przejdź do www.ihar.pl >

LIDER IV edycja

        Zespół badawczy

Zespół badawczy składa się z czterech pracowników naukowych IHAR-PIB, którzy zgodnie z wymogiem konkursowym na nie przekroczyli 35 roku życia. Ponadto w realizacji projektu pomagają nam inżynierowie oraz pracownicy techniczni IHAR-PIB.

 

Anna Fraś

Kierownik projektu

a.fras@ihar.edu.pl

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, kierunek: Biotechnologia.

Doktor nauk rolniczych, IHAR-PIB, 2011. Doktorat wyróżniony nagrodą Dyrektora IHAR-PIB.

W Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych IHAR-PIB w Radzikowie pracuje od 2006 roku. W tym czasie była głównym wykonawcą ze strony polskiej w dwóch międzynarodowych projektach badawczych, HEALTHGRAIN  oraz AVEQ.

Zainteresowania naukowe: badanie jakości zbóż, w szczególności pod kątem zawartości składników bioaktywnych, o charakterze prozdrowotnym oraz ich wartością pokarmową.

 

Damian Gołębiewski

Absolwent Instytutu Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej: kierunek Biotechnologia

Absolwent Wydziału Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, kierunek: Zarządzanie i Organizacja Produkcji (studia podyplomowe)

W Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych pracuje od 2011 roku.

Zainteresowania naukowe: analiza elementarna związków organicznych, metody chromatograficzne w analizie chemicznej ziarna zbóż.

 

Dariusz R. Mańkowski

Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, kierunek: Agronomia i Agrobiznes

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, kierunek: Przetwarzanie i analiza obrazów biomedycznych (studia podyplomowe)

Doktor nauk rolniczych, IHAR-PIB, 2009. Doktorat wyróżniony nagrodą Dyrektora IHAR-PIB.

W Pracowni Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin IHAR-PIB w Radzikowie pracuje od 2002 roku.

Zainteresowania naukowe: jedno- i wielowymiarowe metody analizy danych i data-mining, wykorzystanie technik przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych w badaniach przyrodniczych

 

Kinga Gołębiewska

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, kierunek: Zarządzanie i Organizacja Produkcji (studia podyplomowe)

W Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych IHAR-PIB
w Radzikowie pracuje od 2008 roku.

Zainteresowania naukowe: zdrowa żywność, wartość prozdrowotna zbóż niechlebowych, wartość pokarmowa śruty rzepakowej.

 

Przemysław Szecówka

W projekcie LIDER uczestniczył od stycznia do marca 2014 roku.

design by VENTI