Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB

Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

zatrudni:

Na stanowisko: Inżyniera

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 20 luty 2017 r.
Termin składania ofert 31 marca 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert a.orczyk@ihar.edu.pl
Kontakt prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, tel. 22 733 46 19

Wymagania stawiane kandydatowi:

  1. Wykształcenie wyższe: magister biologii lub rolnictwa ze specjalizacją biotechnologia lub biologia molekularna roślin,
  2. Silna motywacja do pracy badawczej; biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych,
  3. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej roślin (izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne, techniki PCR, RT-PCR, kultury in vitro roślin, klonowanie, analiza baz danych NCBI, projektowanie starterów),
  4. Znajomość języka angielskiego,
  5. Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

  1. Praca w laboratorium badawczym,
  2. Udział w pracach nad projektem ukierunkowanym na poznanie funkcji ważnych użytkowo genów zbóż.

Lista wymaganych dokumentów:

  1. CV i list motywacyjny,
  2. Odpis dyplomu,
  3. Referencje od 1-2 osób w tym opinia promotora pracy magisterskiej.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.

 

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.
Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa  w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną wymagane dokumenty, CV oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)” na adres: a.orczyk@ihar.edu.pl w terminie do 31 marca 2017 r.

design by VENTI