Strona główna > Przetargi > Zbędne składniki majątkowe > Sprzedaż

Sprzedaż

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy Radzików
Oddział w Młochowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Samochodu osobowego DAEWOO LANOS  rok produkcji 2000, nr rej. WPR U295
CENA WYWOŁAWCZA 1 350,00 zł, wadium wynosi 135,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Kombajnu KARLIK  rok produkcji 1987 Nr nadwozia Z-642
CENA WYWOŁAWCZA 2 580- zł, wadium wynosi 258,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Kopaczki JUKO  rok produkcji 2001 Nr nadwozia 013669
CENA WYWOŁAWCZA 300,00 zł, wadium wynosi 30,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Kopaczki REMPRODEX  rok produkcji 1995
CENA WYWOŁAWCZA 250,00 zł, wadium wynosi 52,00 - złotych.
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT (23%).

Przetarg odbędzie się w siedzibie IHAR - PIB Oddział w Młochowie, ul. Platanowa 19 05-831 Młochów dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 1100

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej gotówką w kasie Oddziału (pokój nr 5) do chwili rozpoczęcia przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Urządzenia rolnicze i samochód osobowy można będzie oglądać:

od 29.11.2017 r. do 15.12.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownictwem Oddziału IHAR - PIB w Młochowie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w IHAR - PIB Oddział w Młochowie tel. (22) 729 92 48, 729 90 27

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:

·         odwołania przetargu bez podania przyczyny,

·         zamknięcia przetargu w każdym jego momencie,

·         odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży,

·         wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR-PIB Oddział w Młochowie  oraz na stronie htp//ihar.edu.pl


POSTĘPOWANIE W TRYBIE:
Przetargu publicznego pisemnego pn:
SPRZEDAŻ W IHAR-PIB ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OLEŚNICA MAŁA
1.Ciągnika URSUS  U 902
2.Kombajnu zbożowego Deutz Fahr M 36.40
3.Ciągnika Deutz Fahr Agrotron 200
4.Ciągnika URSUS U 1222  
5.Prasy Krone RP 160
6.Sieczkarni jednorzędowej do kukurydzy VICON MH 90 S
 
  • Maszyny rolnicze będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego tj.  w IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Oleśnica Mała  55-200 Oława w dniach od 06.07.2017 do 20.07.2017 w godz. od 8.00 do 15.00
  • Ofertę należy złożyć w siedzibie  Sprzedającego – tj. Instytut  Hodowli i Aklimatyzacji  Roślin – Państwowy  Instytut  Badawczy  Zakład Doświadczalny Oleśnica Mała  55-200 Oława  tj. biuro administracji  do dnia  21.07.2017 r.do godz. 12.00
 
Dokumenty i załączniki
informacje szczegółowe
Ogłoszenie o przetargu
Informacja dodatkowa

design by VENTI