Strona główna > Przetargi > Zbędne składniki majątkowe > Sprzedaż

Sprzedaż

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy Radzików
Oddział w Młochowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

ciągnika Ursus C-360 rok produkcji 1984 (Nr rejestracyjny WSI 972B)
CENA WYWOŁAWCZA 14 500- zł, wadium wynosi 1 450,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Przyczepy Autosan D47A  rok produkcji 1977 (Nr rejestracyjny WSI 836X)
CENA WYWOŁAWCZA 5 600- zł, wadium wynosi 560,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Przyczepy Autosan D47A  rok produkcji 1977 Nr rejestracyjny WSI – 838X
CENA WYWOŁAWCZA 5 500- zł, wadium wynosi 550,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Kombajnu KARLIK  rok produkcji 1987 Nr nadwozia Z-642
CENA WYWOŁAWCZA 5 150- zł, wadium wynosi 515,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Kopaczki JUKO  rok produkcji 2001 Nr nadwozia 013669
CENA WYWOŁAWCZA 600,00 zł, wadium wynosi 60,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Kopaczki REMPRODEX  rok produkcji 1995
CENA WYWOŁAWCZA 500,00 zł, wadium wynosi 50,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Kopaczki podnośnikowej dwurzędowej Z640/4  rok produkcji 2004
CENA WYWOŁAWCZA 2 800,00 zł, wadium wynosi 280,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

samochodu osobowego DAEWOO LANOS  rok produkcji 2000, nr rej. WPR U295
CENA WYWOŁAWCZA 2 700,00 zł, wadium wynosi 270,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Właścicielem  urządzeń rolniczych i samochodu osobowego  jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w  Radzikowie Oddział w Młochowie.

Przetarg odbędzie się w siedzibie IHAR - PIB Oddział w Młochowie, ul. Platanowa 19 05-831 Młochów dnia 9 maja 2017r. o godz. 1100

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej gotówką w kasie Oddziału (pokój nr 5) do chwili rozpoczęcia przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Urządzenia rolnicze i samochód osobowy można będzie oglądać:

od 20.04.2017 r. do 09.05.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownictwem Oddziału IHAR - PIB w Młochowie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w IHAR - PIB Oddział w Młochowie tel. (22) 729 92 48, 729 90 27

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:

  • odwołania przetargu bez podania przyczyny,
  • zamknięcia przetargu w każdym jego momencie,
  • odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży,
  • wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR-PIB Oddział w Młochowie  oraz na stronie htp//ihar.edu.pl

design by VENTI