 65-82. [1 ark. wyd.] ISBN 978-83-65932-42-6 .
 • Zimnoch-Guzowska E., Flis B. 2017. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji ziemniaka. [W:] Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla doradców. Praca zbiorowa pod red A. Wojtowicza i M. Mrówczyńskiego. IOR-PIB Poznań, Rozdział 4: 68-77. [0,80 ark. wyd.] (całość 248 stron) ISBN: 978-83-64655-32-6.

2017

 • Boguszewska-Mańkowska D., Pieczyński M., Wyrzykowska A., Kalaji H.M., Sieczko L., Szweykowska-Kulińska Z., Zagdańska B. 2017. Divergent strategies displayed by potato (Solanum tuberosum L.) cultivars to cope with soil drought. Journal of Agronomy and Crop Science, DOI: 10.1111/jac.12245 Version of Record online: 30 October 2017, [2018, 204(1): 13-30.].
 • Dees M.W., Lebecka R., Perminow J.I.S., Czajkowski R., Grupa A., Motyka A., Zoledowska S., Śliwka J., Lojkowska E., Brurberg M.B. 2017. Characterization of Dickeya and Pectobacterium strains obtained from diseased potato plants in different climatic conditions of Norway and Poland. European Journal of Plant Pathology 148(4): 839–851.
 • Flis B., Tatarowska B., Milczarek D., Plich J. 2017. Effect of location on starch content and tuber texture characteristics in potato breeding lines and cultivars. Acta Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science 67(5): 453-461.
 • Grudzińska M., Barbaś P. 2017. Natural losses in tuber weight during storage as a predictor of susceptibility to post-wounding blackspot in advanced potato breeding materials. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(11): 3841–3846.
 • HaraSkrzypiec A., Śliwka J., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2017. Quantitative trait loci for tuber blackspot bruise and enzymatic discoloration susceptibility in diploid potato. Molecular Genetics and Genomics 293(2): 331-342.
 • Kurnik K., Krzyżyński M., Treder K., Tretyn A., Tyburski J. 2017. Study on utilizing solid food industry waste with brewers’ spent grain and potato pulp as possible peroxidase sources. Journal of Food Biochemistry DOI: 10.1111/jfbc.12446 Version of Record online: 9 OCT 2017, [2018. 42(1): e12446.].
 • Kurnik K., Treder K., Twarużek M., Grajewski J., Tretyn A., Tyburski J. 2017. Potato Pulp as the Peroxidase Source for 2,4-Dichlorophenol Removal. Waste Biomass Valorization 9(6): 1061-1071.
 • Milczarek D., Plich J., Tatarowska B., Flis B. 2017. Early selection of potato clones with resistance genes: the relationship between combined resistance and agronomical characteristics. Breeding Science 67(4): 416-420.
 • Pieczynski M., Wyrzykowska A., Milanowska K., Boguszewska-Mankowska D., Zagdanska B., Karlowski W., Jarmolowski A., Szweykowska-Kulinska Z. 2017. Genomewide identification of genes involved in the potato response to drought indicates functional evolutionary conservation with Arabidopsis plants. Plant Biotechnology Journal 16(2): 603–614. https://doi.org/10.1111/pbi.12800
 • Przetakiewicz A.,Milczarek D., Zimnoch-Guzowska E., Flis B. 2017. Improvement level of nematode resistance in potato facing changes in population of Globodera spp. The Journal of Animal and Plant Science 27(6): 1958-1962.
 • Przewodowski W.,Przewodowska A. 2017. Development of a sensitive and specific polyclonal antibody for serological detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. PLoS ONE 12(1): e0169785. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169785.
 • Smyda-Dajmund P., Wasilewicz-Flis I.G., Zimnoch-Guzowska E., Śliwka J., Jakuczun H. 2017. BC1 and F1 Progeny from Solanum × michoacanum (+) S. tuberosum Somatic Hybrids, Autofused 4× S. michoacanum and Cultivated Potato. American Journal of Potato Research 94(4): 323-333.
 • Stefańczyk E., Sobkowiak S., Brylińska M., Śliwka J. 2017. Expression of the Potato Late Blight Resistance Gene Rpi-phu1 and Phytophthora infestans Effectors in the Compatible and Incompatible Interactions in Potato. Phytopathology 107(6): 740-748.
 • Szajko K., Strzelczyk-Żyta D., Marczewski W. 2017. Comparison of leaf proteomes of potato (Solanum tuberosum L.) genotypes with ER- and HR-mediated resistance to PVY infection. European Journal of Plant Pathology Published online: 01 July 2017 DOI 10.1007/s10658-017-1284-8, [2018, 150(2): 375–385.].
 • Śliwka J., Brylińska M., Stefańczyk E., Jakuczun H., Wasilewicz-Flis I., Sołtys-Kalina D., Strzelczyk-Żyta D., Szajko K., Marczewski W. 2017. Quantitative trait loci affecting intensity of violet flower colour in potato. Euphytica: 213: 254.
 • Tatarowska B.,Flis B., Plich J., Milczarek D., Zimnoch-Guzowska E. 2017. The suitability of different statistical measures to assess the stability of resistance to Phytophthora infestans (mont.) De Bary in potato cultivars in field conditions. The Journal of Animal and Plant Sciences 27(2): 510-516.
 • Treder K., Chołuj J., Zacharzewska B., Babujee L., Mielczarek M., Burzyński A., Rakotondrafara A.M. 2017. Optimization of a magnetic capture RT-LAMP assay for fast and real-time detection of potato virus Y and differentiation of N and O serotypes. Archives of Virology, First Online: 08 November 2017, doi: 10.1007/s00705-017-3635-3. [2018, 163(2): 447–458.].
 • Wróbel S., Kęsy J., Treder K. 2017. Effect of growth regulators and ethanol on termination of dormancy in potato tubers. American Journal of Potato Research 94(5): 544-555.
 • Zarzyńska K.,Boguszewska-Mańkowska D., Nosalewicz A. 2017. Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress. Plant Soil and Environment 63(4): 159-164.
 • Zarzyńska K., Pietraszko M. 2017. Possibility to predict the yield of potatoes grown under two crop production systems on the basis of selected morphological and physiological plant indicators. Plant Soil and Environment 63(4): 165-170.
 • Barbaś P., Sawicka B. 2017. Impact of weeding methods on the content of nitrates in potato tubers. Nauka Przyroda Technologie 10(4), 49.
 • Barbaś P., Sawicka B. 2017. Porównanie opłacalności różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w uprawie ziemniaka jadalnego. Problemy Inżynierii Rolniczej 2(96): 5-15.
 • Barbaś P., Sawicka B. 2017. Zawartość białka ogółem i właściwego w bulwach dwu odmian ziemniaka w zależności od metod odchwaszczania. Fragmenta Agronomica 34(1): 7-18.
 • Czerko Z. 2017. Przechowywanie ziemniaków jadalnych w paletach skrzyniowych. Ziemniak Polski 1: 37-42.
 • Downar-Zapolska J., Sekrecka D. 2017. Metody eliminowania wirusów z roślin ziemniaka – przegląd literatury. Ziemniak Polski 3: 24-31.
 • Erlichowski T. 2017. Insektycydy do zwalczania szkodników nalistnych i glebowych na plantacjach ziemniaka dopuszczone do stosowania w 2017 r. Ziemniak Polski 2: 36-41.
 • Erlichowski T., Przewodowska A., Żalejko K., Wróbel J., Przybyłek S. 2017. XXIV Krajowe Dni Ziemniaka w HR Kalinowa k Błaszek – nowe spojrzenie na potencjał i nowoczesne wykorzystanie ziemniaka. Ziemniak Polski 4: 39-44.
 • Erlichowski T., Robak B., Sadowska K. 2017. Występowanie i presja mszyc wektorów wirusów w 2017 r. Ziemniak Polski 4: 15-22.
 • Erlichowski T., Urbanowicz J. 2017. Historia stonki ziemniaczanej w Polsce – od imperialistycznego dywersanta do pospolitego owada. Ziemniak Polski 3: 36-42.
 • Erlichowski T., Urbanowicz J., Osowski J. 2017. Intensywna produkcja ziemniaków na różne kierunki użytkowania na przykładzie dwóch specjalistycznych gospodarstw w woj. pomorskim. Ziemniak Polski 3: 49-56.
 • Gawińska-Urbanowicz H., Łozowska A., Osowski J. 2017. Występowanie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria w sezonach wegetacyjnych 2013-2016. Ziemniak Polski 4: 33-38.
 • Jakubowska M., Mrówczyński M., Tratwal A., Erlichowski T. 2017. Pięćdziesiąt lat ochrony ziemniaka przed szkodnikami w Polsce. Progres Plant Protection Data pierwszej publikacji on-line: 2017-11-14 http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-040.
 • Lebecka R., Michalak K. 2017. Reakcja bulw wybranych odmian ziemniaka na porażenie przez wysoko wirulentny szczep bakterii Dickeya solani. Ziemniak Polski 3: 18-23.
 • Lebecka R., Murawska Z. 2017. Reakcja roślin ziemniaka na porażenie przez bakterie Dickeya solani w teście szklarniowym. Ziemniak Polski 1: 10-14.
 • Lenartowicz T., Erlichowski T. 2017. Nowe odmiany ziemniaka w 2017 r. Ziemniak Polski 2: 4-8.
 • Łozowska A., Osowski J., Gawińska-Urbanowicz H. 2017. Sucha zgnilizna bulw ziemniaka – nieustające zagrożenie okresu przechowalniczego. Ziemniak Polski 1: 25-30.
 • Milczarek D., Tatarowska B., Plich J., Przetakiewicz A., Flis B. 2017. Kulminacja odporności na mątwiki a poziom cech użytkowych ziemniaka. Ziemniak Polski 3: 15-18.
 • Nowacki W. 2017. Historia ziemniaka w Polsce po II wojnie światowej. Ziemniak Polski 2: 48-60.
 • Nowacki W. 2017. Historyczne i współczesne znaczenie ziemniaka w Europie oraz na ziemiach polskich. Ziemniak Polski 1: 48-52.
 • Nowacki W. 2017. Konkurencyjność polskich i zagranicznych odmian w uprawie ziemniaków w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIX(4): 141-147.
 • Osowski J. 2017. Czarna nóżka ziemniaka i jej zwalczanie. Ziemniak Polski 3: 8-14.
 • Osowski J. 2017. Monceren® Pro 258 FS – nowa zaprawa do ziemniaków. Ziemniak Polski 1: 30-32.
 • Osowski J., Erlichowski T., Urbanowicz J. 2017. Wpływ nawożenia potasem, magnezem i siarką na plonowanie, ciemnienie bulw surowych oraz występowanie alternariozy i ospowatości bulw ziemniaka. Fragmenta Agronomica 34(1): 49-59.
 • Osowski J., Łozowska A., Gawińska-Urbanowicz H. 2017. Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 25-36.
 • Plich J., Tatarowska B., Milczarek D., Flis B. 2017. Piramidyzacja genów odporności ziemniaka na Phytophthora infestans. Biuletyn IHAR 281: 69-76.
 • Stochła W., Przewodowski W., Przewodowska A., Salamońska K. 2017. Immunodiagnostyczne metody wykrywania i identyfikacji bakteryjnych patogenów ziemniaka. Ziemniak Polski 1: 14-21.
 • Szarek D., Przewodowska A. 2017. Patatyna – białko ziemniaka o cennych właściwościach. Ziemniak Polski 1: 32-36.
 • Trawczyński C. 2017. Wpływ dolistnych nawozów makro- i mikroelementowych na plon i jakość bulw ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 15-20.
 • Trawczyński C. 2017. Wpływ nawozu o spowalnianym uwalnianiu azotu na plon i jakość bulw ziemniaka. Fragmenta Agronomica 34(2): 94-102.
 • Trawczyński C. 2017. Wpływ nawozu o spowolnionym uwalnianiu azotu na wykorzystanie tego składnika przez bulwy ziemniaka. Acta Agrophysica 24(2): 365-374.
 • Trawczyński C. 2017. Wymagania nawozowe nowych jadalnych odmian ziemniaka uprawianych na glebie lekkiej w systemie integrowanej produkcji. Ziemniak Polski 1: 4-9.
 • Trawczyński C., Prokop W. 2017. Wpływ nawozów wieloskładnikowych z dodatkiem alg morskich na plon i jakość bulw ziemniaka. Fragmenta Agronomica 34(3): 109-118.
 • Treder K., Mielczarek M., Boguszewska-Mańkowska D. 2017. Wpływ suszy na koncentrację L-Proliny w wybranych odmianach ziemniaka. Ziemniak Polski 4: 29-32.
 • Treder K., Zacharzewska B. 2017. Opracowanie nowych starterów do wykrywania wirusa M ziemniaka (Potato Virus M, PVM) za pomocą testu RT-PCR. Ziemniak Polski 3: 32-35.
 • Urbanowicz J. 2017. Fitotoksyczna reakcja odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny. Ziemniak Polski 2: 42-47.
 • Urbanowicz J. 2017. Regulacja zachwaszczenia ziemniaka za pomocą herbicydów. Ziemniak Polski 2: 21-25.
 • Zarzyńska K. 2017. Zmienność plonowania odmian ziemniaka w systemie ekologicznym w wybranych mezoregionach Polski. Ziemniak Polski 2: 9-15.
 • Zarzyńska K., Jończyk K. 2017. Yield and commercial tuber quality of potatoes grown under two crop production systems in different environmental conditions. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 62(4): 211-215.
 • Zimnoch-Guzowska E. 2017. Znaczenie krajowej hodowli i nasiennictwa ziemniaka dla rozwoju sektora jego produkcji. Ziemniak Polski 3: 3-7.
 • Zimny L., Nowakowski M., Zych J., Skonieczek P. 2017. Koszty i dochodowość produkcji buraka cukrowego w następstwie stosowania 16 systemów uprawy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 589: 131-143.
 • Litwiniec A., Chrustek A., Świtalska Ż. 2017. Betalains, betaine and proline - a few from beet benefits. Wulfenia Journal 24(4): 46-85.
 • Nowacki W., Oleksiak T. 2017 Produkcja i podaż ziemniaków w Polsce. Analizy Rynkowe. Rynek ziemniaka stan i perspektywy 44: 12-20.
 • Valkonen J.P.T., Gebhardt C., Zimnoch-Guzowska E., Watanabe K.N. 2017. Resistance to Potato virus Y in Potato. (In:) Potato virus Y: biodiversity, pathogenicity, epidemiology and management., Lacomme C., Glais L., Bellstedt D., Dupuis B., Karasev A., Jacquot E. (Eds.) Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-58860-5, DOI 10.1007/978-3-319-58860-5: 207-241. (całość 261 s)
 • Nowacki W. (redaktor). Zespół autorski: Boguszewska-Mańkowska D., Czerko Z., Goliszewski W., Jankowska J., Nowacki W., Pietraszko M., Trawczyński C., Wierzbicka A., Zarzyńska K., Michalak K. 2017. Charakterystyka Krajowego rejestru odmian ziemniaka. Wyd. XX., IHAR–PIB O/Jadwisin, 40 stron.

2016

 • Brylińska M., Sobkowiak S., Stefańczyk E., Śliwka J. 2016. Potato cultivation system affects population structure of Phytophthora infestans. Fungal Ecology 20: 132-143.
 • Busse F., Bartkiewicz A., Terefe-Ayana D., Niepold F., Schleusner Y., Flath K., Sommerfeldt-Impe N., Lübeck J., Strahwald J., Tacke E., Hofferbert H.-R., Linde M.,Przetakiewicz J. and Debener T.2016. Genomic and transcriptomic resources for marker development in Synchytrium endobioticum, an elusive but severe potato pathogen. Phytopathology, Posted online on 9 Nov 2016, First Look, 2017. 10793): 322-328.
 • Grudzińska M., Czerko Z., Zarzyńska K., Borowska-Komenda M. 2016. Bioactive compounds in potato tubers: effects of farming system, cooking method, and flesh color. PLoS ONE 11(5): e0153980. doi:10.1371/journal.pone.0153980
 • Plich J., Tatarowska B., Milczarek D., Zimnoch-Guzowska E., Flis B. 2016. Relationships between race-specific and race-non-specific resistance to potato late blight and length of potato vegetation period in various sources of resistance. Field Crops Research196: 311-324.
 • Rykaczewska K. 2016. Field performance of potato minitubers produced in aeroponic culture. Plant, Soil and Environment 62(11): 522-526.
 • Rykaczewska K. 2016. The potato minituber production from microtubers in aeroponic culture. Plant, Soil and Environment 62(5): 210-214.
 • Sawicka B., Barbaś P., Skiba D. 2016. Fluctuations of sodium, copper, zinc, iron and manganese in potato tubers in the organic and integrated production system. Journal of Elementology 21(2): 539-547.
 • Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2016. Genetic composition of interspecific potato somatic hybrids and autofused 4x plants evaluated by DArT and cytoplasmic DNA markers. Plant Cell Reports 35(6): 1345-1358.
 • Soltys-Kalina D., Plich J., Strzelczyk-Żyta D., Śliwka J., Marczewski W. 2016. The effect of drought stress on the leaf relative water content and tuber yield of a halfsib family of 'Katahdin'-derived potato cultivars. Breeding Science 66(2): 328–331.
 • Stefańczyk E., Sobkowiak S., Brylińska M., Śliwka J. 2016. Diversity of Fusarium spp. associated with dry rot of potato tubers in Poland. European Journal of Plant Pathology 145(4): 871–884.
 • Wróbel S. 2016. The rate of virus spread in new potato cultivars in the north of Poland. Potato Research 58(4): 329-342.
 • Yin Z., Xie F., Michalak K., Pawełkowicz M., Zhang B., Murawska Z., Zimnoch-Guzowska E. 2016. Potato cultivar Etola exhibits hypersensitive resistance to PVYNTN and partial resistance to PVYZ-NTN and PVYN-Wi strains and strain-specific alterations of certain host miRNAs might correlate with symptom severity. Plant Pathology, First published: 15 September 2016, DOI: 10.1111/ppa.12599
 • Grudzińska M., Czerko Z., Borowska-Komenda M. 2016. Changes of organoleptic quality in potato tubers after application of natural sprout inhibitors. Agricultural Engineering 20(1): 35-43
 • Łotocka B., Kozak M., Rykaczewska K. 2016. Morphology and anatomy of the root system of new potato cultivars. Part II. Root anatomy. Biuletyn IHAR 279: 31-43.
 • Rykaczewska K.2016. Response of chosen potato cultivars to high temperature and drought during the growing season. Biuletyn IHAR 279: 45-54.
 • Treder K., Zacharzewska B., Przewodowska A. 2015.Ion-exchange membrane chromatography as an alternative method of separation of potatoY virus. Plant Breeding and Seed Science 72: 55-67.
 • Wróbel S., Kęsy J., Treder K. 2015. Effect of ethanol and plant growth regulators on termination of potato tuber dormancy. Plant Breeding and Seed Science 71: 23-36.
 • Zarzyńska K., Goliszewski W. 2016. Reaction of a few potato cultivars grown under organic system to irrigation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 61(4): 237-240.
 • Zarzyńska K., Goliszewski W., Boguszewska–Mańkowska D. 2016. Usable and non-usable biomass of potatoes grown under two crop production systems and different environmental conditions. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 19(1), #08
 • Skonieczek P., Nowakowski M., Piszczek J., Żurek M., Matyka Ł. 2016. Influence of selected Rhizoctonia solani isolates on sugar beet seedlings. Journal of Plant Protection Research 56(2): 116-121.
design by VENTI