przejdź do www.ihar.pl >

NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

13-15 maja 2015 r.

SESJA POSTEROWA – 14 maja 2015 (czwartek) 14.30-16.30

 

1.    

mgr Wiesław Ciecierski, mgr Jan Narkiewicz-Jodko (INTERMAGOlkusz)                          
Fosfyn – dobry partner w integrowanej produkcji roślin

2.    

mgr inż. Joanna Chołuj, mgr inż. Bogumiła Zacharzewska, dr Krzysztof Treder (IHAR-PIB Zakład Bonin)
Adaptacja izotermicznego testu RT-LAMP do oceny porażenia bulw wirusem Y ziemniaka

3.    

dr inż. Sławomir Doniec 
Chwastobójcza kapsuła przyszłości AVATAR 293 ZC

4.    

dr inż. Tomasz Erlichowski(IHAR-PIB Zakład Bonin)
Występowanie i monitorowanie sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) przy użyciu pułapek feromonowych YF na Pomorzu. Rezultat badań z lat 2011-2014

5.    

mgr Tomasz Frieske(„Dobrynka” Debrzno), dr hab. Katarzyna Rębarz, dr hab. Tomasz Maciejewski, prof. nadzw. (UP Poznań) 
Bilans NPK w uprawie ziemniaków jadalnych i na sadzeniaki

6.    

mgr inż. Hanna Gawińska-Urbanowicz (IHAR-PIB Zakład Bonin)
Monitorowanie populacji grzybów z rodzaju Alternaria w uprawie ziemniaka

7.    

mgr inż. Małgorzata Głosek-Sobieraj(UWM Olsztyn), mgr inż.Adam Perczak, mgr inż. Bartosz Ciorga, dr hab. Agnieszka Waśkiewicz (UP Poznań), prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak (UWM Olsztyn)
Biostymulator Asahi SL i regulatory wzrostu a zawartość Cu, Zn, Mn i Fe w bulwach jadalnych odmian ziemniaka po zbiorze i przechowywaniu

8.    

dr hab. Renata Lebecka, mgr Krystyna Michalak (IHAR-PIB Oddz. Młochów)
Reakcja bulw wybranych odmian ziemniaka na porażenie przez wysokowirulentny szczep bakterii Dickeya solani

9.    

dr Anna Maćkowiak-Sochacka, dr Joanna Kamasa, dr Krzysztof Krawczyk, mgr Agnieszka Zwolińska (IOR-PIB Poznań) 
Wpływ różnych metod biologicznej utylizacji odpadów na bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus – sprawcę bakteriozy pierścieniowej ziemniaka

10. 

dr inż. Artur Makarewicz (UPH Siedlce)
Jakość konsumpcyjna ziemniaków nawożonych wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji

11. 

dr inż. Artur Makarewicz (UPH Siedlce)
Wybrane elementy składu chemicznego ziemniaków nawożonych wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji

12. 

mgr Krystyna Michalak (IHAR-PIB Oddz. Młochów)
Odporność i reakcja odmian ziemniaka na zakażenie wirusami Y, M, X i liściozwoju ziemniaka oceniona w latach 2010--2013

13. 

mgr inż. Jerzy Mieloch(ADOB PPC Poznań), dr inż. Jerzy Osowski (IHAR-PIB Zakład Bonin)
Wpływ różnych form nawozów i technologii nawożenia na poziom i jakość plonu ziemniaka

 

14. 

dr inż. Teresa Pastuszewska, dr inż. Grzegorz Gryń(IHAR-PIB Oddz. Bydgoszcz)              
Charakterystyka patogeniczności wybranych szczepów Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
z kolekcji zagranicznych

15. 

mgr Milena Pietraszko(IHAR-PIB Oddz. Jadwisin), dr inż. Włodzimierz Przewodowski (IHAR-PIB Zakład Bonin), dr inż. Teresa Pastuszewska, dr inż. Grzegorz Gryń (IHAR--PIB Oddz. Bydgoszcz)
Podatność wybranych odmian ziemniaka na porażenie bakteriami Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w zróżnicowanych warunkach glebowych

16. 

dr inż. Włodzimierz Przewodowski, mgr inż. Wioleta Stochła (IHAR-PIB Zakład Bonin)
Oczyszczanie przeciwciał króliczych metodą powinowactwa

17. 

inż. Danuta Sekrecka, mgr inż. Dorota Michałowska(IHAR-PIB Zakład Bonin) 
Eliminacja zanieczyszczeń bakteryjnych w kulturach in vitro ziemniaka

18. 

mgr Paulina Smyda-Dajmund, dr Henryka Jakuczun, mgr Iwona Wasilewicz-Flis, prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska(IHAR-PIB Oddz. Młochów)
Transfer odporności na Phytophthora infestans do puli genetycznej S. tuberosum zmieszańców somatycznych S. × michoacanum (+) S. tuberosumoraz autofuzantów 4xS. × michoacanum

19. 

mgr inż. Joanna Sobczak, dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. nadzw., mgr inż. Agata Pieczyńska, mgr inż. Magdalena Szulc(IOR-PIB Poznań)
Analiza porównawcza kosztów zabiegów ochrony ziemniaka przy stosowaniu fungicydów o różnym potencjale indukowania odporności

20. 

mgr inż. Sylwester Sobkowiak, dr hab. Jadwiga Śliwka (IHAR-PIB, Oddz. Młochów)
Odporność na metalaksyl izolatów Phytophthora infestans pochodzących z wybranych regionów Polski z lat 2011-2014

21. 

dr inż. Przemysław Strażyński, dr hab. Maria Ruszkowska, prof. nadzw. (IOR-PIB Poznań)
Zmiany rozwojowe mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej (Myzus persicae Sulz.) w warunkach wyższych temperatur – znaczenie nowego zjawiska w integrowanej ochronie ziemniaka

22. 

dr Beata Tatarowska (IHAR-PIB, Oddz. Młochów)
Źródła odporności na wirus M ziemniaka w tetraploidalnych rodach ziemniaka

23. 

dr inż. Janusz Urbanowicz (IHAR-PIB Zakład Bonin)
Skrócenie czasu utrzymywania się objawów fitotoksyczności przez zastosowanie biostymulatora Asahi SL

24. 

mgr inż. Bogumiła Zacharzewska, mgr inż. Joanna Chołuj, dr Krzysztof Treder (IHAR-PIB Zakład Bonin) Opracowanie izotermicznego testu RT-LAMP do wykrywania wirusów ziemniaka

25. 

mgr inż. Patryk Zagórski, dr hab. Maria Pytlarz-Kozicka, mgr Adam Zych (UP Wrocław)
Wpływ stosowania regulatora Kelpak na wzrost i plonowanie wybranych odmian ziemniaka

design by VENTI