przejdź do www.ihar.pl >

LIDER IV edycja

Publikacje i materiały

 

Publikacje przed Projektem:

1.      Andersson A.A.M., Kamal-Eldin A., Fraś A., Boros D., Åman P. 2008. Alkylresorcinols in wheat varieties in the HEALTHGRAIN diversity screen. J. Agric. Food Chem. 56: 9722-9725.

2.      Gebruers K., Dornez E., Boros D., Fraś A., Dynkowska W., Bedo Z., Rakszegi M., Delcour J.A., Courtin C.M. 2008. Variation in the content of dietary fiber and components thereof in wheats in the HEALTHGRAIN diversity screen. J. Agric. Food Chem. 56: 9740-9749.

3.      Nystrom L., Lampi A-M., Andersson A.A.M., Kamal-Eldin A., Gebruers K., Courtin C.M., Delcour J.A., Li Li, Ward J.L., Fraś A., Boros D., Rakszegi M., Bedo Z., Shewry P.R., Piironen V. 2008. Phytochemical and dietary fibre components in rye varieties in the HEALTHGRAIN diversity screen. J. Agric. Food Chem. 56: 9758-9766.

4.      Andersson A.A.M., Lampi A-M., Nyström L., Piironen V., Li Li., Ward J., Gebruers K., Courtin C.M., Delcour J.A., Boros D., Fraś A., Dynkowska W., Rakszegi M., Bedo Z., Shewry P.R., Åman P. 2008. Phytochemical and Fibre Components in Barley Varieties in the HEALTHGRAIN diversity screen. J. Agric. Food Chem. 56: 9767-9776.

5.      Shewry R., Li Li, Piironen V., Lampi A-M., Nyström L., Li Li, Rakszegi M., Fraś A., Boros D., Gebruers K., Courtin C.M., Delcour J.A., Andersson A.A.M., Dimberg L., Bedo Z., Ward J.L. 2008. Phytochemical and Fibre Components in Oat Varieties in the HEALTHGRAIN diversity screen. J. Agric. Food Chem. 56: 9777-9784.

6.      Gebruers, K., Dornez, E, Bedő, Z., Rakszegi, M., Fraś, A., Boros, D., Courtin, CM., Delcour, JA. 2010. Environment and genotype effects on the content of dietary fiber and its components in wheat in the HEALTHGRAIN diversity screen. J. Agric. Food Chem. 58: 9353-9361.

7.      Shewry, PR., Piironen, V., Lampi, A-M., Edelmann, M., Kariluoto, S., Nurmi, T., Fernandez-Orozco R., Andersson, AM., Åman P., Fraś, A., Boros, D., Gebruers, K., Dornez, E., Courtin, CM., Delcour, JA., Ravel C., Charmet G., Rakszegi, M., Bedo, Z., Ward, J. 2010. Effects of genotype and environment on the content and composition of phytochemicals and dietary fiber components in rye in the HEALTHGRAIN diversity screen. J. Agric. Food Chem. 17: 9372-9383.

8.      Mądry W., Mańkowski D.R., Kaczmarek Z., Krajewski P., Studnicki M. 2010. Metody statystyczne oparte na modelach liniowych w zastosowaniach do doświadczalnictwa, genetyki i hodowli roślin. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR, Nr 34; IHAR PIB, Radzików.

9.      Myszka K., Kamińska B., Fraś A., Ploch M., Boros D. 2011. Metoda Dumasa alternatywną metodą oznaczania białka w produktach roślinnych – badania porównawcze z metodą Kjeldahla Biul. IHAR. 260/261: 155-161.

10.  Gedrovica I., Karklina D., Fras A., Jablonka O., Boros D. 2011. The non-starch polysaccharides quantity changes in pastry products where Jeruzalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) added. Procedia Food Sci. 11th International Congress on Engineering and Food (ICEF11), 1: 1638-1644.

11.  Myszka K., Boros D., Piotrowska A., Bartkowiak-Broda I. 2011. Porównanie składu chemicznego śrut rzepakowych uzyskanych z rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zróżnicowanej barwie nasion. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops. XXXII/2: 257-268.

12.  Gołębiewski D., Myszka K., Burek J., Mańkowski D.R., Boros D. 2012. Badania zmienności genetycznej i wpływu środowiska na cechy determinujące wartość browarną ziarna rodów jęczmienia jarego włączonych do badań przedrejestrowych w 2011 roku. Biul. IHAR. 263:19-31.

13.  Andersson A.A.M., Andersson R., Piironen V., Lampi A-M., Nyström L., Boros D., Fraś A., Gebruers K., Courtin C.M.,. Delcour J. A., Rakszegi M., Bedo Z., Ward J.L, Shewry P.R., Åman P. 2013. Content of dietary fibre components and their relation to associated bioactive components in whole grain samples from the HEALTHGRAIN diversity screen. Food Chem. 136: 1243-1248.

14.  Boros D., Gołębiewski D., Myszka K. 2013. Wstępne badania ziarna wybranych rodów hodowlanych pszenicy jako surowca do słodowania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. (w druku).

15.  Myszka K., Boros D. 2013. Poszukiwanie genotypów owsa o poprawionej wartości odżywczej oraz wysokich właściwościach bioaktywnych. Biul. IHAR. (w recenzji).

16.  Gołębiewski D., Myszka K., Fraś A., Boros D., Burek J., Mańkowski D.R., 2013. Zróżnicowanie genotypowe i środowiskowe cech wartości browarnej rodów jęczmienia jarego z doświadczeń przedrejestrowych z roku 2012. Biul. IHAR. 268: 47-58.

17.  Mańkowski D.R. 2013. Modele równań strukturalnych SEM w badaniach rolniczych. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR, Nr 42; IHAR PIB, Radzików.

18.  Niedziela A., Bednarek P.T., Labudda M., Mańkowski D.R., Anioł A. 2013. Genetic mapping of a 7R Al tolerance QTL in triticale (x Triticosecale Wittmack). Journal of Applied Genetics. DOI: 10.1007/s13353-013-0170-0.

19.  Czembor H. J., Domeradzka O., Czembor J. H., Mańkowski D.R. 2014. Virulence Structure of the Powdery Mildew (Blumeria graminis) Population Occurring on Triticale (x Triticosecale) in Poland. J. Phytopathol, DOI: 10.1111/jph.12225.

 

 

Publikacje powstałe podczas realizacji Projektu:

 1. Fraś A. 2013. Pieczywo pszenżytnio-owsiane. W piekarni. W cukierni. 9 (28), 20-23
 2. Fraś A., Myszka K., Boros D. 2014. Triticale as a potential rich source of bioactive compounds in human diet. International Symposium Bioactive Compounds in Cereal Grains and Foods. 24-25.04.2014. Book of abstracts, p. 51.
 3. Mańkowski D.R., Śmiałowski T., Laudański Z., Janaszek-Mańkowska M. 2014. Application of cultivar scoring for incomplete data (case study: field experiment with x Triticosecale Witt.). In: Laudański Z., Mańkowski D.R. (eds.) The 44th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry — Conference Papers. 7–10 September 2014, Cracow — Poland.
 4. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D., Szecówka P. 2015. Zawartość składników odżywczych i bioaktywnych w ziarnie, mące i chlebie pszenżytnim. Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych. 02-05.02.2015, Zakopane. Materiały konferencyjne, 385-386
 5. Gołębiewska K., Fraś A., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D. 2015. Wartość prozdrowotna produktów owsianych dostępnych na rynku. Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych. 02-05.02.2015, Zakopane. Materiały konferencyjne, 389-390
 6. Mańkowski D.R., Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D. 2015. Jakiego chleba chcą Polacy? Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych. 02-05.02.2015, Zakopane. Materiały konferencyjne, 161-162
 7. Gołębiewska K., Fraś A., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D. 2015. The content of nutrition and bioactive components in Polish oat products. 14th European Young Cereal Scientists and Technologists Workshop. 15-17.04.2015, Kopenhaga. Book of abstracts, p.38
 8. Gołębiewski D., Fraś A., Gołębiewska K., Mańkowski D.R., Boros D. 2015. Comparison of triticale and wheat technological value. 14th European Young Cereal Scientists and Technologists Workshop. 15-17.04.2015, Kopenhaga. Book of abstracts, p.4
 9. Mańkowski D.R., Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D. 2015. Polskie pieczywo – czego oczekujemy. Parametry oceny jakości ziarna zbóż i mąki do produkcji wyrobów piekarsko-ciastkarskich. 27-30.05.2015, Krynica Morska. Materiały konferencyjne,
  9-11
 10. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D., Szecówka P. 2015. Bioactive and baking value of triticale bread enriched with high fibre oat concentrate. 6th International Dietary Fibre Conference 2015, From Fibre Functionality to Health. 1-3.06.2015, Paryż, Francja. Book of abstracts, p.186-187
 11. Gołębiewska K., Fraś A., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D. 2015. Selected oat products and their potential use in functional food. 6th International Dietary Fibre Conference 2015, From Fibre Functionality to Health. 1-3.06.2015, Paryż, Francja. Book of abstracts, p.217
 12. Fraś A., Mańkowski D.R., Gołębiewska K., Gołębiewski D. 2015. Pieczywo z perspektywy konsumenta. Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. 22-23.10.2015, Puławy. Materiały konferencyjne, 17-18.
 13. Gołębiewska K., Fraś A., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D. 2015. Wpływ dodatku komponentów owsianych na wartość prozdrowotną chlebów pszenżytnich. Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. 22-23.10.2015, Puławy. Materiały konferencyjne, 23-24
 14. Gołębiewski D., Fraś A., Gołębiewska K., Mańkowski D.R., Boros D. 2015. Wpływ dodatku komponentów owsianych na wartość technologiczną pszenżyta. Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. 22-23.10.2015, Puławy. Materiały konferencyjne, 25-26.
 15. Mańkowski D.R., Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D. 2015. Pieczywo
  z perspektywy konsumenta. Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. 22-23.10.2015, Puławy. Materiały konferencyjne, 50-51.
 16. Mańkowski D., Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D. 2016. Pieczywo okiem konsumenta. W piekarni. W cukierni, 4 (56), 24-26.
 17. Gołębiewska K., Fraś A., Gołębiewski D., Mańkowski D., Boros D. 2016. The effect of added concentrated oat fibre on the chemical composition of triticale breads. 9th International Triticale Symposium, 23-27.05.2016, Szeged, Węgry. Book of abstracts, p. 74.
 18. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D., Boros D. 2016. Chemical composition of bread obtained from Polish triticale varieties. 9th International Triticale Symposium, 23-27.05.2016, Szeged, Węgry. Book of abstracts, p. 81.
 19. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D., Boros D. 2016. Pieczywo pszenżytnio-owsiane jako alternatywa dla chleba pszennego. Kontrola jakości w obrocie i przetwórstwie ziarna zbóż. 01-04.06.2016, Krynica Morska. Materiały konferencyjne, 25-27.
 20. Fraś A., Gołębiewski D., Gołębiewska K., Mańkowski D.R., Boros D. 2016. Pieczywo pszenżytnio-owsiane jako alternatywa dla chleba pszennego. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 4, 48-50.
 21. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D., Szecówka P. 2016. Variability in the chemical composition of Triticale grain, flour and bread. Journal of Cereal Science, 71, 66-72.
 22. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D. 2016. The quality of triticale-oat bread in different environmental conditions. 14th ESA Congress, Growing Landscapes-Cultivating Innovative Agricultural Systems. Materiały konfrerencyjne, 32.
 23. Gołębiewski D., Fraś A., Gołębiewska K., Mańkowski D.R., Boros D. 2017. Analiza sensoryczna chleba pszenżytnio-owsianego wypieczonego w tradycyjnej piekarni. XIII Ogólnopolska Konferencja „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”, 30.01.-03.02.2017, Zakopane. Materiały konferencyjne, 265.
 24. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D. 2017. Pieczywo pszenżytnio-owsiane jako nowy produkt o podwyższonej wartości prozdrowotnej. XIII Ogólnopolska Konferencja „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”, 30.01.-03.02.2017, Zakopane. Materiały konferencyjne, 96-97.
design by VENTI