Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > Prawnik/Specjalista ds. obsługi prawnej

Prawnik/Specjalista ds. obsługi prawnej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
zatrudni:

na stanowisko: Prawnik / Specjalista ds. obsługi prawnej
 

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia: 10 listopada 2017 r.
Termin nadsyłania podań 30 listopada 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: sekretariat@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • Doświadczenie min. 2 lata w prowadzeniu spraw prawnych firmy (Instytutu mile widziane).
 • Wykształcenie wyższe (prawnicze).
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakiet Office w stopniu zaawansowanym: Excel, Word, Power Point, Lex).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację.
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki.
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, dynamika w działaniu, dobra organizacja pracy, inicjatywa w myśleniu i działaniu, lojalność, pracowitość, inteligencja.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie projektów dokumentów o charakterze prawnym oraz prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Instytutu.
 • Udzielanie opinii i porad prawnych Dyrekcji oraz Komórkom Organizacyjnym Instytutu.
 • Informowanie Dyrekcji i Rady Naukowej Instytutu o zmianach w stanie prawnym dotyczącym działalności Instytutu oraz o możliwych uchybieniach w przestrzeganiu prawa.
 • Udział w prowadzonych przez Instytut rokowaniach zmierzających do nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku prawnego, w tym zwłaszcza uzgadnianie projektów umów.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami.
 • Opiniowanie i opracowywanie od strony formalno-prawnej aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Instytutu.
 • Informowanie organizacji związkowych, na ich wniosek, o przepisach prawnych z zakresu działania tych organów oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Instytutu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 8.00 – 16.00.
 • Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z dwóch kierunków: z Grodziska Mazowieckiego przez Błonie oraz z Warszawy.

Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia oraz certyfikaty ukończonych kursów i dokumentów dotyczących przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB).

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 30 listopada 2017 r. drogą elektroniczną wymaganych dokumentów na adres: sekretariat@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI