Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Boninie > Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka

Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka

dr Agata Kaczmarek - kierownik Pracowni
tel.: 94 342 30 31 w. 245
e-mail:a.kaczmarek@ihar.edu.pl

Personel badawczo-techniczny:

mgr inż. Kamilla Sadowska – inżynier|
e-mail: k.sadowska@ziemniak-bonin.pl
tel.: 94 342 30 31 w.215

W Pracowni prowadzone są badania z zakresu:

 • monitorowania dynamiki liczebności i składu gatunkowego mszyc na terenie Polski
 • monitorowania zagrożenia wirusami ziemniaka,
 • ograniczania szerzenia się wirusów w uprawach nasiennych, sygnalizacji terminu zwalczania mszyc i niszczenia naci,
 • ulepszenia systemu produkcji nasiennej ziemniaka,
 • ulepszenia metod kontroli dla celów urzędowej oceny zdrowotności sadzeniaków, w tym również w zakresie przerywania spoczynku bulw.

Usługi:

 • Diagnostyka porażenia sadzeniaków ziemniaka wirusami (PVY, PVM, PVS, PVA, PVX, PLRV, TRV) w próbie oczkowej przy wykorzystaniu testu DAS ELISA.
 • Charakterystyka odmian pod kątem trudności przerywania spoczynku bulw zaraz po zbiorze oraz ich trudności w produkcji nasiennej.
 • Pomoc w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących produkcji ziemniaka.
 • Ocena skuteczności insektycydów (mszyce), desykantów, olejów mineralnych oraz innych środków w ograniczaniu szerzenia się wirusów oraz ich wpływu na plon i jakość bulw.
 • Doradztwo z zakresu nasiennictwa ziemniaka
 • Ocena wpływu nawozów mineralnych (stosowanych doglebowo i dolistnie) na plon i jakość zbieranych bulw.
Fot.1 – Pierwotne objawy porażenia wirusem Y (PVY) - nekrozy nerwów po stronie dolnej blaszek liściowych. Fot.2 – Ostre objawy porażenia na bulwach szczepem wirusa Y – PVYNTN.
Fot.3 – Charakterystyczne objawy porażenia PVY – mozaiki na liściach i pomarszczenie blaszek liściowych tzw. kędzierzawka (Fot. 3a).
Fot.4 – Roślina ziemniaka porażona wirusem liściozwoju (PLRV) na tle roślin zdrowych. Fot.5 – Charakterystyczne zwijanie się dolnych liści jest objawem porażenia PLRV.
Fot.6 –Roślina ziemniaka porażona wirusem M (PVM) – silne pomarszczenie i zdrobnienie liści. Fot. 7 – Monitoring mszyc w trakcie wegetacji
Fot. 8 – Diagnostyka porażenia bulw testem DAS ELISA jest bardzo szybką i dokładną metodą stosowaną w rutynowych badaniach sadzeniaków przez laboratoria PIORiN – żółty kolor oznacza obecność wirusa w badanej próbie. Fot.9 – Testy paskowe pozwalają na szybką diagnostykę porażenia rośliny wirusem w warunkach polowych, ich czułość porównywalna jest do testów DAS ELISA
design by VENTI