Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Boninie > Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro

Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro

dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski - kierownik pracowni
tel. 94 342 30 31 w. 211
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

Personel naukowy:

dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
tel.: 94 342 30 31 w. 211
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

 

dr inż. Agnieszka Przewodowska
tel. 94 342 30 31 w. 213
e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl

mgr inż. Dorota Michałowska - asystent
Tel 94 342 30 31 w. 219, 213
e-mail: d.michałowska@ihar.edu.pl

Personel badawczo-techniczny:

Ewa Stochła - starszy technik
Tel 94 342 30 31 w. 219, 213

Małgorzata Mozolewska – technik
Tel 94 342 30 31 w. 219, 213

Katarzyna Neumiler – technik
Tel 94 342 30 31 w. 219, 213

 

Opis Pracowni:

Kolekcja genotypów ziemniaka in vitro jest jedyną kolekcją zdrowych form tetraploidalnych w Polsce. W tej chwili stan zgromadzonych i utrzymywanych zasobów genowych in Vitro wynosi ponad 1600 form w tym 1485 omian ziemniaka. W banku utrzymywane są m.in. polskie odmiany wpisane do rejestru w okresie powojennym (ok.20% zasobów), a także odmiany zagraniczne i rody perspektywiczne.

Do banku in vitro wprowadzane są rośliny zdrowe tj. wolne od wirusów, wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) oraz bakterii Clavibacter michiganensis ssp.sepedenicus. Zgromadzone zasoby w formie in vitro są w 100% przebadane i wykorzystywane przez placówki hodowlane i naukowe w Polsce, zarówno do prac krzyżówkowych, rozmnożeniowych jak i prac badawczych. Zasoby genowe ziemniaka in Vitro są również wykorzystywane w hodowli zachowawczej. Aktualnie jest to jedyny bank genotypów ziemniaka w Polsce, a jeden z nielicznych w świecie gdzie zasoby są wolne od powszechnie występujących patogenów m.in. kwarantannowych.

Zasoby genowe ziemniaka in vitro stanowią także materiał genetyczny dla reaktywowania odmian, które znalazły się w kręgu zainteresowania odbiorców (np. stare polskie odmiany dla gospodarstw ekologicznych). Istotne znaczenie ma również wykorzystanie zasobów in vitro ziemniaka na potrzeby prac badawczych m.in. w badaniach genetycznych, biochemicznych i fizjologicznych.

Kontrola zdrowotności utrzymywanych w Banku zasobów jest przeprowadzana kilkakrotnie, różnymi metodami i na różnych etapach rozwoju roślin. Przekazywany na zewnątrz materiał wyjściowy każdorazowo zaopatrzony jest w paszport gwarantujący zdrowotność, który wystawia PIORiN.

Kierunki badawcze Pracowni:

Na lata 2014-2020 zaplanowano w ramach Programu Wieloletniego „Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in Vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie Roślin rolniczych oraz innych Roślin użytkowych, ich dzikich krewniaków i Roślin towarzyszących uprawom polowym – kolekcja ziemniaka tetraploidalnego w kolekcji in Vitro „temat Usprawnienie biotechnologicznych metod i ich wykorzystanie w prowadzeniu kolekcji genotypów roślin ziemniaka in Vitro"

design by VENTI