przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

FAQ

 1. Formularz rejestracyjny nie działa na moim komputerze. Czy jest to jedyny sposób rejestracji?
  Nie. W przypadku trudności z rejestracją poprzez formularz rejestracyjny prosimy o przesłanie e-maila z danymi wyszczególnionymi w I Komunikacie.
   
 2. Do kiedy muszę wnieść opłatę konferencyjną?
  Opłatę Konferencyjną należy wnieść do dnia 15 stycznia 2015 r.
   
 3. Kiedy otrzymam fakturę za wniesioną opłatę konferencyjną?
  Faktury wystawiane są najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wpłaty.
   
 4. Czy mogę zgłosić więcej niż dwie prezentacje?
  Nie przewidujemy mozliwości zgłoszenia więcej niż dwóch prezentacji.
   
 5. Chcę zgłosić prezentację ustną - ile czasu jest na nią przeznaczone?
  Standardowo jest to 20 minut wraz z czasem przewidzianym na pytania do prelegenta. Czas ten może ulec wydłużeniu/skróceniu, o czym prelegenci będą informowani indywidualnie.
   
 6. Chce zgłosić poster - jakie mam mieć wymiary?
  60cm szerokość x 90cm wysokość.
   
 7. Czy zgłoszona przeze mnie prezentacja musi być wydrukowana w Biuletynie IHAR-PIB?
  Nie. Druk publikacji w Biuletynie IHAR-PIB jest dobrowolny i wiąże się z wniesieniem opłaty po zakwalifikowaniu do opublikowania.
   
 8. Czy jest możliwość zamiany pokoju dwuosobowego na pokój jednoosobowy?
  Dostępność pokoi jest uzależniona od ilości osób, które zarejestrują się na konferencję. Jeżeli po upływie terminu rejestracji pokoje jednoosobowe będą dostępne, będzie mozliwość zamiany pokoju dwuosobowego na pokój jednoosobowy, co wiązać się będzie z dopłatą. Standardowo jednak przewidujemy noclegi dla uczestników w pokojach dwuosobowych.
   
 9. Czy organizator zapewnia transport z dworca PKS/PKP do Hotelu?
  Nie. Dojazd z / na dworzec uczestnicy realizują we własnym zakresie.
   
 10. Czy jest możliwość uczestnictwa tylko w wybranym dniu konferencji i, tym samym, zmniejszenia opłaty konferencyjnej?
  Tak. W takim przypadku prosimy o kontakt z organizatorem, który poinformuje Państwa o koszcie i warunkach uczestnictwa.
   
 11. Wymagam specjajnej diety (np. wegetariańskiej). Czy i jak mogę złożyć takie zapotrzebowanie?
  Zapotrzebowanie na specjalną dietę prosimy wpisać w polu dodatkowe uwagi znajdującym się w formularzu rejestracyjnym.

   
design by VENTI