przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

"Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej uprawy ziemniaka. Opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznej uprawy ziemniaka, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy"

Kierownik badania: dr hab. inż. Krystyna Zarzyńska
Zakład Agronomii Ziemniaka, Oddział w Jadwisinie
tel.: 22 7826620,
e-mail: k.zarzynska@ihar.edu.pl

Zespół badawczy

dr Wojciech Nowacki, dr Beata Wasilewska-Nascimento, dr Cezary Trawczyński, dr Piotr Barbaś, dr Dominika Boguszewska-Mańkowska, mgr Milena Pietraszko
pracownicy techniczni

Cele projektu:

  • optymalizacja warunków ekologicznej uprawy ziemniaka z uwzględnieniem znaczenia organizmów pożytecznych w ochronie przed agrofagami
  • opracowanie nowego przewodnika pt. „Ekologiczna produkcja i rynek ziemniaka” wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznej uprawy ziemniaka z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy

Przybliżona data opublikowania rezultatów projektu: koniec 2021 roku

Miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów: strony internetowe IHAR i MRiRW

Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.

design by VENTI