Strona główna > Projekty międzynarodowe > SIGMEA

SIGMEA

 

Nazwa programu:

6 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ. 

Tytuł projektu: Zrównoważone wprowadzenie GMOs do europejskiego rolnictwa

Tytułw w języku angielskim: Sustainable Introduction of GMOs into European Agriculture

Kontrakt nr.SSPE-CT-2004-501986

Akronim: SIGMEA

Okres realizacji: 03.05.2004 - 02.05.2007

Koordynator główny: Jeremy Sweet, NIAB, Wielka Brytania 

Współpracujący partner polski: prof. dr hab.Iwona Bartkowiak-Broda, IHAR Oddział w Poznaniu 

Główne cele projektu:

Celem Projektu SIGMEA było stworzenie naukowych podstaw do opracowania strategii i sposobów wdrożenia do europejskiego systemu uprawy odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaku oraz pszenicy, a także metod sterowania i monitoringu tych upraw. Projekt był realizowany przez 44 zespoły badawcze z 13-tu krajów europejskich.
Badania w IHAR O/Poznań prowadzone były w ramach pakietu roboczego WP2. Badanie przepływu genów oraz badanie środowiska pól (Gene flow studies and ecological field studies) w zadaniach T2.3. Przepływ genów - poznanie procesu (wektory, wielkość, kierunek, odległość) (Geneflow - understanding the process (vectors, size, orientation, distance) i w zadaniu T2.4. Dynamika organizmów po skrzyżowaniu i ekspresja genomu (Post hybridization organizm dynamics and genome dynamics). Badania prowadzone były na rzepaku ozimym bez korzystania z form GM, cechami markerowymi były kwas erukowy i glukozynolany.

Link: ibart@nico.ihar.poznan.pl

design by VENTI