przejdź do www.ihar.pl >

Susza – zagrożenie dla roślin rolniczych w Polsce

23 października 2019 r.

9:30 Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Jan Łabętowicz – Przewodniczący Komitetu Nauk Agrotechnicznych PAN
Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska – Członek Prezydium KNA PAN

9:40 Co wiemy o zmianach klimatu. Sytuacja bieżąca

Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz,  (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań)

10:10

Jak stres suszy i nadmiar wilgoci oddziałuje  na plon roślin  i jego składowe.

Prof. dr hab. Jan Rozbicki  (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)

10:30 Reakcja roślin na stres suszy – molekularne podstawy mechanizmów regulujących stresy abiotyczne u roślin

 Prof. dr hab.  Arkadiusz Kosmala (Instytut Genetyki Roślin PAN,  Poznań)

11:00-11:30

Przerwa na kawę

11:30

Biotechnologia roślin w służbie uzyskiwania roślin uprawnych tolerujących niedobór wody

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska  (Uniwersytet Adama Mickiewicza,  Poznań)

12:00

Dziś i jutro hodowli odmian roślin rolniczych o podniesionej odporności na suszę

Dr  Karol Marciniak  (DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni)

12:30

Kontrola środowiska rolniczego, system sygnalizacji suszy, agrotechniczne zabiegi ograniczenia strat produkcji  rolniczej

Prof. dr hab. Mariusz Matyka, dr hab. Andrzej Doroszewski  (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy)

13:00

cztery wystąpienia młodych naukowców, zgłoszonych przez ośrodki naukowe

14:00

Podsumowanie i  zakończenie konferencji                                                       

Dyskusja nad możliwymi scenariuszami konsolidowania działań nauki w tym obszarze
14:30 Lunch  
design by VENTI