Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > Samodzielna Księgowa

Samodzielna Księgowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
zatrudni:

na stanowisko: Samodzielna Księgowa
 

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Dział Finansowo-Księgowy w Centrali Instytutu
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia: 05 października 2017 r.
Termin nadsyłania podań 15 października 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: : g.jedrzejak@ihar.edu.pl
Kontakt Kierownik Działu/Zakładu Grażyna Jędrzejak tel. 22 733 46 07

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w zakresie pełnej księgowości,
 • wykształcenie kierunkowe z obszaru finansów i rachunkowości,
 • znajomość zasad ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności Excel,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie gospodarki kasowej  Centrali Instytutu zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • ochrona środków pieniężnych,
 • obsługa  rejestru dokumentów kasowych i kosztowych  w systemie finansowo księgowym zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT i wewnętrznymi uregulowaniami,
 • uzgadnianie prawidłowości dokonanych zapisów księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków  kont kosztowych,
 • kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów księgowych oraz nadzór nad należytym przechowywaniem tych dokumentów,
 • wstępne sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń zaliczek i podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Instytutu,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych, z zakresu  objętego niniejszym zakresem czynności,
 • stałe samodoskonalenie zawodowe w zakresie znajomości przepisów dotyczących prowadzonych operacji księgowych,
 • inne czynności zlecone przez przełożonego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie w godzinach pracy 8.00 – 16.00,
 • zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z Błonia, Grodziska Mazowieckiego oraz z Warszawy.

Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,
 • podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 15 października 2017 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: g.jedrzejak@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI