Strona główna > Projekty LIDER > LIDER I > Zespół

Zespół


 Dr Jadwiga Śliwka

kierownik projektu

j.sliwka@ihar.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego rocznik 2001, kierunek biologia.

Doktor nauk rolniczych, IHAR, 2005. Doktorat wyróżniony Nagrodą Premiera RP.

Pracowałam w kilku laboratoriach zagranicznych:

 • Uniwersytet Walijski w Bangor, Wielka Brytania
 • Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Kolonia, Niemcy
 • Uniwersytet w Wageningen, Holandia
 • The Sainsbury Laboratory, Norwich, Wielka Brytania 

W latach 2007-2008 otrzymywałam stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Od 1 czerwca 2009 kieruję Pracownią Badania Odporności na Grzyby i Bakterie, IHAR Młochów
Zainteresowania badawcze:

 • Ziemniak i jego najważniejszy patogen Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
 • Geny odporności na zarazę ziemniaka (identyfikacja, mapowanie, regulacja ekspresji, wykorzystanie w hodowli przy użyciu markerów genetycznych)
 • Trwałość odporności na zarazę ziemniaka w kontekście zróżnicowania genetycznego populacji P. infestans 

Inne zainteresowania:

 • Robótki ręczne
 • Podróże
 • Gotowanie
 • Ogródek

  


Iga Tomczyńska

Absolwentka ochrony roślin ogrodnictwa SGGW.

W projekcie LIDER odpowiedzialna za mapowanie odporności na P. infestans odmiany Sarpo Mira.
Zainteresowania zawodowe: hodowla odpornościowa ziemniaka oraz ekologiczne metody zwalczania chorób i patogenów roślin.
Hobby pozazawodowe: florystyka, fotografia przyrodnicza, kolekcjonowanie odmian irysów kłączowych. 


Marcin Chmielarz
Urodziłem się w 1982 roku, w Kędzierzynie-Koźlu. W 2007 ukończyłem biologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – podczas studiów byłem przewodniczącym Sekcji Mikrobiologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów i odbyłem wakacyjny staż w laboratorium mikrobiologicznym na Salford University w Manchesterze. Od lipca 2009 pracuję w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 

W projekcie LIDER zajmuję się poszukiwaniem homologów genu Rpi-phu1 w dzikich gatunkach ziemniaka.
Moje zainteresowania badawcze to:
Phytophthora infestans w Polsce – struktura populacji, jej zmienność;
Interakcje pomiędzy P. infestans a rośliną

Wirusy infekujące P. infestans 

Z zamiłowania piwowar domowy 


Emil Stefańczyk

Emil Stefańczyk
Jestem absolwentem biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach programu LPP Erasmus spędziłem jeden semestr na Universität für Bodenkultur w Wiedniu, a po skończeniu studiów odbyłem staż w Norsk institutt for skog og landskap w Ås, Norwegia. Od marca 2012 roku pracuję w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, gdzie moim głównym zadaniem jest badanie ekspresji genu Rpi-phu1 związanego z odpornością na Phytophthora infestans. 
Do moich zainteresowań należą muzyka oraz podróże.

design by VENTI