Strona główna > Instytut > Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiacym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XVIII kadencji 2017-2021

Regulamin Rady Naukowej IHAR-PIB  z dn. 7 października 2008 r., tekst jednolity z dn. 21 listopada 2013 r.

Skład Rady Naukowej IHAR-PIB na XVIII kadencję 2017-2021 po ukonstytuowaniu się 16 lutego 2017 roku.

Rada Naukowa IHAR-PIB - 16 lutego 2017 r. I posiedzenie w XVIII kadencji 2017


Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XVII kadencji 2016-2020

Rada Naukowa IHAR-PIB - 15 grudnia 2016 r. III posiedzenie w kadencji XVII 2016-2020


Rada Naukowa IHAR-PIB - 6 października 2016 r. II. posiedzenie w kadencji XVII 2016-2020


Rada Naukowa IHAR-PIB - posiedzenie 21 czerwca 2016 r. (pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w XVII kadencji 2016-2020)


Skład Rady Naukowej w XVI kadencji 2012-1016 stan na 10.12.2015r

Skład Rady Naukowej IHAR-PIB na XVI kadencję 2012-2016

Rada Naukowa - posiedzenie 28 kwietnia 2016 r.


Rada Naukowa IHAR-PIB - posiedzenie 17 marca 2016 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 10 grudnia 2015 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 14 lipca 2015 r.


Rada Naukowa - Lista członków Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji IHAR-PIB na kadencję 2015-2019.


Rada Naukowa - posiedzenie 30 kwietnia 2015 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 19 marca 2015 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 13 listopada 2014 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 25 września 2014 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 8 lipca 2014 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 24 czerwca 2014 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 29 kwietnia 2014 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 20 marca 2014 r.


Rada Naukowa - uroczyste posiedzenie 10 grudnia 2013 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 10 grudnia 2013 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 21 listopada 2013 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 24 pażdzernika 2013 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 24 wrzesnia 2013 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 4 lipca 2013 r. 


Rada Naukowa - posiedzenie 21 maja 2013 r.


Rada Naukowa - posiedzenie 21 i 22 marca 2013 r.


Rada Naukowa - sprawy bieżące i uroczyste posiedzenie 18 grudnia 2012 r.


 

Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB 

mgr Elżbieta Kruszyńska

tel. 22 733 45 99 lub centr. 22 725 36 11 w. 599

e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl

 
 

design by VENTI