przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

II Komunikat

 

NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

Zakopane, 02.02.2015 do 06.02.2015 r.

 

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

 

Równocześnie informujemy, że po konsultacji z Komitetem Naukowym zgłoszone prezentacje zostały w większości przyjęte w deklarowanej formie. Uczestnicy, którym zmieniono formę prezentacji zostaną poinformowani pisemnie.

Prosimyo przesyłanie tekstu streszczenia wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 30.11.2014 r. na adres organizatorów konferencji (k.mitura@ihar.edu.pl lub a.krukowska@ihar.edu.pl).

Tekst streszczenia należy przygotować według załączonego wzoru w następującym formacie: objętość tekstu – maksymalnie cztery strony dla referatu oraz dwie strony dla plakatu rozmiaru A4, plik w edytorze tekstu – Microsoft Word 2010, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm. Streszczenia referatów i plakatów zostaną wydrukowane w formie książkowej i przekazane Uczestnikom podczas rejestracji. Teksty streszczeń będą wydrukowane na odpowiedzialność autorów.

Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 20 minut (dla referatów wiodących 30 minut). Do dyspozycji Państwa będzie udostępniony video-projektor wraz z komputerem.

Wielkość tablic plakatowych wynosi 60 x 90 cm (plakaty prosimy przyklejać do tablic taśmą klejącą dostarczoną przez organizatorów).

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym „HYRNY” oraz Małym Hyrnym. Z uwagi na brak pokoi jednoosobowych, ograniczona liczba pokoi dwuosobowych została przeznaczona do pojedynczego wykorzystania z czym wiąże się dopłata wysokości 160 zł.Osoby, które otrzymały potwierdzenie otrzymania takiego pokoju prosimy o wniesienie powyższej dopłaty na konto Konferencji do dnia 15.01.2015 r.

Obrady rozpoczną się we wtorek 03.02.2015 r. o godz. 9:00 wg programu, który zostanie wysłany w formie elektronicznej w III Komunikacie oraz zamieszczony na stronie internetowej IHAR-PIB (nauka_dla_hodowli_i_nasiennictwa_roslin_uprawnych.php).

Oczekujemy na Państwa przyjazd do Zakopanego w poniedziałek 02.02.2015 r. oraz dokonanie rejestracji w OKW „HYRNY” (34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 20), gdzie otrzymacie Państwo informację o zakwaterowaniu.

Dla wszystkich uczestników przygotowana będzie kolacja od godziny 18:00 do 21:00.

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Karolina Mitura

 

Wzór streszczenia do pobrania

design by VENTI