Strona główna > Projekty międzynarodowe > RESISTVIR

RESISTVIR

6 Program Ramowy Unii Europejskiej

Tytuł projektu: Co-ordination of research on genetic resistance to control plant pathogenic viruses and their vectors in European crops

Kontrakt nr 006961 (FOOD)

Akronim: RESISTVIR

Okres realizacji: 01.02.2005-31.01.2009

Koordynator główny: dr Sylvie Modeste, dr Carole Caranta i dr Florence Poey, French National Institute for Agricultural Research (INRA), Montfavet cedex, Francja.

Partner polski: IHAR, reprezentowany przez prof. dr hab. Ewę Zimnoch-Guzowską oraz dr Joannę Sztangret-Wiśniewską, Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

Główne cele projektu:

W krajach europejskich odnotowuje się wzrost zagrożenia ważnych gospodarczo upraw roślin przez choroby wirusowe, wzrasta też znaczenie różnych gatunków wektorów w rozprzestrzenianiu wirusów. Systematyczne podnoszenie poziomu odporności roślin jest jedną z najlepszych strategii prowadzących do ograniczenia strat powodowanych przez wirusy. Postęp będzie większy i szybszy, gdy strategia ta będzie realizowana poprzez skoordynowane działania specjalistów z wszystkich państw europejskich.

Głównym założeniem projektu RESISTVIR jest ocena aktualnego stanu oraz koordynacja badań prowadzonych w krajach UE nad wykorzystania potencjału genetycznego roślin w zwalczaniu chorób wirusowych na najważniejszych gospodarczo uprawach. W realizacji projektu bierze udział 49 partnerów. W ramach 6. Programu Ramowego nawiązuje on do punktu T6.9 (Wykorzystanie odporności roślin jako sposobu walki z chorobami wirusowymi) w problemie 5.4.6 (Bezpieczniejsze i przyjazne środowisku metody produkcji i technologie a zdrowa żywność). Można oczekiwać, że realizacja założeń projektu przyczyni się do ograniczenia nadmiernego często stosowania pestycydów i zapobiegnie postępującej degradacji środowiska naturalnego.

link:

www.resistvir.org
e.zimnoch-guzowska@ihar.edu.pl

design by VENTI