Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN)

Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN)

PROJEKT BADAWCZY FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Tytuł projektu: Dynamika transportu i replikacji najważniejszych szczepów wirusa Y ziemniaka w pierwotnie oraz wtórnie porażonych roslinach ziemniaka
Kierownik projektu: dr Krzysztof Treder
Numer umowy: UMO-2016/21/B/NZ9/03573 w ramach konkursu „OPUS 11”
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2017-03-06
termin zakończenia: 2020-03-05
Wysokość finansowania: 1 155 432,00 zł

Tytuł projektu: Mechanizmy interakcji β-glukan-arabinoksylan oraz ich wpływ na właściwości prozdrowotne ziarna owsa (Avena sativa L.) – badania modelowe w warunkach in vitro symulujących proces trawienia w przewodzie pokarmowym człowieka.
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Renata Cyran
Numer umowy: UMO-2016/21/B/NZ9/00801 w ramach konkursu „OPUS 11”
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2017-02-01
termin zakończenia: 2020-01-31
Wysokość finansowania 1 077 200,00 zł

Tytuł projektu: Identyfikacja białek związanych z reakcją nadwrażliwości w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) infekowanych wirusem Y ziemniaka (Potato virus Y).
Kierownik projektu: prof. dr hab. Waldemar Mikołaj Marczewski
Numer umowy: UMO-2014/13/B/NZ9/02468 w ramach konkursu "OPUS 7"
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2015-02-02
termin zakończenia: 2018-02-01

Tytuł projektu: Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów GSK3 jęczmienia – kluczowych komponentów szlaku sygnałowego brassinosteroidów oraz tolerancji na stres suszy.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wacław Marian Orczyk
Numer umowy: UMO-2014/13/B/NZ9/02381 w ramach konkursu "OPUS 7"
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2015-01-28
termin zakończenia: 2018-01-27

Tytuł projektu: Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Numer umowy: UMO-2014/13/B/NZ9/02376 w ramach konkursu "OPUS 7"
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2015-01-27
termin zakończenia: 2018-01-26

Tytuł projektu: Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska
Numer umowy: UMO-2013/11/B/NZ9/01959 w ramach konkursu "OPUS 6"
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2014-07-28
termin zakończenia: 2017-07-27

Tytuł projektu: Interakcje między izolatami wirusa Y ziemniaka (Potato virus Y, PVY) w infekcjach mieszanych i ich wpływ na rozmieszczenie przestrzenne i dynamikę subpopulacji wirusa w tkankach roślin gospodarzy.
Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Syller
Numer umowy: UMO-2013/09/B/NZ9/02421 w ramach konkursu "OPUS 5"
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2014-02-10
termin zakończenia: 2017-02-09

Tytuł projektu: Ocena bioróżnorodności genomu cytoplazmatycznego i jądrowego wybranych gatunków Solanum na tle puli genetycznej ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L., ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców somatycznych S. x michoacanum (+) S. tuberosum.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Magdalena Zimnoch-Guzowska
Numer umowy: UMO-2012/07/B/NZ9/01901 w ramach konkursu "OPUS 4"
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2013-07-11
termin zakończenia: 2016-07-10

Tytuł projektu: Identyfikacja loci cech ilościowych warunkujących ciemną plamistość pouderzeniową bulw w ziemniaku diploidalnym.
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Hara-Skrzypiec
Numer umowy: UMO-2012/05/N/NZ9/01295 w ramach konkursu "PRELUDIUM"
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2013-04-11
termin zakończenia: 2016-04-10

Tytuł projektu: Badanie mechanizmów modyfikacji struktury arabinoksylanów w układach modelowych chleba żytniego, jej wpływ na zdolność chleba do tworzenia lepkich roztworów oraz potencjał antyoksydacyjny.
Kierownik projektu: dr Małgorzata Renata Cyran
Numer umowy: 2011/03/B/NZ9/00116
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2012-08-21
termin zakończenia: 2015-08-20

Tytuł projektu: Nowe ścieżki wyciszania RNA w analizie funkcjonalnej genów warunkujących ważne cechy użytkowe poliploidalnych zbóż
Tytuł (jęz. angielski): The new RNA silencing pathways as tools in functional analysis of genes determining agriculturally important traits in polyploid cereals
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Numer umowy: UMO-2011/03/B/NZ9/01383
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2012-08-14
termin zakończenia: 2016-06-13

Tytuł projektu: Mapowanie genetyczne QTL cechy żółtonasienności rzepaku ozimego (Brassica napus L.).
Kierownik projektu: prof. dr hab. Iwaona Maria Bartkowiak-Broda
Numer umowy: N N310 727640
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2011-05-20
termin zakończenia: 2015-03-31

Tytuł projektu: Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu – nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wacław Marian Orczyk
Numer umowy: 2011/01/B/NZ9/02387
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2011-12-09
termin zakończenia: 2015-04-08

Tytuł projektu: Opracowanie metody oceny efektywności wykorzystania wody przez jednoliścienne rośliny uprawne za pomocą pomiarów fluorescencji chlorofilu oraz wymiany gazowej.
Kierownik projektu: dr Krystyna Rybka
Numer umowy: N N304 267540
Termin rozpoczęcia / termin zakończenia: termin rozpoczęcia: 2011-05-12
termin zakończenia: 2015-05-11
design by VENTI