przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2019

Kierownik tematu: dr Wiesław Podyma

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego
Instytut Hodowli o Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.:  22 73 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Cel projektu:

Celem badań jest ocena przydatności odmian i linii hodowlanych owsa do produkcji w warunkach ekologicznych na podstawie wyników badań dotyczących plonowania roślin, nasilenia porażenia patogenami. Opis szczególnych właściwości odmianowych linii proponowanych jako odmiany regionalne owsa szorstkiego.  Opracowanie metodyki przerobu ziarna na produkty spożywcze dla zainteresowanych przetwórców.

Spodziewane rezultaty planowanych badań:

  1. Ocena przydatności odmian i linii hodowlanych do produkcji w warunkach ekologicznych na podstawie uzyskanych wyników badańdotyczących plonowania roślin, nasilenia porażenia patogenami chorobotwórczymi,
  2. Opis szczególnych właściwości odmianowychlinii proponowanych jako odmiany regionalne owsa szorstkiego Przygotowanie materiałów informacyjnych na temat wartości poszczególnych populacji.
  3. Zostanie opracowana metodyka przerobu ziarna na produkty spożywcze dla zainteresowanych przetwórców.
  4. Zostaną wytworzone produkty z ziarna tego gatunku, które mają szansę wejścia na rynek jako produkty ekologiczne, jako mąka, kasza, płatki oraz całe ziarna.

Data opublikowania wyników badań: listopad 2017 na stronach Internetowych IHAR-PIB

Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów działających w sektorze rolnictwa ekologicznego lub podsektorze rolnym lub leśnym.

design by VENTI