Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG

Projekt pn. Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego
Akronim FITOEXPORT
Lider projektu / Konsorcjum Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie
Kierownik projektu: Janina Butrymowicz Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa @: J.Butrymowicz@piorin.gov.pl tel. kom. +48 660 696 566
Numer umowy: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2019-01-01
termin zakończenia: 2021-12-31
Całkowity koszt realizacji projektu Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 022 546 zł
Wysokość dofinansowania przez NCBiR: 9 569 266 zł

Tytuł projektu: Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”
Tytuł projektu w języku angielskim: Development and assessment of the sustainable basis for economic, productive and biosafe livestock nutrition system utilizing the Poland's natural resources, and particularly the modern rye varieties”
Akronim ENERGYFEED
Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Szwarz z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Koordynator projektu ze strony IHAR prof. dr hab. Danuty Boros
Numer umowy: BIOSTRATEG 2/297910/12/NCBR/2016
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2016-08-01
termin zakończenia: 2019-07-31
Całkowity koszt realizacji projektu 27 507 310,00 PLN, w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwojustanowi  11 827 945 PLN.

Tytuł projektu:

Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego,

Akronim AGROBANK
Koordynator projektu Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie  
Kierownik BiR projektu Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Kierownik SPBS w IHAR-PIB Radzików
Numer umowy: GOSPOSTRATEG 1/394526/10/NCBR/2018
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2018-12-01
termin zakończenia: 2021-11-30
design by VENTI