Strona główna > Struktura organizacyjna > Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej

Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej

prof. dr hab. Jerzy H. Czembor - kierownik pracowni
tel.: 22 733 46 52
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

  • charakterystyka i wykorzystanie zasobów genetycznych roślin urzytkowych w hodowli roślin,
  • badanie genetycznych uwarunkowań ważnych gospodarczo cech użytkowych roślin rolniczych,
  • doskonalenie metod hodowli roślin użytkowych z wykorzystaniem technik molekularnych i bioinformatycznych,
  • monitorowanie patogenów na potrzeby hodowli odpornościowej zbóż,
  • wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli zbóż.
design by VENTI