Strona główna > Program Wieloletni na lata 2008-2013

Program Wieloletni na lata 2008-2013

Od 2008 roku badania nad wartością użytkową i agrotechniczną odmian ziemniaka realizowane przez IHAR-PIB O/Jadwisin a także upowszechnianie tych wyników jest finansowane w ramach Programu Wieloletniego IHAR-PIB, zad.5.2. kierownik dr W.Nowacki

IHAR-PIB O/Jadwisin


  • Rynek Nasion 2012 - Raport rynkowy opracowany w ramach realizacji tematu nr 3-7-00-0-01, dr inż. Tadeusz Oleksiak

Od 2008 roku badania nad wartością użytkową i agrotechniczną odmian ziemniaka realizowane przez IHAR-PIB O/Jadwisin a także upowszechnianie tych wyników jest finansowane w ramach Programu Wieloletniego IHAR-PIB, zad.5.2. kierownik dr W.Nowacki

 

IHAR-PIB O/Jadwisin


Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych


Zad. 6.9. Monitorowanie zmian w występowaniu i szkodliwości grzybów z rodzaju Neotyphodium – endofitów traw w Polsce oraz ocena zagrożenia dla zwierząt.

dr hab. B. Wiewióra, prof. nzw. IHAR- PIB

dr hab. B. Wiewióra, prof. nzw. IHAR- PIB, dr. hab. G. Żurek, prof. nzw. IHAR- PIB


Zad. 8.1 „Doskonalenie nasiennictwa gatunków traw o niskiej rentowności na użytki i tereny zielone”

  • Podzadanie 1. Opracowanie podstaw reprodukcji oraz odtworzenie gatunków traw o niskiej rentowności na tereny zielone.

Dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof.nzw. IHA-PIB, dr inż. Danuta Martyniak, mgr inż. Kamil Prokopiuk

Dr inż. Danuta Martyniak, dr inż. Józef Martyniak 

Dr inż. Danuta Martyniak

  • Podzadanie 2. Badanie zmian składu gatunkowego i patogeniczności populacji najgroźniejszych patogenów występujących na trawach o niskiej rentowności przeznaczonych na użytki zielone.

dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB


Zad. 8.2  "Opracowanie zasad produkcji nasiennej roślin motylkowatych"


  • Zadanie 6.6. kierownik: dr T.Góral

Zakład Fitopatologii

Zadanie 6.6, Podzadanie 2. kierownik podzadania dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB

Zakład Traw Roślin Motylkowatych i Energetycznych


Zakład Fitopatologii


IHAR-PIB O/BydgoszczIHAR-PIB O/Młochów

design by VENTI