przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

SESJA PLENARNA I

SESJA PLENARNA II

SESJA PLAKATOWA I

PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWEJ

design by VENTI