Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Boninie > Pracownia Ochrony Ziemniaka

Pracownia Ochrony Ziemniaka

dr inż. Janusz Urbanowicz - kierownik pracowni
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

 

Pracownicy naukowi:

dr inż. Janusz Urbanowicz adiunkt
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

dr inż. Jerzy Osowski – adiunkt
tel. 94 34 23031 w.222,
e-mail: osowski@ziemniak-bonin.pl

Personel badawczo-techniczny:

mgr inż. Hanna Gawińska-Urbanowicz – asystent
tel. 94 34 23031 w.214,
e-mail: gawinska-urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

Opis Pracowni i kierunki badawcze

Prowadzi badania z dziedziny fitopatologii, entomologii, herbologii i ochrony ziemniaka. Prace dotyczą najważniejszych problemów związanych z agrofagami ziemniaka, a przede wszystkim monitorowaniem przyczyn i skutków zmian w populacjach dla potrzeb ich zwalczania w warunkach polowych, szklarniowych, przechowalniczych i laboratoryjnych. Pracownia posiada wieloletnie doświadczenie, odpowiedni sprzęt i pomieszczenia oraz doświadczony i sprawny personel naukowy i techniczny wyspecjalizowany w prowadzeniu prac badawczych.

Fitopatologia

 • Wieloletnie śledzenie zmian w populacjach patogenów, sprawców chorób grzybowych i bakteryjnych, związanych z ociepleniem klimatu i zmianami genertycznymi, nowymi źródłami infekcji w uprawach ziemniaka na terenie kraju i Europy.
 • Diagnostyka problemów zdrowotności roślin ziemniaka i uzyskanego plonu w celu minimalizacji strat.
 • Prace nad sprawcami chorób i ich rolą w epidemiologii chorób ziemniaka. Badanie składów gatunkowych populacji patogenów (np. grzyby z rodzaju Alternaria), rola w infekcji, charakteryzowanie nowych genotypów Phytophthora infestans, charakterystyka patogeniczności i wirulencji,
 • Charakteryzowanie odporności na choroby grzybowe i bakteryjne nowych rodów i odmian ziemniaka, prowadzone w warunkach polowych, przechowalniczych i laboratoryjnych.
 • Charakteryzowania przydatności nawozów i innych podobnych substancji (np. użyźniaczy, regulatorów wzrostu) w poprawie zdrowotności plantacji ziemniaka oraz wielkości i jakości plonu.
 • Kolekcjonowanie podstawowych patogenów ziemniaka na sztucznych podłożach w celu szybkiego dostępu do materiału roślinnego.

Herbologia

 • Ochrona ziemniaka przed zachwaszczeniem.
 • Prawidłowy dobór dawek i terminów stosowania herbicydów oraz diagnostyka niepożądanych zjawisk związanych z ich stosowaniem (fitotoksyczna reakcja poszczególnych odmian).
 • Możliwości stosowania regulatorów wzrostu lub innych substancji majce na celu skrócenie czasi utzymywania się niekożystynych objawów, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie ryzyka obnizenia plonowania.
 • Badania nad składem gatunkowym chwastów.

Ochrona roślin

 • Dynamika i monitorowanie szkodliwych owadów z rodziny sprężykowatych Elateridae, żukowatych (Scarabaeidae) i podrodziny rolnic (Noctuinae) występujących w uprawach ziemniaka.
 • Wpływ insektycydów z róznych grup chemicznych i alternatywnych związków pochodzenia naturalnego (roslinnego) na ograniczenie żerowania stonki ziemniaczanej w uprawie ziemniaka.
 • Badania skuteczności działania środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, aficydów, herbicydów, zapraw, regulatorów wzrostu i innych) przeznaczonych do ochrony plantacji ziemniaka, w tym także dla potrzeb procedury rejestracyjnej (certyfikat).
 • Optymalizacja zastosowania śor (dobór dawek i terminów) i pozycjonowania środków ochrony roślin w programach ochrony (z wykorzystaniem ich właściwości w zależności od etapu rozwoju rośliny uprawnej i agrofagów) w doświadczeniach demonstracyjnych.
 • Diagnostyka niepożądanych zjawisk tj. fitotoksyczna reakcja poszczególnych odmian na substancje aktywne.
 • Charakteryzowania przydatności nawozów i innych podobnych substancji (np. użyźniaczy, regulatorów wzrostu) w poprawie zdrowotności plantacji ziemniaka oraz wielkości i jakości plonu.
 • Zastosowanie rozwiązań dotyczących minimalizowania zużycia śor w zintegrowanej ochronie (wykorzystanie i walidacja systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie plantacji ziemniaka).

 design by VENTI