Strona główna > Instytut > Rada Naukowa > Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

wszczęte w 2019 roku | wszczęte w 2018 roku | wszczęte w 2017 roku | wszczęte w 2016 roku | wszczęte w 2015 roku | wszczęte w 2014 roku | wszczęte w 2013 roku | wszczęte w 2012 roku | wszczęte w 2011 roku | wszczęte w 2010 roku | wszczęte w 2004 roku

obszar: nauki rolnicze, lesne i weterynaryjne, 
dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: agronomia


wszczęte w 2019 r.

Mgr Lidia Kowalska

IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii
Pracownia Hodowli Odpornościowej

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 17.04.2019 Uchwała 1/XIX/88
promotor - prof. dr hab. Edward Arseniuk
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Selekcja genotypów pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej o podwyższonej odporności na septoriozę liści i plew (Parastagonospora nodorum).
powołani recenzenci - ...
recenzje - Recenzja prof.J.Hennig
Recenzja dr hab.B.Hasiów-Jaroszewska
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

 


Mgr Krzysztof Michalski
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin
Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 17.04.2019 Uchwała 1/XIX/89
promotor - prof. dr hab. Janusz Zimny
promotor pomocniczy - dr Anna Linkiewicz
tytuł rozprawy - Zastosowanie miejscowo-specyficznych nukleaz do edycji genów związanych z regulacją spoczynku i kiełkowania nasion pszenżyta (x Triticosecale Wittmack).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Jakub Walczewski
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii
Pracownia Hodowli Odpornościowej

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 17.04.2019 Uchwała 1/XIX/90
promotor - prof. dr hab. Edward Arseniuk
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Białkowe efektory Parastagonospora nodorum i ich związek z powstawaniem objawów chorobowych na pszenicy i pszenżycie.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Karolina Barchacka
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genomiki Funkcjonalnej

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/77
promotor - prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Zmienność genetyczna pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) związana z gospodarską cytokininy i potencjałem plonotwórczym .
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Bartosz Jabłoński
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genomiki Funkcjonalnej

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/78
promotor - prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
promotor pomocniczy - Dr inż. Sebastian Gasparis
tytuł rozprawy - Rola wybranych genów TaCKX w regulacji rozwoju i produktywności pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Dorota Michałowska
IHAR-PIB Oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Pracownia Zasobów Genowych i Kultur In Vitro

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/79
promotor - dr hab. Bogdan Flis prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - Dr inż. Agnieszka Przewodowska
tytuł rozprawy - Metodyka eliminacji wirusa S ziemniaka w kulturach in vitro Solanum sp.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Mateusz Mielczarek
IHAR-PIB Oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/80
promotor - dr hab. Krzysztof Treder
promotor pomocniczy - Dr inż. Katrzyna Szajko
tytuł rozprawy - Opracowanie czułych metod wykrywania wirusów ziemniaka z wykorzystaniem izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych (LAMP).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Joanna Noceń
IHAR-PIB w Radzikowie, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/81
promotor - dr hab. Maja Boczkowska
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Charakterystyka zmienności genetycznej wybranych obiektów Hordeum vulgare L.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Marta Puchta
IHAR-PIB w Radzikowie, Krajowe Cenrtrum Roślinnych Zasobów Genowych
Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/82
promotor - dr hab. Maja Boczkowska
promotor pomocniczy - dr Jolanta Groszyk
tytuł rozprawy - Transkryptomiczna charakterystyka procesu starzenia się nasion Hordeum vulgare L.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Patrycja Siedlarz
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
Pracownia Markerów Molekularnych

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/83
promotor - prof. dr hab. Janusz Zimny
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Wpływ światła monochromatycznego na androgenezę w kulturach pylnikowych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Magdalena Walkowiak
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii
Pracownia Hodowli Odpornościowej

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/84
promotor - dr hab. Stanisław Spasibionek
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w nasionach form oleistych lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Marzena Wasiak
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
Pracownia Stresów Środowiskowych

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 10.04.2019 Uchwała 1/XIX/85
promotor - prof. dr hab. Piotr Bednarek
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) cytoplazmatyczno-jądrowej męskiej sterylności typu Triticum timopheevii pszenżyta (x Triticosecale Wittm.).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Agnieszka Rachwalska
IHAR-PIB Zakład Doświadczalny w Grodkowicach

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 27.03.2019 Uchwała 1/XIX/64
promotor - dr hab. Grzegorz Żurek prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - Dr Denise Fu Dostatny
tytuł rozprawy - Zróżnicowanie odmian regionalnych oraz populacji lokalnych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Piotr Stefański
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 27.03.2019 Uchwała 1/XIX/72
promotor - prof. dr hab. Henryk Bujak
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Wysokoprzepustowe fenotypowanie roślin uprawnych w warunkach szklarniowo-polowych.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Joanna Wolko
IHAR-PIB Oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych Pracownia Heterozji

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 27.03.2019 Uchwała 1/XIX/73
promotor - dr hab. Anna Liersch
promotor pomocniczy - Dr Agnieszka Dobrzycka
tytuł rozprawy - Fenotypowa i genotypowa analiza efektu heterozji w mieszańcach rzepaku ozimego (Brassica napus L.)
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Katarzyna Franke
IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy, Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Pracownia Chorób i Szkodników Kwarantannowych Ziemniaka

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 22.01.2019 Uchwała 1/XIX/47
promotor - dr hab. Józef Tyburski prof. UW-M w Olsztynie
promotor pomocniczy - dr inż. Grzegorz Gryń
tytuł rozprawy - Wpływ uprawy ciągłej na zdrowotność, zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Mateusz Przyborowski
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genomiki Funkcjonalnej

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 22.01.2019 Uchwała 1/XIX/48
promotor - prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
promotor pomocniczy - dr inż Sebastian Gasparis
tytuł rozprawy - Identyfikacja czynników genetycznych warunkujących twardość ziarna w materiałach hodowlanych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Katarzyna Salomońska
IHAR-PIB Oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 22.01.2019 Uchwała 1/XIX/49
promotor - prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska
promotor pomocniczy - Włodzimierz Przywodowski
tytuł rozprawy - Nowe rozwiązania w diagnostyce molekularnej bakteryjnych patogenów ziemniaka.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Piotr Słowacki
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 22.01.2019 Uchwała 1/XIX/51
promotor - dr hab. Paweł Czembor prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Identyfikacja genów odporności na rdzę karłową (Puccinia hordei Otth.) w odmianach miejscowych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Dorota Szarek
IHAR-PIB Oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 22.01.2019 Uchwała 1/XIX/50
promotor - dr hab. Renata Lebecka prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr inż. Agnieszka Przewodowska
tytuł rozprawy - Aktywność biologiczna białek z soku bulw ziemniaka.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

wszczęte w 2018 r.

Mgr inż. Dagmera Bronisz
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 23.11.2018 Uchwała 1/XIX/38
promotor - dr hab. Barbara Wiewióra prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr inż. Tadeusz Oleksiak
tytuł rozprawy - Ocena jakości nasion w produkcji zbóż ozimych w Polsce.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Seweryn Frasiński
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
Pracowania Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 23.11.2018 Uchwała 1/XIX/39
promotor - dr hab. Elżbieta Kochańska-Czembor prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr Justyna Lalak-Kańczugowska IGR PAN
tytuł rozprawy - Czynniki środowiskowe modyfikujące porażenie odmian kukurydzy pastewnej grzybami rodzaju Fusarium spp.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Anna Cieplicka
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR, Oddział w Bąkowie

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 19.10.2018 Uchwała 1/XIX/31
promotor - dr hab. Dariusz R. Mańkowski prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr inż Zdzisław R. Biliński
tytuł rozprawy - Wpływ lokalizacji doświadczeń na ekspresję cech agronomicznych odmian jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Urszula Joanna Piechota
IHAR-PIB Oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 19.10.2018 Uchwała 1/XIX/32
promotor - dr hab. Paweł Czembor prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego zbóż (Blumeria graminis f. sp. hordei) w odmianach miejscowych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Milena Pietraszko
IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie,  Zakład Agronomii Ziemniaka, Pracownia Uprawy i Mechanizacji

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 20.06.2018 Uchwała 1/XIX/21
promotor - prof. dr hab. Ewa Łojkowska
promotor pomocniczy - dr inż. Włodzimierz Przewodowski
tytuł rozprawy - Epidemiologia bakteriozy pierścieniowej ziemniaka Clavibacter sepedonicus comb. nov.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

 

wszczęte w 2017 r.

Mgr Marta Brylińska
IHAR-PIB Oddział w Młochowie Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, Pracownia Patogenów Ziemniaka

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 15.12.2017
promotor - dr hab. Jadwiga Śliwka, prof IHAR-PIB
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe izolatów Phytophtora infestans (Mont.) de Bary z ziemniaka Solanum tuberosum L.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Ryszard Golimowski
IHAR-PIB Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie Ogród Botaniczny w Bydgoszczy

dyscyplina - agronomia
wszczecie przewodu - 23.03.2017
promotor - dr hab. Elżbieta Kochańska-Czembor, prof IHAR-PIB (Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych w Radzikowie)
promotor pomocniczy - dr inż. Włodzimierz Majtkowski (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie, Ogórd Botaniczny w Bydgoszczy)
tytuł rozprawy - Zróżnicowanie ekotypów traw wieloletnich w różnych środowiskach
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr Jolanta Groszyk
IHAR-PIB Zakład Inżynierii Genetycznej w Radzikowie

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 23.03.2017
promotor - prof. dr hab. Wacław Orczyk (Zakład Inżynierii Genetycznej w Radzikowie)
promotor pomocniczy - ...
tytuł rozprawy - Identyfikacja i analiza funkcji genów z rodziny GSK w jęczmieniu (Hordeum vulgare L.). 
powołani recenzenci - 19.10.2018  Uchwała 1/XIX/30
recenzje - Recenzja prof. G. Bartoszewski
Recenzja prof. C. Mądrzak
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 12.01.2019 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie / Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 14 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w IHAR-PIB w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 14.02.2019
nadanie stopnia doktora - 27.03.2019 Uchwała 1/XIX/70 

wszczęte w 2016 r.

Mgr Łukasz Matyka
IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy, Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych, Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych.

dyscyplina - agronomia
wszczcie przewodu - 17.03.2016
promotor - dr hab. Mirosław Nowakowski
promotor pomocniczy - dr inż. Paweł Skonieczek
tytuł rozprawy - Wartość nawozowa biomasy i oddziaływanie antymątwikowe odmian facelii błękitnej Phacelia tanacetifolia Benth
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Emil Stefańczyk
IHAR-PIB Oddział w Młochowie. Zakład gentyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, Pracownia Patogenów Ziemniaka

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 17.03.2016
promotor - dr hab. Jadwiga Śliwka prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - -
tytuł rozprawy - Zróżnicowanie zdolnośći chorobotwórczych patogenów ziemniaka: Phytophthora infestans (Mont.) de Bary i Fusarium spp.
powołani recenzenci - 23.11.2018  Uchwała 1/XIX/37
recenzje - Recenzja dr hab. M.Arasimowicz-Jelonek wniosek o wyróżnienie
Recenzja dr hab.M.Arasimowicz-Jelonek
Recenzja dr hab.Ł.Stępień
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 6 lutego 2019 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie / Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 5 marca 2019 roku
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - 27.03.2019 Uchwała 1/XIX/71 

 

wszczęte w 2015 r.

Mgr Yuliya Yanushevska
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Inżynierii Genetycznej 

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 10.12.2015 r.
promotor - prof. dr hab. Wacław Orczyk
promotor pomocniczy - dr Marta Dmochowska-Boguta
tytuł rozprawy - Poznanie funkcji biologicznej genu HvGSK jęczmienia (Hordeum vulgare L).
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Joanna Jankowska
IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka,
Pracownia Uprawy i Mechanizacji

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 14.07.2015 r.
promotor - dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski (lHAR-PlB Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa w Radzikowie. Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin)
promotor pomocniczy - dr inż Marzena Iwańska (SGGW, Wydział Rolnictwa iBiologii, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki)
tytuł rozprawy - Analiza zmienności oraz ocena stabilności plonowania wybranych cech odmian ziemniaka (Solanum tuberosum L.) uprawianych
w różnych  warunkach glebowo-klimatycznych.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Sandra Cichorz
IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych
Pracownia Cytogenetyki i Metodyki Hodowli  

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 30.04.2015 r.
promotor - dr hab. Maria Gośka prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - -
tytuł rozprawy - Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna wybranych gatunków z rodzaju Miscanthus Anderss.
powołani recenzenci - 20 czerwca 2018 r. Uchwała 1/XIX/17
recenzje - Recenzja prof. A. Mikuła
Recenzja prof. R. Barański
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 17.09.2018
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie S.Cichorz
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 2.10.2018 w Instytucie Hpodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 02.10.2018
nadanie stopnia doktora - 19.10.2018  Uchwała 1-XIX-24

Mgr Wioletta Monika Dynkowska 
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin,
Pracownia Stresów Środowiskowych

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 19.03.2015 r.
promotor - dr hab. Małgorzata Cyran 
promotor pomocniczy - dr Krystyna Rybka
tytuł rozprawy - Profil substancji fenolowych i struktury arabinoksylanów ziarna żyta  (Secale cereale L.) oraz ich związek z potencjałem prozdrowotnym chleba.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

 

wszczęte w 2014 r.

Mgr Joanna Machczyńska
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin,
Pracownia Markerów Molekularnych

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 18.12.2014 r.
promotor - dr hab. Piotr Bednarek prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr inż. Renata Orłowska
tytuł rozprawy - Uwarunkowanie zmienności epigenetycznej i genetycznej indukowanej w kulturach in vitro u pszenżyta (x Triticosecale Wittmack ex. Camus). .
powołani recenzenci - prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (UR w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa)
prof. dr hab. Iwona Szarejko (UŚl. w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki)
recenzje - Recenzja prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus
Recenzja
prof. dr hab. Iwona Szarejko
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 30 czerwca 2016 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie/Abstract
Autoreferat
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 30 czerwca 2016 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 30 czerwca 2016 r.
nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r. Uchwała 1/XVII/03

Mgr  Katarzyna Sosnowska
IHAR-PIB Oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych,
Pracownia Kultur Tkankowych  

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 13.11.2014 r.
promotor - prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
promotor pomocniczy - dr Laurencja Szała
tytuł rozprawy - Rozszerzenie puli genowej Brassica napus L. poprzez resyntezę rzepaku ozimego.
powołani recenzenci - prof. dr hab. Adela Adamus (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
prof. dr hab. Piotr Masojć (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
recenzje - Recenzja prof. dr hab. Adela Adamus
Recenzja prof. dr hab. Piotr Masojć
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 21 lutego 2018 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie/Abstract
Autoreferat
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 09 marca 2018 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Poznaniu
przyjęcie publicznej obrony - 9 marca 2018 r.
nadanie stopnia doktora - 15 marca 2018 r. - Uchwała 1/XIX/11

Mgr inż. Anna Maria Grupa  - Urbańska
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka,
Pracownia Fitopatologii

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 29.04.2014 r.
promotor - dr hab. Jerzy Syller prof. nadzw. IHAR-PIB 
promotor pomocniczy - -
tytuł rozprawy - Interakcje między izolatami wirusa Y ziemniaka  (Potato virus Y, PVY) i wirusa M ziemniaka (Potato virus M, PVM) w infekcjach mieszanych Uchwała 1/XIX/46
powołani recenzenci - dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska  (IOR-PIB w Poznaniu)
prof. dr hab. Jacek Hennig (IBiB PAN w Warszawie)
recenzje - Recenzja prof.J.Hennig
Recenzja dr hab.B.Hasiów-Jaroszewska
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 25.06.2019
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie j.pol.angielski
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 3 września 2019 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

 


Mgr  inż. Elżbieta Starzycka-Korbas
IHAR-PIB Oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych,
Pracownia Heterozji

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 29.04.2014 r.
promotor - prof. dr  hab. Zbigniew Weber  
promotor pomocniczy - dr Marcin Matuszczak
tytuł rozprawy - Charakterystyka wybranych populacji Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary  i ocena odporności różnych typów odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L.) na tego patogena.
powołani recenzenci - 20 czerwca 2018 r. Uchwała 1/XIX/19
recenzje - Recenzja dr hab. inż. Dariusz Pańka
Recenzja
prof. dr hab. Marek Korbas
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 5.10.2018
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie/Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 25 października 2018 r. o godz. 11:00 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Poznaniu
przyjęcie publicznej obrony - 02.10.2018
nadanie stopnia doktora - 23.11.2018  Uchwała 1-XIX-35

Mgr inż. Monika Żurek 
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin,
Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta   

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 29.04.2014 r.
promotor - prof. dr  hab. Józef Adamczyk  
promotor pomocniczy - dr Roman Warzecha 
tytuł rozprawy - Interakcja genów jądrowych linii wsobnych kukurydzy (Zea maysL.) z cytoplazmami indukującymi męską sterylność.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr  Paulina Smyda-Dajmund
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka,
Pracownia Biotechnologii

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 20.03.2014 r.
promotor - dr hab. Jadwiga Śliwka prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy -  
tytuł rozprawy -

Charakterystyka somatycznych mieszańców Solanum x michoacanum (+) S.  tuberosum i autofuzantów 4x S. x michoacanum oraz wykorzystanie ich do rozszerzenia puli hodowlanej ziemniaka uprawnego S. tuberosum L. - zbiór 3. publikacji

powołani recenzenci - dr hab. inż. Ewa Grzebelus (UR w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)
prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska (SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin)
recenzje - Recenzja dr hab. inż. Ewa Grzebelus
Recenzja
prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 7 czerwca 2017 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie/Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 27 czerwca 2017 r. w lnstytucle Hodowll i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym lnstytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 27 czerwca 2017 r.
nadanie stopnia doktora - 18 lipca 2017 r. Uchwała 1/XIX/01

 

wszczęte w 2013 r.

Mgr  inż. Kinga Kamila Gołębiewska
IHAR-PIB w Radzikowie, Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 10.12.2013 r.
promotor - prof. dr hab. Danuta Boros 
promotor pomocniczy - dr Anna Fraś
tytuł rozprawy - Żółtonasienny rzepak ozimy  jako źródło białka i energii w żywieniu zwierząt monogastrycznych.
powołani recenzenci - 20 czerwca 2018 r. Uchwała 1/XIX/18
recenzje - Recencja prof. A. Kotecki
Recenzja prof. S. Świątkiewicz
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 17.09.2018
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie/Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 01.10.2018 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 01.10.2018
nadanie stopnia doktora -
 
19.10.2018  Uchwała 1-XIX-25

Mgr inż. Jarosław Nowosielski
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin,
Laboratorium Kontroli GMO 

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 24.10.2013 r.
promotor - dr hab. Piotr Bednarek prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr Wiesław Podyma
tytuł rozprawy - Zróżnicowanie genetyczne odmian i populacji miejscowych fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) uprawnych w Polsce.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Grzegorz Czajowski
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii,
Pracownia Hodowli Odpornościowej  

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 24.09.2013 r.
promotor - dr hab. Paweł Czembor prof. nadzw. IHAR-PIB 
promotor pomocniczy - dr Anna Woźniak-Strzembicka 
tytuł rozprawy - Wirulencja i polimorfizm DNA w populacji Puccinia triticina (Erikss.) występującej na  (x Triticosecale Wittm.) w Polsce.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka,
Pracownia Biotechnologii

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 22.03.2013 r.
promotor - prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska 
promotor pomocniczy - dr hab. Jadwiga Śliwka (dr w 2013r.)
tytuł rozprawy - Analiza genetyczna odporności na ciemną plamistość pouderzeniową oraz wybranych cech jakości i morfologii bulw diploidalnych mieszańców ziemniaka (Solanum tuberosum L.). - Uchwała 1/XIX/13
powołani recenzenci - 20 czerwca 2018 r. Uchwała 1/XIX/20
recenzje - Recenzja dr hab. M. Tyrka
Recenzja prof. P. Masojć
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 17.09.2018
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie/Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 02.10.2018 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 02.10.2018
nadanie stopnia doktora - 19.10.2018  Uchwała 1-XIX-26

Mgr inż. Piotr Kamiński 
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR

dyscyplina - agronomia (wg zasad sprzed 1.10.2011 r.)
wszczęcie przewodu - 22.03.2013 r.
promotor - dr hab. Bogdan Flis prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - -
tytuł rozprawy - Ocena stabilności plonu i właściwości kulinarnych bulw ziemniaka odpornych na Phytophthora infestans
powołani recenzenci - prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt (SGGW, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin)
prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)
recenzje - Recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
Recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 23 lutego 2016 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie
Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 23 lutego 2016 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 8 marca 2016 r.
nadanie stopnia doktora - 17 marca 2016 r. Uchawła 1/XVI/129

 

wszczęte w 2012 r.

Mgr Agnieszka Maciejewska 
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii,
Pracownia Organizmów Kwarantannowych  

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 23.10.2012 r.
promotor - prof. dr hab. Edward Arseniuk
promotor pomocniczy - dr n. biol. Aleksander Masny    
tytuł rozprawy - Analiza zmienności wybranych izolatów z populacji bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis i in.
powołani recenzenci
Uchwała 1/XIX/12
- dr hab. Sylwia Justyna Jafra prof. nadzw. UG
dr hab. Małgorzata Anna Schollenberger
(SGGW)
recenzje - Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Sylwia Jafra, prof. nadzw. UG
Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Schollenberger, prof. SGGW
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 30 maja 2018 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 19 czerwca 2018 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 19 czerwca 2018 r.
nadanie stopnia doktora - 19.10.2018  Uchwała 1-XIX-23

Mgr inż. Dorota Diana Milczarek
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka,
Pracownia Metodyki Hodowli

 

dyscyplina - agronomia (wg zasad sprzed 1.10.2011 r.)
wszczęcie przewodu - 23.10.2012 r.
promotor - dr hab. Bogdan Flis prof. nadzw. IHAR-PIB 
promotor pomocniczy - -
tytuł rozprawy - Zastosowanie technik molekularnych w selekcji ziemniaka uprawnego odpornego na mątwiki (Globodera spp.).
powołani recenzenci - prof. dr. hab. Dariusz Grzebelus (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa)
dr hab. Paweł Czembor prof. nadzw. (IHAR-PIB, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin w Radzikowie.)
recenzje - Recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Dariusz Grzebulus
Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Paweł Czembor prof. nadzw.
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 25 sierpnia 2016 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie / Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 06.09.2016 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 6 września 2016 r.
nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r. Uchwała 1/XVII/04

Mgr inż. Ewelina Żmijewska   
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin,
Laboratorium Kontroli GMO

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 22.03.2012 r.
promotor - prof. dr hab. Janusz Zimny   
promotor pomocniczy - dr Anna Linkiewicz
tytuł rozprawy - Analiza zawartości białka Cry1Ab w kukurydzy MON810 i jego rozpadu w środowisku, jako element badań nad bezpieczeństwem stosowania GMO.
powołani recenzenci - dr hab. Paweł Bereś (Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, Terenowy Zakład Doświadczalny w Rzeszowie)
prof. dr hab. Stanisław Gawroński (SGGW, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa)
recenzje - Recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Stanisław Gawroński
Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Paweł Bereś
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 2 września 2016 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie / Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 13.09.2016 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 13 września 2016 r.
nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r. Uchwała 1/XVII/06

Mgr inż. Magdalena Janina Żurawska-Zajfert   
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin,
Laboratorium Kontroli GMO

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 22.03.2012 r.
promotor - prof. dr hab. Janusz Zimny   
promotor pomocniczy - dr Sławomir Sowa
tytuł rozprawy - Walidacja metod PCR i Real Time PCR w analizach genetycznie zmodyfikowanych organizmów.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

 

wszczęte w 2011 r.

Mgr inż. Katarzyna Joanna Grelewska-Nowotko    
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin,
Laboratorium Kontroli GMO

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 15.12.2011 r.
promotor - prof. dr hab. Janusz Zimny   
promotor pomocniczy - dr Sławomir Sowa
tytuł rozprawy - Wykorzystanie metod RealTime PCR i SeedCalc do badań przepływu genów między kukurydzą transgeniczną a konwencjonalną.
powołani recenzenci - ...
recenzje - ...
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - ...
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - ...
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - ...
przyjęcie publicznej obrony - ...
nadanie stopnia doktora - ...

Mgr inż. Kamil Prokopiuk     
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych,
Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych 

dyscyplina - agronomia (wg zasad sprzed 1.10.2011r.)
wszczęcie przewodu - 15.12.2011 r.
promotor - dr hab. Grzegorz Żurek prof. nadzw. IHAR-PIB   
promotor pomocniczy - -
tytuł rozprawy - Wpływ wydłużenia wegetacji traw na jakość murawy boisk piłkarskich.
powołani recenzenci - dr hab. Barbara Golińska (UP w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego)
prof. dr hab. Kazimierz Grabowski (UW-M w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni)
recenzje - Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Barbara Golińska
Recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Kazimierz Grabowski
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 23 września 2016 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie / Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 5.10.2016 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 5 października 2016 r.
nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r. Uchwała 1/XVII/07

 

wszczęte w 2010 r.

Mgr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Inżynierii Genetycznej

dyscyplina - agronomia (wg zasad sprzed 1.10.2011r.)
wszczęcie przewodu - 30.06.2010 r.
promotor - prof. dr hab. Wacław Orczyk    
promotor pomocniczy - -
tytuł rozprawy - Analiza wybranych czynników genetycznych i biochemiczno-fizjologicznych odporności pszenicy (Triticum aestivum L.) na rdzę brunatną (Puccinia triticina).
powołani recenzenci - dr hab. Marcin K. Filipecki  (SGGW Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Genetyki,Hodowli i Biotechnologii Roślin)
prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin)
recenzje - Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Marcin K. Filipecki
Racenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 07.04.2016 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie
Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 27.04.2016 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 27 kwietnia 2016 r.
nadanie stopnia doktora - 28 kwietnia 2016 r. Uchwała 1/XVI/134

 

wszczęte w 2004 r.

Mgr Jacek Jagodziński
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin,
Pracownia Żyta

dyscyplina - agronomia (wg zasad sprzed 1.10.2011r.)
wszczęcie przewodu - 16.03.2004 r.
promotor - dr hab. Jacek Żebrowski prof. Uniw.Rzesz.    
promotor pomocniczy - -
tytuł rozprawy - Zmienność i odziedziczalność mechanicznych właściwości źdźbła w żyta (Secale cereale L.)
powołani recenzenci - dr hab. Piotr Bednarek prof. nadzw. (IHAR-PIB, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie)
prof. dr hab. Henryk Bujak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa.)
recenzje - Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Piotr Bednarek prof. nadzw.
Racenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Henryk Bujak
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 25 sierpnia 2016 r.
streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim - Streszczenie / Abstract
ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony - 07.09.2016 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
przyjęcie publicznej obrony - 7 września 2016 r.
nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r. Uchwała 1/XVII/05

Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB 

mgr Elżbieta Kruszyńska

tel. 22 733 45 99 lub centr. 22 725 36 11 w. 599

e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl

design by VENTI