Strona główna > Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

Jednostki IHAR uczestniczą w wielu międzynarodowych projektach badawczych:

 

TRWAJĄCE:

 

ZAKOŃCZONE: • BIOEXPLOIT
  (Exploitation of natural plant biodiversity for the pesticide-free production of food)

 • CICSA
  (Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture)
 • DECOP
  (Opracowanie nowego automatycznego systemu sortowania ziemniaków)

 • ENDURE
  Europejska Sieć Naukowa Ciągłego Korzystania ze Strategii Ochrony Roślin

 • EUCABLIGHT
  (Europejskie badania zarazy ziemniaka)


 


 • FertOrgaNic
  (Ulepszone nawożenie organiczne w systemach upraw rolniczych....)


 • GFL
  (Support for implementation of the national biosafety framework of Poland)

 • GRAIN LEGUMES
  (New Strategies to Improve Grain Legumes for Food and Feed)

 • HEALTHGRAIN
  (Exploiting bioactivity of Eoropean cereal grains for improved nutrition and health benefits)


 • PGR Forum
  (Forum dla oceny zagrożenia i zachowania europejskich dzikich gatunków pokrewnych roślinom uprawnym) • RESISTVIR
  (Co-ordination of research on genetic resistance to control plant pathogenic viruses and their vectors in European crops)

 • SAFE FOODS
  (Zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez zastosowanie nowej zintegrowanej metody analizy oceny ryzyka)

 • SIGMEA
  (Sustainable introdaction of GMO's into European Agriculture)

 • SUSVAR
  (Sieć COST Wspierająca Zrównoważoną Produkcję Zbóż)

design by VENTI