Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

11.05.2021

Z żalem zawiadamiamy, że 5 maja 2021 roku zmarł w wieku 65 lat Zbigniew Bodzon

Z żalem zawiadamiamy, że 5 maja 2021 roku zmarł w wieku 65 lat

Zbigniew BODZON
doktor nauk rolniczych

Śp. Zbigniew Bodzon urodził się w Warszawie. Po ukończeniu Wydziału Rolniczego SGGW i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera rolnictwa podjął pracę 1 lipca 1983 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie w Zakładzie Kukurydzy. Od stycznia do grudnia 1984 roku odbywał obowiązkową służbę wojskową. Od maja 1985 roku do sierpnia 1986 roku pracował w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie w Zakładzie Upowszechniania Postępu Rolniczego na stanowisku dokumentalisty. 1 września 1986 roku powrócił do pracy w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie. Pracował w Zakładzie Genetyki prowadząc m.in. prace badawcze w zakresie genetyki i hodowli koniczyny czerwonej, komonicy i lucerny. Wynikiem tych prac było uzyskanie w 2001 roku stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia z wyróżnieniem na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Dziedziczenie oraz przydatność hodowlana mutacji długiej osadki kwiatostanowej lucerny siewnej Medicago sativa L.” wykonanej pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Zygmunta Staszewskiego.

Śp. Zbigniew Bodzon od 2001 roku pracował w Samodzielnej Pracowni Traw i Roślin Motylkowatych, a od 2008 roku w Pracowni Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych w Radzikowie. Zajmował się badaniem nad wpływem m.in. spontanicznych mutacji lucerny na plonowanie nasienne tego gatunku. Był również współautorem kilku odmian lucerny siewnej.

Zmarły śp. Zbigniew Bodzon był do ostatnich dni oddany pracy zawodowej. Znaliśmy Go jako sympatycznego, życzliwego wszystkim Kolegę i takim pozostanie w naszej pamięci.

Żegnamy Go z wielkim żalem.
Żonie, Dzieciom, Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składają

Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Pracownicy Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy

Informacja o uroczystościach pogrzebowych będzie na nekrologu od Rodziny.

powrót
design by VENTI