Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Bydgoszczy > Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych

dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 11
e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl


Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych (do góry)
dr inż. Paweł Skonieczek
tel. (52) 581 69 20 
e-mail: p.skonieczek@ihar.bydgoszcz.pl


Zadania:

 • optymalizacja nawożenia ukierunkowana na uzyskanie dużego plonu cukru w warunkach bezobornikowej uprawy buraka cukrowego,
 • wpływ technologii uprawy i zbioru buraka cukrowego na plon i jakość technologiczną korzeni,
Nawożenie dolistne opryskiwaczem poletkowym Ogłowione i odliścione korzenie buraka cukrowego
 • wpływ uprawy facelii błękitnej oraz tolerancyjnych na nicienie odmian buraka cukrowego na populację mątwika burakowego (Heterodera schachtii),
 • wykorzystanie nowych odmian gorczycy białej jako czynnika sanitarnego i nawozowego w integrowanej uprawie buraka cukrowego i ziemniaka,
Cysty mątwika burakowego na korzeniach siewek buraka Zbiór odmian i rodów gorczycy białej

 

 • monitoring zmian występowania i patogeniczności grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek oraz choroby liści buraka cukrowego,
 • ocena laboratoryjnej i polowej zdolności wschodów roślin korzeniowych,
 • badanie zmienności cech wybranych gatunków wieloletnich traw typu C4 fotosyntezy dla upraw ekologicznych.
Silne porażenie liści buraka cukrowego przez Cercospora beticola Ocena wschodów buraka cukrowego

 


Pracownia Chorób i Szkodników Kwarantannowych Ziemniaka (do góry)
dr Grzegorz Gryń
tel./fax (52) 581 69 32
e-mail: g.gryn@ihar.bydgoszcz.pl

Zadania:

 • wybrane zagadnienia biologii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus oraz epidemiologii bakteriozy pierścieniowej ziemniaka,
 • ocena odmian ziemniaka pod względem podatności na porażenie przez Clavibacter michiganensissubsp.sepedonicus,
Bulwy ziemniaka z objawami porażenia wiązek przewodzących przez Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - różne stadia nasilenia objawów
 • analiza patogeniczności populacji Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus,

Pokój wegetacyjny do testów biologicznych

 • nowe metody chemicznej i biologicznej inaktywacji Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus na różnych powierzchniach; badanie skuteczności działania wybranych dezynfektantów,
 • przechowywanie kolekcji szczepów Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus,

Szczepy Cms przechowywane metodą krioprezerwacji

 • badanie wpływu różnych roślin uprawnych na zmiany w populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) w glebie.
Objawy placowego występowania mątwika ziemniaczanego na polu doświadczalnym (1). Cysty Globodera rostochiensis na korzeniach ziemniaka (2). Cysty Globodera rostochiensis z jajami i larwami (3).
design by VENTI