Strona główna > Struktura organizacyjna > Dział Badań

Dział Badań

Kierownik:
dr Karolina Dębska

tel. 22 733 46 15
e-mail: k.debska@ihar.edu.pl

mgr Anna Oleksiak
tel.: 22 733 45 43
e-mail: a.oleksiak@ihar.edu.pl

mgr Angelika Sikora
tel. 22 733 45 97
e-mail: a.sikora@ihar.edu.pl

Dorota Król
tel.: 22 733 45 97
e-mail: d.krol@ihar.edu.pl

Marzenna Czembor
tel. 22 733 46 09
e-mail: m.czembor@ihar.edu.pl

Aleksandra Pindor
tel. 22 733 46 11
e-mail: a.pindor@ihar.edu.pl

Marek Czuba
tel. 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Zadania:

 • Przygotowywanie i kontrola planów prac badawczych.
 • Opracowywanie wniosków o finansowanie działalności statutowej, SPUB.
 • Przygotowanie wniosków i raportów o finansowanie badań podstawowych w ramach postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz corocznych sprawozdań.
 • Dokumentacja  realizowanych planów.
 • Dokumentacja projektów badawczych  i usług badawczych.
 • Sprawozdawczość z działalności badawczej Instytutu.
 • Organizacja odbiorów prac badawczych.
 • Przegotowywanie ankiety jednostki na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych.
 • Przygotowanie oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań w systemie POL-on.
 • Gromadzenie informacji o dorobku publikacyjnym pracowników Instytutu w systemie PBN.
 • Wdrażanie komputerowych programów planistyczno-finansowych oraz doradztwo w zakresie ich wykorzystania (PlaNau).
 • Organizacja promocji wyników prac badawczo – rozwojowych przez organizowanie szkoleń, seminariów.
 • Organizacja i obsługa seminariów naukowych dla pracowników jednostek badawczo-rozwojowych branży rolniczej.
 • Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz rolnikami indywidualnymi.
 • Redagowanie i wydawanie ulotek, broszur, instrukcji wdrożeniowych, ofert handlowych.
 • Gromadzenie, rejestrowanie i analiza danych dotyczących wprowadzanych do sprzedaży wyników prac badawczych i hodowlanych.
 • Planowanie i organizacja szkoleń specjalistycznych wynikających z zadań statutowych Instytutu, przeznaczonych dla hodowców i doradców rolnych.
 • Sprawozdawanie oraz przeprowadzanie ankiety ewaluacyjnej czasopism Instytutu
 • Redagowanie i wydawanie oraz  prowadzenie bieżących spraw związanych z działalnością czasopism Instytutu:

Biuletynu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Plant Breeding and Seed Science

design by VENTI