przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

SESJA 1. OSIĄGNIĘCIA NAUK PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH W HODOWLI JAKOŚCIOWEJ ROŚLIN UPRAWNYCH

SESJA 2. BIOTECHNOLOGIA I TECHNIKI INNOWACYJNE W HODOWLI ROŚLIN

design by VENTI