Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Poznaniu > Sam. Pracownia Technologii Produkcji Roślin Oleistych

Sam. Pracownia Technologii Produkcji Roślin Oleistych

dr Tadeusz Wałkowski
tel.: (61) 846 42 12
e-mail: twalk@nico.ihar.poznan.pl

 

Pracownicy naukowi

Tematyka:

 • Doskonalenie technologii produkcji rzepaku ozimego i jarych roślin oleistych, (optymalizacja nawożenia, ochrona plantacji przed agrofagami, poprawa odporności łuszczyn na pękanie i ograniczenie strat podczas zbioru).


 • Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska technologii produkcji roślin oleistych na cele nieżywnościowe.
 • Ocena odporności nowych genotypów roślin oleistych na stresy biotyczne i abiotyczne.
 • Wdrażanie nowych odmian do produkcji.

 • Zastosowanie pomiarów spektralnych do oceny plonowania i rozwoju roślin oleistych.

 • Doskonalenie sposobów przekazu wyników badań naukowych dla doradców i praktyków poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń, działalność wydawniczą i upowszechnieniową .
 • Prowadzenie analiz ekonomicznych dotyczących oceny wybranych elementów i całych technologii uprawy roślin oleistych .
 • Współpraca z zakładami przemysłu tłuszczowego, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego i rolniczymi instytutami badawczymi.

Publikacje:

 • Wałkowski T.,2015 Rzepak ozimy-rozdział 8 (1-12) s 99-111  do książki  Szkody łowieckie;3-270 Oficyna Wydawnicza Forest  ISBN 978-83-60450-62-8
 • Wałkowski T., Bartkowiak-Broda I. 2013. Problems of winterhardiness of winter rapeseed (Brassica napus L. var. oleifera Matzger,) Monografia: 18th Cold Hardiness Seminar in Poland ,  Kórnik Edditor: P. M. Pokacki, S. Pokacka. Institute       of Dendrology PASS.  Harticulture PASS: 60-67. ISBN 97883933288-7-4
 • Wielebski F. 2013. Nawożenie siarką jako istotny czynnik agrotechniczny kształtujący wielkość i jakość plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Praca habilitacyjna. IHAR-PIB Radzików.
 • Wójtowicz M. 2013. Rola czynników środowiskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Monografie i rozprawy naukowe 45/2013. IHAR-PIB. Radzików.
 • Bartkowiak Broda I., Nowacki W., Nowakowski J., Skonieczek P., Sowa S., Warzecha R., Wójtowicz M., Zimny J., Żurek M., 2013.  Dobre Praktyki Rolnicze w obszarze stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych w warunkach uprawy w Polsce. ISBN 83-891172-80-1. 115 stron.
design by VENTI