Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > Zakład Genetyki i Hodowli Roślin - Pracownia Żyta

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin - Pracownia Żyta

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

zatrudni:

Na stanowisko: Inżynier lub specjalista (z możliwością przejścia na stanowisko naukowe)

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 18 lipca 2017 r.
Termin składania ofert

20 października 2017 r.

Link do strony www.ihar.edu.pl, e-mail do zgłaszania ofert: i.kolasinska@ihar.edu.pl
Kontakt dr hab. Irena Kolasińska prof. nadzw. IHAR-PIB, tel. 22 733 45  59

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk rolniczych lub biologicznych, najchętniej ze specjalizacją genetyka i hodowla roślin,
 2. Umiejętność  i zamiłowanie do pracy z roślinami w polu,
 3. Predyspozycjedo pracy naukowej oraz duża motywacja do poszerzania wiedzy, kwalifikacji i rozwoju naukowego,
 4. Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (minimum Microsoft Office),
 5. Dobra znajomość języka angielskiego,
 6. Umiejętność pracy w zespole,
 7. Duża odpowiedzialność, pracowitość i rzetelność,
 8. Pożądana znajomość zagadnień statystyki i umiejętność fotografowania,
 9. Mile widziane staż lub praca w instytucie naukowym lub stacji hodowli roślin,
 10. Mile widziane doświadczenie pracy w rolnictwie i/lub pochodzenie wiejskie.

Zakres obowiązków:

 1. Udział w pracach badawczych i hodowlanych nad żytem,
 2. Przygotowywanie projektów, prowadzenie doświadczeń polowych, zestawień wyników oraz sprawozdań z prowadzonych badań,
 3. Wykonywanie obserwacji cech agronomicznych w polu i w szklarni oraz obliczeń statystycznych,
 4. Opracowywanie prezentacji i plakatów, a w dalszej perspektywie publikacji naukowych i/lub popularno-naukowych,
 5. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu hodowli odmian mieszańcowych żyta.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV z i list motywacyjny,
 2. Odpis dyplomu,
 3. Opis dorobku naukowego i zawodowego.
 4. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko,

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 20 października 2017 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres: i.kolasinska@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

 

 

design by VENTI