Strona główna > Laboratorium Usług Badawczych > Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli przez rekombinację i metodami biotechnologicznymi

Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli przez rekombinację i metodami biotechnologicznymi

USŁUGA

JEDNOSTKA

1.

Otrzymywanie linii podwojonych haploidów (DH) metodą kultury izolowanych mikrospor roślin oleistych z rodzaju Brassica ssp.
(z nasion/ z roślin)

PKT Poznań

prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras

tceg@nico.ihar.poznan.pl

2.

Uzyskiwanie homozygotycznych transgenicznych linii rzepaku ozimego

3.

Wytworzenie oraz klonowanie odpornych lub tolerancyjnych na choroby roślin rzepaku

PMiHO Poznań

dr hab. Michał Starzycki

m.starzycki@ihar.edu.pl

4.

Rozmnażanie cennych genotypów roślin w kulturach in vitro

PCiMHR Bydgoszcz

dr hab. inż. Maria Gośka

m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

mgr inż. Sandra Cichorz

s.cichorz@ihar.bydgoszcz.pl

5.

Uzyskiwanie homozygotycznych linii pszenżyta, jęczmienia, pszenicy i żyta dla celów hodowlanych i badań naukowych

ZBiCR Radzików

prof. dr hab. Janusz Zimny

j.zimny@ihar.edu.pl

6.

Opracowywanie i optymalizacja metody androgenezy roślin jednoliściennych metodą krzyżowań oddalonych.

7.

Uzyskiwanie podwojonych haploidów metodą krzyżowań oddalonych

8.

Wdrażania metod podwojonych haploidów w laboratoriach komercyjnych i naukowych

9.

Badania poziomu ploidalności roślin

design by VENTI