Strona główna > Projekty międzynarodowe > ProRapeSeed

ProRapeSeed

Nazwa programu: 22nd CORNET  Call (COllective Research NETworking)

Tytuł projektu:Innowacyjna technologia przetwórstwa rzepaku do żywienia drobiu

Tytuł w języku angielskim:Innovative processing technology of rapeseed products for poultry nutrition

Kontrakt nr: Decyzja nr DZP/CORNET-22/87/2017 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dn. 28 marca 2017 r.

Akronim: ProRapeSeed

Okres realizacji: 1.10.2017 – 30.09.2019

Koordynator główny: Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e.V. (GFPi), Kaufmannstraße 71, 53115 Bonn

Koordynator polskiej części projektu: Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Wykonawcy merytoryczni projektu:

  • Freie Universität Berlin (FUB), Berlin
  • Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB) e.V., Berlin
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB), Radzików,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN), Poznań

Ze strony IHAR-PIB w projekcie uczestniczą dwa zespoły badawcze:Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Boros oraz Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Bartkowiak-Broda, odpowiedzialne za realizację zadań w WP1 projektu.

Główne cele projektu:

W UE istnieje pilna potrzeba znalezienia rodzimych źródeł białka roślinnego do żywienia stale zwiększającej się liczby zwierząt produkujących żywność, by choć częściowo uniezależnić rynek od importu produktów sojowych. Innym czynnikiem za tym przemawiającym są rosnące obawy środowiskowe i etyczne na utratę ważnych ekologicznie lasów tropikalnych czy z powodu zanieczyszczenia środowiska roślinami genetycznie modyfikowanymi. Taką alternatywą są rafinowane produkty otrzymane z nasion rzepaku. Do tej pory większość badań nad wykorzystaniem rzepaku w żywieniu zwierząt skupiała się na wyznaczaniu górnych limitów udziału produktów rzepakowych w mieszankach paszowych ze względu na dużą zawartość w nim glukozynolanów, kwasu erukowego, włókna oraz innych składników antyżywieniowych. Hodowcy roślin znacznie zmniejszyli zawartość dwóch głównych składników anytżywieniowych, jednak inne niepożądane składniki nasion w dalszym ciągu ograniczają praktyczne wykorzystanie rzepaku i obniżają jego wartość rynkową. Autorzy projektu widzą możliwość poprawy jakości produktów rzepakowych przez zastosowanie najnowocześniejszych metod hodowlanych oraz zabiegów technologicznych.

Badania w projekcie są skoncentrowane na:

  • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi molekularnych do skrócenia cyklu hodowlanego w połączeniu z identyfikacją i kategoryzacją lokalnych genotypów (odmian/linii) rzepaku ozimego najbardziej przydatnych do żywienia drobiu,
  • opracowanie i zastosowanie zaawansowanych procesów (bio)technologicznych oraz zoptymalizowanych koncepcji żywieniowych z użyciem kurcząt brojlerów i indyków,
  • ocenę efektywności nowych prototypowych produktów rzepakowych w aspekcie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Link do strony projektu:

Contact :d.boros@ihar.edu.plibart@nico.ihar.poznan.pl

design by VENTI