przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

Tytuł projektu: Wykorzystanie naturalnych substancji wspierających zdrowotność w ekologicznej uprawie i ochronie roślin okopowych przed ważnymi pod względem gospodarczym chorobami i szkodnikami
Kierownik projektu dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. nadzw. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 11 miesięcy: 01.2016-11.2016

Cel projektu

Celem badań jest opracowanie efektywnej, alternatywnej do metody chemicznej, ochrony roślin ziemniaka przed Globodera rostochiensis oraz buraka cukrowego przedRhizoctonia solani, Aphanomyces cochlioides, Cercospora beticola i nosicielem wirusarizomanii,Polymyxa betae.

Oceniona zostanie skuteczność wybranych ekstraktów zawierających związki pochodzenia roślinnego, które po pozytywnym wdrożeniu będą mogły być stosowane w formie zaprawy nasion (w otoczce) oraz aplikowane do gleby i na rośliny, w tym zwłaszcza substancje bioaktywne zawarte w gorczycy białej i rzodkwi oleistej, które wykazują działanie hamujące rozwój szeregu agrofagów.

Udowodnienie w badaniach korzystnych efektów stosowania ekstraktów z gorczycy i/lub rzodkwi pozwoli na uznanie ich za substancje podstawowe, przydatne w ochronie roślin.Końcowym etapem projektu będą prace mające na celu przygotowanie do wdrożenia w warunkach polowych przyjaznej dla środowiska metody ochrony ziemniaka i buraka cukrowego, z zastosowaniem wybranych, skutecznych i tanich ekstraktów z substancjami bioaktywnymi, które będą ograniczać porażanie ziemniaka przez G. rostochiensis oraz buraka cukrowego przezR. solani,C. beticola, A. cochlioides oraz wektora wirusa BNYVV - P. betae.

Data opublikowania wyników badań: grudzień2016

Wyniki z prowadzonych badań będą dostępne na stronie IHAR-PIB: www.ihar.edu.pl

Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolniczym.


MATERIAŁY DO POBRANIA

design by VENTI