przejdź do www.ihar.pl >

NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

13-15 maja 2015 r.

Informacje dla autorów referatów i posterów

 

Streszczenia zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.

Termin nadsyłania streszczeń: do 15 marca 2015 r.

*

Na prezentację przeznacza się maks. 15 min.

Do dyspozycji uczestników jest projektor multimedialny oraz komputer z programem PowerPoint.

*

Wymagania techniczne:

  • objętość maksymalna do 2 stron A4 wraz ewentualnymi tabelami i rysunkami; 4marginesy 2,5 cm;
  • tekst w edytorze Word;
  • format .DOC;
  • czcionka Times New Roman wielkość 12;
  • pojedyncza interlinia;
  • wcięcie akapitowe 0,5 cm;
  • rysunki i wykresy czarno-białe;
  • na pierwszej stronie pełne imiona i nazwisko autora wraz ze stopniem lub tytułem naukowym, nazwa i adres miejsca pracy oraz adres e-mail

prace proszę przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem: zalejko@ziemniak-bonin.pl


Autorów, którzy zamieszczą streszczenia w materiałach konferencyjnych, informujemy, że istnieje możliwość opublikowania pełnego tekstu (do 10 stron maszynopisu) w Biuletynie IHAR-PIB (4 punkty), którego redakcja mieści się w Radzikowie.

Warunkiem przyjęcia artykułu jest wpłata 100 zł na konto IHAR w Radzikowie:

PEKAO SA I O/Błonie nr 54 1240 2164 1111 0000 3561 7204 (Kwota ta częściowo pokrywa wydatki związane z pracami redakcyjnymi)

Opłata nie podlega zwrotowi.

Opłata nie dotyczy pracowników IHAR.

Instrukcja dla Autorów znajduje się w każdym Biuletynie IHAR.


Autorów referatów i posterów informujemy również, że mogą opublikować swoje teksty w wersji popularnonaukowej w specjalistycznym kwartalniku Ziemniak Polski.

Artykuły można zgłaszać do redakcji w Boninie e-mail: zalejko@ziemniak-bonin.pl


Wymiary posterów: wys. 116 x szer. 96 cm

design by VENTI