Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Młochowie > Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

prof. dr hab. Waldemar Marczewski
tel. (0 22) 729 90 89
(0 22) 729 92 48 w. 215
e-mail: w.marczewski@ihar.edu.pl


Pracownia Patogenów Ziemniaka (go up)

prof. dr hab. Jadwiga Śliwka
tel. (0 22) 729 92 48 w. 219
e-mail: j.sliwka@ihar.edu.pl

dr hab. Zhimin Yin, mgr Marta Janiszewska, mgr Sylwester Sobkowiak, mgr Paulina Chmiel

 

Zadania:

 • Monitoring populacji Phytophthora infestans w Polsce: charakterystyka izolatów pod względem wirulencji, typu kojarzeniowego, odporności na metalaksyl, haplotypu mitochondrialnego DNA, genotypu przy zastosowaniu markerów SSR


Oznaczenie typu kojarzeniowego izolatu Phytophthora infestans

 • Gromadzenie i przechowywanie kolekcji grzybów patogenicznych wobec ziemniaka
 • Identyfikacja i badanie zróżnicowania grzybów z rodzaju Fusarium związanych z suchą zgnilizną bulw ziemniaka


Kolekcja Phytophtora infestans

Lista i opis izolatów Phytophthora infestans w kolekcji PPZ IHAR O/Młochów. Właścicielem danych zawartych w pliku jest PPZ i nie mogą być one publikowane bez zgody właściciela. Izolaty udostępniamy do celów niekomercyjnych nieodpłatnie na zasadach regulowanych przez umowę o przekazaniu materiału.

kliknij aby pobrać plik

 • Doskonalenie metod oceny odporności na wybrane patogeny ziemniaka


Porażenie bulw ziemniaka przez Phytophthora infestans w skali 1-9

 • Selekcja w oparciu o markery molekularne (Marker Assisted Selection, MAS) ziemniaków odpornych na P. infestans posiadających gen Rpi-phul
 • Charakterystyka źródeł odporności na P. infestans, w tym Solanum nigrum
 • Mapowanie i kumulowanie genów R odporności na P. infestans, badania nad ekspresją genu Rpi-phu1


Objawy porażenia podatnej i odpornej psianki czarnej (Solanum nigrum)
przez Phytophtora infestans

 


Publikacje w latach 2010-2020:

 1. Janiszewska M., Sobkowiak S., Stefańczyk E., Śliwka J.2021. Population structure of Phytophthora infestans from a single location in Poland over a long period of time in context of weather conditions. Microbial Ecology. https://doi.org/10.1007/s00248-020-01630-6
 2. Sołtys-Kalina D., Szajko K., Wasilewicz-Flis I., Mańkowski D., Marczewski W., Śliwka J. 2020. Quantitative trait loci for starch-corrected chip color after harvest,            cold storage and after reconditioning mapped in diploid potato. Molecular Genetics and Genomics 295: 209-219. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00438-019-01616-1
 3. Plich J., Zimnoch-Guzowska E., Tatarowska B., Śliwka J. 2020. Quantitative trait loci                analysis of potato tuber greening. Molecular Biology Reports 47:1713-1722. https://link.springer.com/article/10.1007/s11033-020-05263-3
 4. Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Janiszewska M., Zimnoch-Guzowska E. 2020.                Cytoplasmic diversity of potato relatives preserved at Plant Breeding and                Acclimatization Institute in Poland. Molecular Biology Reports 47: 3929–3935. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11033-020-05486-4
 5. Stefańczyk E., Plich J., Janiszewska M., Smyda-Dajmund P., Sobkowiak S., Śliwka J.                2020. Marker-assisted pyramiding of potato late blight resistance genes Rpi-rzc1 and              Rpi-phu1 on di- and tetraploid levels. Molecular Breeding. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11032-020-01169-x
 6. Sołtys-Kalina D., Szajko K., Stefańczyk E., Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Marczewski W. 2020. eQTL mapping of the 12S globulin cruciferin gene PGCRURSE5 as a novel candidate associated with starch content in potato tubers. Scientific Reports. 10:17168 https://www.nature.com/articles/s41598-020-74285-5
 7. Śliwka J., Brylińska M., Stefańczyk E., Plich J., Smyda-Dajmund P.,Sobkowiak S. 2019. Breeding of potato resistant to late blight using genetic resources and DNA markers. Current Challenges in Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology, Proceedings of the Fifth International Scientific Conference PlantGen2019, June 24–29, 2019 Novosibirsk, Russia, 214-216. http://publ.icgbio.ru/wp-content/uploads/2019/10/214-216.pdf
 8. Hara‑Skrzypiec A., Śliwka J., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2018. Quantitative trait loci for tuber blackspot bruise and enzymatic discoloration susceptibility in diploid potato. Molecular Genetics and Genomics 293(2): 331-342. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00438-017-1387-0
 9. Hara-Skrzypiec A., Śliwka J., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2018. QTL for tuber morphology traits in diploid potato.Journal of Applied Genetics 59(2): 123-132. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13353-018-0433-x
 10. Plich J., Przetakiewicz J., Śliwka J., Flis B., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2018. Novel gene Sen2 conferring broad-spectrum resistance to Synchytrium endobioticum mapped to potato chromosome XI. Theoretical and Applied Genetics 131(11): 2321-2331. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00122-018-3154-y
 11. Stefańczyk E., Brylińska M., Brurberg M.B., Naerstad R., Elameen A., Sobkowiak S., Śliwka J. 2018 Diversity of Avr-vnt1 and AvrSmira1 effector genes in Polish and Norwegian populations of Phytophthora infestans. Plant Pathology 67(8): 1792-1802. https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ppa.12875
 12. Brylińska M., Sobkowiak S., Stefańczyk E., Śliwka J.2018. Evaluation of PCR markers for Phytophthora infestans mating type determination. European Journal of Plant Pathology152 (1): 33–44. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10658-018-1445-4
 13. Dees M. W.,Lebecka R., Perminow J., Czajkowski R., Grupa A., Motyka A., Zoledowska S., Śliwka J., Lojkowska E., Brurberg M. B. 2017. Characterization of Dickeya and Pectobacterium strains obtained from diseased potato plants in different climatic conditions of Norway and Poland. European Journal of Plant Pathology 148 (4): 839-851. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10658-016-1140-2
 14. Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2017. BC1 and F1 Progeny from Solanum × michoacanum (+) S. tuberosum Somatic Hybrids, Autofused 4× S. michoacanum and Cultivated Potato. American Journal of Potato Research 94 (4):323–333 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12230-017-9568-2
 15. Stefańczyk E., Sobkowiak S., Brylińska M., Śliwka J.2017. Expression of the potato late blight resistance gene Rpi-phu1 and Phytophthora infestans effectors in the compatible and incompatible interactions in potato. Phytopathology 107: 740-748. https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PHYTO-09-16-0328-R
 16. Śliwka J., Brylińska M., Stefańczyk E., Jakuczun H., Wasilewicz-Flis I., Sołtys-Kalina D., Strzelczyk-Żyta D., Szajko K., Marczewski W.2017.Quantitative trait loci affecting intensity of violet flower colour in potato. Euphytica 213:254 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10681-017-2049-3
 17. Brylińska M. Sobkowiak S., Stefańczyk E., Śliwka J.2016. Potato cultivation system affects population structure of Phytophthora infestans. Fungal Ecology 20: 132-143 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1754504816000052
 18. Stefańczyk E., Sobkowiak S., Brylińska M., Śliwka J.2016. Diversity of Fusarium spp. associated with dry rot of potato tubers in Poland. European Journal of Plant Pathology. 145 (4): 871–884 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10658-016-0875-0
 19. Michalska A.M., Sobkowiak S., Flis B., Zimnoch-Guzowska E. 2016. Virulence and aggressiveness of Phytophthora infestans isolates collected in Poland from potato and tomato plants identified no strong specificity. European Journal of Plant Pathology 144 (2): 325-336. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10658-015-0769-6
 20. Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2016. Genetic composition of interspecific potato somatic hybrids and autofused 4x plants evaluated by DArT and cytoplasmic DNA markers. Plant Cell Reports 35 (6): 1345-1358 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00299-016-1966-2
 21. Soltys-Kalina D., Plich J., Strzelczyk-Żyta D., Śliwka J., Marczewski W. 2016. The effect of drought stress on the leaf relative water content and tuber yield of a halfsib family of 'Katahdin'-derived potato cultivars. Breeding Science 66: 328–331 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbbs/66/2/66_328/_article
 22. Śliwka J.,Sołtys-Kalina D., Szajko K., Wasilewicz-Flis I., Strzelczyk-Żyta D., Zimnoch-Guzowska E., Jakuczun H., Marczewski W. 2016. Mapping of quantitative trait loci for tuber starch and leaf sucrose contents in diploid potato. Theoretical and Applied Genetics. 121 (1): 131-140 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00122-015-2615-9
 23. Śliwka J., Jakuczun H., Kamiński P., Zimnoch-Guzowska E. 2010. Marker-assisted selection of diploid and tetraploid potatoes carrying Rpi-phu1, a major gene for resistance to Phytophthora infestans. J. Appl. Genet. 51(2): 133–140.
 24. Chmielarz M., Sobkowiak S., Lebecka R., Śliwka J. 2010. Chosen characteristics of Polish Phytophthora infestans isolates. PPO Special Reports 14: 39-44.
 25. Tomczyńska I., Śliwka J. 2011. Piramidyzacja genów odporności w roślinach uprawnych. Biul.IHAR 262: 77-88.
 26. Świątek M., Śliwka J. 2011. Przegląd badań nad regulacją ekspresji genów głównych odporności roślin na patogeny. Biuletyn IHAR 262: 89-101.
 27. Sobkowiak S., Śliwka J., Chmielarz M., Lebecka R., Zimnoch-Guzowska E. 2011. Resistance to metalaxyl of Phytophthora infestans isolates occurring in Poland in 2006-2010. Phytopathologia 61: 29-35.
 28. Śliwka J., Jakuczun H., Chmielarz M., Hara-Skrzypiec A., Tomczyńska I., Kilian A, Zimnoch-Guzowska E. 2012. A new resistance gene against potato late blight originating from Solanum x michoacanum maps to potato chromosome VII. Theor. Appl. Genet. 124:397–406.
 29. Śliwka J., Jakuczun H., Chmielarz M., Hara-Skrzypiec A., Tomczyńska I., Kilian A., Zimnoch-Guzowska E. 2012.  Late blight resistance gene from Solanum ruiz-ceballosii is located on potato chromosome X and linked to violet flower colour. BMC Genet. 13 (1): 11
 30. Sobkowiak S., Zarzycka H., Śliwka J. 2012. The influence of long-term storage in liquid nitrogen on survival and pathogenicity of Phytophthora infestans isolates. J. Plant Prot. Res. 52: 479-485.
 31. Śliwka J., Tomczyńska I., Chmielarz M., Stefańczyk E., Lebecka R., Zimnoch-Guzowska E. 2012. Resistance to Phytophthora infestans in three Solanum nigrum F3 families. Plant Breed. Seed Sci. 66: 63-73.
 32. Stefańczyk E, Śliwka J. 2013 Wpływ fotoperiodu na biologię ziemniaka. Biuletyn IHAR 267:57-69
 33. Śliwka J., Zimnoch-Guzowska E. 2013. Resistance to late blight in potato. In: Tuberosa R, Varshney RK (ed) Translational Genomics for Crop Breeding, Volume 1 - Biotic Stress. USA, Wiley-Blackwell Publishers, 221-240
 34. Smyda P., Jakuczun H., Dębski K., Śliwka J., Thieme R., Nachtigall M., Wasilewicz-Flis I., Zimnoch - Guzowska E. 2013. Development of somatic hybrids Solanum x michoacanum Bitter. (Rydb.) (+) S. tuberosum L. and autofused 4x S. michoacanum plants as potential sources of late blight resistance for potato breeding. Plant Cell Rep. 32: 1231-1241, DOI 10.1007/s00299-013-1422-5
 35. Śliwka J., Świątek M., Tomczyńska I., Stefańczyk E., Chmielarz M., Zimnoch-Guzowska E. 2013. Influence of genetic background and plant’s age on expression of potato late blight resistance gene Rpi-phu1 during incompatible interaction with pathogen. Plant Pathology, 62: 1072–1080, Doi: 10.1111/ppa.12018
 36. Jupe F, Witek K, Verweij W, Śliwka J, Pritchard L, Etherington GJ, Maclean D, Cock PJ, Leggett RM, Bryan GJ, Cardle L, Hein I, Jones JD. 2013 Resistance gene enrichment sequencing (RenSeq) enables reannotation of the NB-LRR gene family from sequenced plant genomes and rapid mapping of resistance loci in segregating populations. Plant J. 76(3):530-544. doi: 10.1111/tpj.12307
 37. Lebecka R, Sobkowiak S. 2013 Host-pathogen interaction between Phytophthora infestans and Solanum tuberosum following exposure to short and long daylight hours. Acta Physiologiae Plantarum. 35:1131-1139
 38. Tarwacka J, Polkowska-Kowalczyk L, Kolano B, Śliwka J, Wielgat B. 2013 Interspecific somatic hybrids Solanum villosum (+) S. tuberosum, resistant to Phytophthora infestans. J Plant Physiol. 170(17):1541-8. doi: 10.1016/j.jplph.2013.06.013.
 39. Chmielarz M, Sobkowiak S, Dębski K, Cooke DEL, Brurberg MB, Śliwka J. 2014 Diversity of Phytophthora infestans from Poland. Plant Pathology 63: 203-211 DOI:10.1111/ppa.12076
 40. Tomczyńska I, Stefańczyk E, Chmielarz M, Karasiewicz B, Kamiński P, Jones JDG, Lees AK, Śliwka J. 2014 A locus conferring effective late blight resistance in potato cultivar Sárpo Mira maps to chromosome XI. Theor Appl Genet 127: 647-657 DOI: 10.1007/s00122-013-2248-9
 41. Tomczyńska I, Jupe F, Hein I, Marczewski W, Śliwka J. 2014 Hypersensitive response to Potato virus Y in potato cultivar Sárpo Mira is conferred by the Ny-Smira gene located on the long arm of chromosome IX. Molecular Breeding 34:471-480 DOI: 10.1007/s11032-014-0050-2
 42. Nilsson RH, Hyde KD, Pawlowska J, Ryberg M, Tedersoo L, Aas AB, Alias SA, Alves A, Anderson CL, Antonelli A, Arnold AE, Bahnmann B, Bahram M, Bengtsson-Palme J, Berlin A, Branco S, Chomnunti P, Dissanayake A, Drenkhan R, Friberg H, Frøslev TG, Halwachs B, Hartmann M, Henricot B, Jayawardena R, Jumpponen A, Kauserud H, Koskela S, Kulik T, Liimatainen K, Lindahl B, Lindner D, Liu J-K, Maharachchikumbura S, Manamgoda D, Martinsson S, Neves MA, Niskanen T, Nylinder S, Pereira OL, Pinho DB, Porter TM, Queloz V, Riit T, Sanchez-García M, de Sousa F, Stefańczyk E, Tadych M, Takamatsu S, Tian Q, Udayanga D, Unterseher M, Wang Z, Wikee S, Yan J, Larsson E, Larsson K-H, Kõljalg U, Abarenkov K. 2014 Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. Fungal Diversity 67:11-19
 43. Hietala AM, Stefańczyk E, Nagy NE, Fossdal CG, Alfredsen G. 2014 Influence of wood durability on the suppressive effect of increased temperature on wood decay by the brown-rot fungus Postia placenta. Holzforschung 68: 123-131
 44. Brylińska M., Śliwka J. 2014. Efektory – kluczowe białka w interakcji ziemniak – Phytophthora infestans. Biuletyn IHAR 271:109-118

Pracownia Biotechnologii (go up)

dr Dorota Sołtys-Kalina
tel. (0 22) 729 92 48 w. 215
e-mail: d.soltys@ihar.edu.pl

 dr inż. Katarzyna Szajko, mgr Iwona Wasilewicz-Flis, dr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec, dr Paulina Smyda-Dajmund, inż. Małgorzata Osińska

 

Tematyka badawcza

 • Mapowanie genów warunkujących odporność ziemniaka na wirusy
 • Badania genetyczne i molekularne związane z reakcją ziemniaka na stresy biotyczne i abiotyczne
 • Identyfikacja markerów DNA przydatnych do selekcji w hodowli ziemniaka
 •  Analiza zmienności genetycznej źródeł cech jakościowych w ziemniaku diploidalnym
 • Utrzymanie zasobów genowych ziemniaka w kolekcji polowej diploidów
 • Wykorzystanie bioróżnorodności ziemniaka diploidalnego w poszerzaniu zmienności genetycznej ziemniaka uprawnego S. tuberosum L. z wykorzystaniem krzyżowań 4x-2x
 • Ocena fenotypowa i molekularna form ziemniaka pochodzących z fuzji protoplastów

 

Przykłady wyników prac badawczych:


Liście inokulowane odmian ziemniaka Albatros, Neptun, Romula, Rywal i Sekwana 5 dni
po zakażeniu PVYNTNBo w 20ºC i 28ºC.


Lokalizacja genu Ny-1 na chromosomie IX w odmianach Rywal, Albatros, Sekwana
oraz genu Ny-2 na chromosomie XI w odmianie Romula.


Markery SC8951139 i S1d11390 sprzężone z genem Ny-1 w odmianach Rywal i Albatros oraz
marker B11.61600 sprzężony z genem Ny-2 w odmianie Romula.


Ocena ciemnej plamistości pouderzeniowej – zastosowanie testu bębnowego.


Ocena barwy chipsów.


Koleckcja polowa ziemniaków diploidalnych.

 


Publikacje w latach 2010-2014

1.    Staniaszek M, Szajko K, Uliński Z, Szczech M, Marczewski W (2010) BseGI Restriction of the Polymerase Chain Reaction Amplicon Th444 Is Required to Distinguish Biotypes of Trichoderma aggressivum Causing Serious Losses in Mushroom (Agaricus bisporus) Production. Hortscience 45(12):1910–1911

2.    Krusiewicz D, Jakuczun H, Wasilewicz-Flis I, Strzelczyk-Żyta D, Marczewski W (2011) Molecular mapping of the AOX1a and β-AmyI genes in potato. Plant Breeding 130, 500—502

3.    Staniaszek M, Szajko K, Kozik EU, Nowakowska M, Marczewski W (2012) The novel ps and ps-2 specific markers for selection of functional male sterile tomato lines in breeding programs and hybrids seed production. Journal of Agricultural Science 4 (10): 61-67

4.    Soltys D, Rudzinńska-Langwald A, Gniazdowska A, Wiśniewska A, Bogatek R (2012) Inhibition of tomato (Solanum lycopersicum L.) root growth by cyanamide is due to altered cell division, phytohormone balance and expansin gene expression. Planta 236: 1629-1638

5.    Soltys D, Gniazdowska A, Bogatek R (2012) Phytotoxic effects of cyanamide on seed germination and seedling growth of weed and crop species. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54(2)

6.    Hara-Skrzypiec A. Jakuczun H. (2013) Diploid Potato Hybrids as Sources of Resistance to Blackspot Bruising. American Journal of Potato Research 90: 451-459

7.    Pieczyński M, Marczewski W, Hennig J, Dolata J, Bielewicz D, Piontek P, Wyrzykowska A, Krusiewicz D, Strzelczyk-Zyta D, Konopka-Postupolska D, Krzesłowska M, Jarmołowski A, Szweykowska-Kulińska Z (2013) Downregulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer a drought-tolerant potato. Plant Biotechnology Journal 11: 459-469

8.    Smyda P., Jakuczun H., Dębski K., Śliwka J., Thieme R., Nachtigall M., Wasilewicz-Flis I., Zimnoch-Guzowska E. (2013). Development of somatic hybrids Solanum x michoacanum Bitter. (Rydb.) (+) S. tuberosum L. and autofused 4x S. x michoacanum plants as potential sources of late blight resistance for potato breeding. Plant Cell Reports 32: 1231-1241

9.    Soltys D, Krasuska U, Bogatek R, Gniazdowska A (2013) Allelochemicals as Bioherbicides — Present and Perspectives [w]: Herbicides - Current Research and Case Studies in Use pod red. Andrew J. Pirce i Jessica Kelton. Wydawnictwo InTech, Chorwacja: 2013; 517-542. ISBN 978-953-51-1112-2

10.  Sołtys D (2013) Solanina i chaconina – główne glikoalkaloidy ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.). Kosmos 62(1): 129-138

11.  Soltys D, Gniazdowska A, Bogatek R (2013) Inhibition of tomato (Solanum lycopersicum L.) root growth by cyanamide is not always accompanied with enhancement of ROS production. Plant Signaling and Behavior 8(5): e23994-(1-2)

12.  Baebler S, Witek K, Petek M, Stare K, Tušek Žnidarič M, Pompe Novak M, Renaut J, Szajko K, Strzelczyk-Zyta D, Marczewski W, Morgiewicz K, Gruden K, Hennig J (2014) Salicylic acid is an indispensible component of Ny-1 resistance gene-mediated response against Potato virus Y infection in potato. Journal of Experimental Botany 65 (4): 1095-1109

13.  Szajko K, Strzelczyk-Żyta D, Marczewski W (2014) Ny-1 and Ny-2 genes conferring hypersensitive response to potato virus Y (PVY) in cultivated potatoes: mapping and marker-assisted selection validation for PVY resistance in potato breeding. Molecular Breeding 34 (1): 267-271

14.  Soltys D, Rudzińska-Langwald A, Kurek W, Szajko K, Sliwinska E, Bogatek R, Gniazdowska A (2014) Phytotoxic cyanamide affects maize (Zea mays L.) root growth and root tip function: from structure to gene expression. Journal of Plant Physiology 171(8):565-75

15.  Tomczyńska I, Jupe F, Hein I, Marczewski W, Śliwka J (2014) Hypersensitive response to Potato virus Y in potato cultivar Sárpo Mira is conferred by the Ny-Smira gene located on the long arm of chromosome IX. Molecular Breeding 34 (2): 471-480

Patenty:

1.    Marczewski W, Szajko K. 2013 patent nr. P.396680 „Sposób identyfikacji molekularnej genów Ny-1A, Ny-1N i Ny-1S warunkujących odporność ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na zakażenie wirusem Y ziemniaka (PVY, Potato virus Y)”.

2.    Marczewski W., Szajko K. 2014 patent nr. P 399117„Sposób identyfikacji molekularnej genu Ny-2, warunkującego reakcję nadwrażliwości ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na zakażenie wirusem Y ziemniaka (PVY, Potato virus Y)”


Pracownia Fitopatologii (go up)

dr hab. Renata Lebecka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (0 22) 729 92 48 w. 207
e-mail: r.lebecka@ihar.edu.pl

dr Anna Grupa-Urbańska, mgr Krystyna Michalak

 

 Zadania:

 • Badanie zależności między wirusami, mszycami oraz roślinami w procesie powstawania infekcji i w patogenezie chorób wirusowych ziemniaka


Objawy porażenia PVYN na roślinie Chenopodium album


  Ekstremalnie silna reakcja roślin Physalis floridana na porażenie PVYNW


 Identyfikacja szczepów wirusa Y ziemniaka (PVY) z użyciem multiplex PCR

 • Charakterystyka odporności na wirus liściozwoju ziemniaka (PLRV) zaawansowanych rodów ZGiMWZ.
 • Ocena zdrowotności materiałów ZGiMWZ – diagnostyka wirusów.
 • Badanie szczepów wirusów ziemniaka i reakcji na nie genotypów ziemniaka.


  Objawy porażenia PVYNTN.

 • Doskonalenie metod oceny i selekcji materiałów hodowlanych odpornych na wirusy


Nekrozy na listkach odmiany nadwrażliwej
na PVY - test szczepieniowy.

 • Ocena odporności na wirusy odmian i rodów hodowlanych
 • Charakterystyka odporności na wirusy (PVY, PVM, PVS i PVX) zaawansowanych rodów ZGiMWZ
 • Utrzymywanie kolekcji wirusów ziemniaka oraz roślin testowych na potrzeby diagnostyki i selekcji form odpornych


Wykrywanie PVYo na listkach Chenopodiumspp

 • Badanie wirusów wywołujących nekrotyzację bulw ziemniaka (TRV, PMTV)
 • Utrzymywanie kolekcji bakterii pektynolitycznych wywołujących czarną nóżkę ziemniaka i mokrą zgniliznę bulw ziemniaka
 • Ocena odporności na bakterie pektynolityczne materiałów hodowlanych ziemniaka
 • Genetyczne podstawy odporności ziemniaka na bakterie Dickeya solani
 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu odmianoznawstwa, chorób ziemniaka i hodowli odpornościowej, szkolenia dla inspektorów PIORIN, producentów nasiennych i rolników
   

Publikacje w latach 2009 -2014

1.    Nechwatal J., Lebecka R. 2014. Genetic and phenotypic analyses of Pythium isolates from reed suggest the occurrence of a new species, P. phragmiticola, and its involvement in the generation of a natural hybrid. Mycoscience 55 (2) 134-143

2.    Lebecka, R., S. Sobkowiak. 2013. Host-pathogen interaction between Phytophthora infestans and Solanum tuberosum following exposure to short and long daylight hours. Acta Physiologiae Plantarum 35:1131-1139

3.    Andrivon, D., J. Avendaño-Córcoles, A. M. Cameron, S. F. Carnegie, L. R. Cooke, R. Corbie`re, D. Detourne, L. J. Dowley, D. Evans, K. Forisekova, D. G. Griffin, A. Hannukkala, A. K. Lees, R. Lebecka, F. Niepold, Z. Polgar, D. S. Shaw, J. Thompson, B. Trognitz, H. M. G. van Raaij, E. Zimnoch-Guzowska, 2011. Stability and variability of virulence of Phytophthora infestans assessed in a ring test across European laboratories. Plant Pathology 60: 556-565

4.    Lebecka R. 2009. Inheritance of resistance in Solanum nigrum to Phytophthora infestansEuropean Journal of Plant Pathology 124: 345-348

5.    Yin Z, Pawełkowicz M, Michalak K, Chrzanowska M, Zimnoch-Guzowska E. 2014. Single nucleotide polymorphisms and reading frame shifts in RNA2 recombinant regions of tobacco rattle virus isolates Slu24 and Deb57. Archives of Virology, Ms. No. ARVI-D-14-00058R1

6.    Yin Z., Chrzanowska M., Michalak K., Zimnoch-Guzowska E. 2014. Alteration of host-encoded miRNAs in virus infected plants – experimentally verified. Rozdział książki Plant Virus-Host Interaction. Wydawca: RK Guar, Thomas Hohn and Pradeep Sharma. Elsevier Inc.. Rozdział 2. (Strony 17-55)

7.    Yin Z, Pawełkowicz M, Michalak K, Chrzanowska M, Zimnoch-Guzowska E. 2014. The genomic RNA1 and RNA2 sequences of the tobacco rattle virus isolates found in Polish potato fields. Virus Res. 185: 110-113

8.    Santala J, O. Samuilova, A. Hannukkala, S. Latvala, H. Kortemaa, U. Beuch, A. Kvarnheden, P. Persson, K. Topp, K. Ørstad, C. Spetz, S.L. Nielsen, H.G. Kirk, M. Budziszewska, P. Wieczorek, A. Obrępalska-Stęplowska, H. Pospieszny, A. Kryszczuk, J. Sztangret-Wiśniewska, Z. Yin, M. Chrzanowska, E. Zimnoch-Guzowska, E. Jackeviciene, L. Taluntytė, N. Pūpola, J. Mihailova, I. Lielmane, L. Järvekülg, K. Kotkas, E. Rogozina, A. Sozonov, I. Tikhonovich, P. Horn, I. Broer, S. Kuusiene, J. Staniulis, J.G. Uth, G. Adam, J.P.T. Valkonen, 2010. Detection, distribution and control of Potato mop-top virus, a soil-borne virus, in northern Europe. Annals of Applied Biology 157: 163-178

9.    Zimnoch-Guzowska E., Yin Z., Chrzanowska M., Flis B. 2013. Sources and effectiveness of potato PVY resistance in IHAR’s breeding research. American Journal of Potato Research 90: 21-27

10.  Yin Z., Chrzanowska M., Michalak K., Zagórska H., Zimnoch-Guzowska E. 2012. Recombinants of PVY strains predominate among isolates from potato crop in Poland. Journal of Plant Protection Research 52: 214-219

11.  Kaliciak A., Syller J. 2009. New hosts of Potato virus Y (PVY) among common wild plants in Europe. European Journal of Plant Pathology 124: 707-713

12.  Kozłowska-Makulska A., Beuve M., Syller J., Szyndel M.S., Lemaire O., Bouzoubaa S., Herrbach E. 2009. Aphid transmissibility of different European beet Polerovirus isolates. European Journal of Plant Pathology 125: 337-341

13.  Kaliciak A., Syller J. 2009. Przenoszenie różnych genetycznie izolatów wirusa Y ziemniaka przez mszyce i podatność chwastów na infekcję wirusem. Biuletyn IHAR nr 253: 285-295

14.  Garbaczewska G., Otulak K., Chouda M., Chrzanowska M. 2012. Ultrastructural studies of plasmodesmatal and vascular translocation of Tobacco rattle virus (TRV) in tobacco and potato. Acta Physiologiae Plantarum 34: 1229–1238 

15.  Otulak K., Chouda M., Chrzanowska M., Garbaczewska G. (2012). Ultrastructural effects of infection caused by Tabacco rattle virus transmitted by Trichodorus primitivusin potato and tobacco tissues. Canadian Journal of Plant Pathology34: 126-138

16.  Zoteyeva N., Chrzanowska M., Flis B., Zimnoch-Guzowska E. (2012). Resistance to pathogens of the potato accessions from the collection of N.I. Vavilov Institute of Plant Industry (VIR) American Journal of Potato Research 894: 277-293

17.  Syller J.2012. Facilitative and antagonistic interactions between plant viruses in mixed infections. Molecular Plant Pathology 13: 204-216

18.  Syller J., Grupa A. 2014. The effects of co-infection by different Potato virus Y (PVY) isolates on virus concentration in solanaceous hosts and efficiency of transmission. Plant Pathology 63: 466-475

19.  Syller J.2014. Biological and molecular events associated with simultaneous transmission of plant viruses by invertebrate and fungal vectors. Molecular Plant Pathology 15: 417-426


Pracownia Metodyki Hodowli (go up)

dr Jarosław Plich
tel. (0 22) 729 92 48 w. 216
e-mail: j.plich@ihar.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska, dr Beata Tatarowska, dr inż. Dorota Milczarek

 

Zadania:

 • Prace nad ziemniakiem odpornym na Phytophthora infestans
  • Badanie związku odporności ziemniaka na Phytophthora infestans z długością okresu wegetacji.
  • Ocena poziomu odporności odmian i rodów hodowlanych ziemniaka na P. infestansw warunkach laboratoryjnych i polowych.

 • Łączenie wysokiego poziomu odporności na P. infestans  z ważnymi cechami użytkowymi ziemniaka.

 • Ocena stabilności odporności na P. infestansprzy użyciu modelu Sheffego-Calińskiego.

 • Analiza i wykorzystanie zmienności puli genetycznej ziemniaka jadalnego.

 • Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka.
  • Celem prowadzonego projektu jest zbadanie nowego źródła odporności na szerokie spektrum patotypów grzyba S. endobioticum, które zidentyfikowano w Oddziale Młochów IHAR-PIB w diploidalnych mieszańcach ziemniaka, oraz poznaniegenetycznych podstaw tej odporności.
 • Prace metodyczne nad zastosowaniem markerów molekularnych w hodowli ziemniaka – wykorzystanie markerów molekularnych w selekcji form ziemniaka odpornych na mątwiki (Globoderaspp.).

 • Charakterystyka nowego źródła odporności na Globodera pallida znalezionego w  Solanum gourlayi
 • Prace nad ziemniakiem o zwiększonej zawartości związków ważnych w żywieniu - analiza wpływu genotypu i warunków uprawy na zawartość karotenoidów w bulwach ziemniaka.

 • Analiza stabilności cech użytkowych ziemniaka w różnych środowiskach.
 • Badanie reakcji ziemniaka na wirus M ziemniaka – ocena wpływu wariantów wirusa oraz czynników genetycznych i środowiskowych.
design by VENTI