Strona główna > Projekty LIDER > LIDER I > Publikacje

Publikacje

 LISTA PUBLIKACJI

 

 1. Śliwka J. 2002. Metody stosowane do charakteryzowania izolatów Phytophthora infestans, organizmu powodującego zarazę ziemniaka. Biul. IHAR 223/224: 337-349.
 2. Śliwka J. 2004. Genetic factors encoding resistance to late blight caused by Phytophthora infestans (Mont.) de Bary on the potato genetic map. Cell. Mol. Biol. Lett. 9: 855-867.
 3. Śliwka J., H. Jakuczun, R. Lebecka, W. Marczewski, C. Gebhardt, E. Zimnoch-Guzowska. 2006. The novel, major locus Rpi-phu1 for late blight resistance maps to potato chromosome IX and is not correlated with long vegetation period. Theor. Appl. Gen. 113: 685-695.
 4. Śliwka J., Sobkowiak S., Lebecka R., Avendaño-Córcoles J. and Zimnoch-Guzowska E. 2006. Mating type, virulence, aggressiveness and metalaxyl resistance of isolates of Phytophthora infestans from Poland. Pot. Res. 49: 155-166.
 5. Śliwka J., Jakuczun H., Lebecka R., Marczewski W., Gebhardt C., Zimnoch-Guzowska E. 2007. Tagging QTLs for late blight resistance and plant maturity from diploid wild relatives in a cultivated potato (Solanum tuberosum) background. Theor. Appl. Gen. 115: 101-112.
 6. Śliwka J. 2008. Geny odporności na Phytophthora infestans z Solanum bulbocastanum w hodowli ziemniaka. Ziemniak Polski 3: 15-18.
 7. Śliwka J., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Gebhardt C. 2008. Tagging QTLs for dormancy, tuber shape, regularity of tuber shape, eye depth and flesh colour in diploid potato originated from six Solanum species. Plant Breed. 127: 49-55.
 8. Foster S.J., Park T.H., Pel M., Brigneti G., Śliwka J., Jagger L., van der Vossen E., Jones J.D. 2009. Rpi-vnt1.1, a Tm-2(2) homolog from Solanum venturii, confers resistance to potato late blight. Mol. Plant Microbe Interact. 22: 589-600.
 9. van Poppel P.M.J.A., Jiang R.H.Y, Śliwka J., Govers F. 2009. Recognition of Phytophthora infestans Avr4 by potato R4 is triggered by C-terminal domains comprising W motifs. Mol. Plant Pathol. 10: 611-620.
 10. Śliwka J., Jakuczun H., Kamiński P., Zimnoch-Guzowska E. 2010. Marker-assisted selection of diploid and tetraploid potatoes carrying Rpi-phu1, a major gene for resistance to Phytophthora infestans. J. Appl. Genet. 51: 133-140.

 
Publikacje powstałe w ramach projektu LIDER/06/82/L-1/09/NCBiR/2010:
 
 1. Piramidyzacja genów odporności w roślinach uprawnych. Tomczyńska I, Śliwka J. Biuletyn IHAR 262: 77-88, 2011.
 2. Przegląd badań nad regulacją ekspresji genów głównych odporności roślin na patogeny. Świątek M, Śliwka J. Biuletyn IHAR 262: 89-101, 2011.
 3. Influence of genetic background and plant’s age on expression of potato late blight resistance gene Rpi-phu1 during incompatible interaction with pathogen. Śliwka J, Świątek M, Tomczyńska I, Stefańczyk E, Chmielarz M, Zimnoch-Guzowska E. Plant Pathology, Doi: 10.1111/ppa.12018, 2012.
 4. Wywiad z doktorem Davidem S. Shawem, dyrektorem ds. naukowych Sárvári Research Trust. Śliwka J. Ziemniak Polski,  3: 8-12, 2012.
 5. Tomczyńska I. 2013. Ziemniaki modyfikowane genetycznie odporne na Phytophthora infestans. Ziemniak Polski 1: 4-9.
 
design by VENTI