przejdź do www.ihar.pl >

Susza – zagrożenie dla roślin rolniczych w Polsce

23 października 2019 r.

Komitet Nauk Agronomicznych PAN
Instytut  Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB

Konferencja

Susza – zagrożenie dla roślin rolniczych w Polsce

 Pałac Staszica, PAN,  Warszawa,  Sala Lustrzana

23 października 2019 r.


PROGRAM

---> PROGRAM KONFERENCJI <---

 

9:30 Otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. Jan Łabętowicz – Przewodniczący Komitetu Nauk Agrotechnicznych PAN
Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska – Członek Prezydium KNA PAN

9:40  Wpływ działalności człowieka na suszę

Prof. dr hab. Renata Romanowicz (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa)

10:10 Jak stres suszy i nadmiar wilgoci oddziałuje  na plon roślin  i jego składowe

Prof. dr hab. Jan Rozbicki  (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)

10:30 Reakcja roślin na deficyt wody na poziomie fizjologicznym i molekularnym; wybrane mechanizmy odporności roślin na suszę

Dr hab.  Arkadiusz Kosmala (Instytut Genetyki Roślin PAN,  Poznań)

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30 Biotechnologia roślin w służbie uzyskiwania roślin uprawnych tolerujących niedobór wody

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska -Kulińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza,  Poznań).

12:00 Dziś i jutro hodowli odmian roślin rolniczych o podniesionej odporności na suszę

Dr  Karol Marciniak  (Hodowla Roślin Smolice Sp. o.o. grupa IHAR ).

12:30 Gospodarowanie wodą w produkcji roślinnej. System sygnalizacji suszy. 

Prof. dr hab. Mariusz Matyka, prof. dr hab. Jan Kuś, dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB  (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy)

13:00  wystąpienia naukowców zgłoszonych przez  ośrodki naukowe (4 x 15 min)

  • dr inż. Przemysław Kopeć, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków; "Wykorzystanie podwojonych haploidów jęczmienia ozimego w identyfikacji molekularnych podstaw tolerancji na suszę glebową"
  • dr  Jarosław Plich,Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, O. Młochów; „Rodzina półrodzeństw odmiany Katahdin jako modelowy materiał do badań tolerancji ziemniaka na stres suszy”
  • mgr Yuliya Kloc, prof. dr hab. Wacław Orczyk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików;  „Co łączy suszę wiosenną, mikrosporogenezę i produktywność zbóż?”
  • dr hab. Mikołaj Piniewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;  „ Susza glebowa a zmiany klimatu - co przewidują modele?”

14:00 Podsumowanie i  zakończenie konferencji

Dyskusja nad możliwymi scenariuszami konsolidowania działań nauki w tym obszarze

14:30 Lunch.

design by VENTI